IPčko.sk je psychologická internetová poradňa pre mladých. Ak sa chceš porozprávať, hľadáš ďalšie informácie, 
potrebuješ radu či pomoc, stačí, ak napíšeš niektorému z našich odborne vyškolených poradcov, ktorí sú práve online.

Naša pomoc je bezplatná, nie je potrebná žiadna registrácia, môžeš použiť prezývku, alebo nick. 

Chat poradňa funguje denne v čase od 7,00 do polnoci. 
Využívaním našich služieb súhlasís so zásadami pomoci. Tvoj chat zostáva v našom archíve.
Na chatovej poradni zvykneme tykať, určite to môžeš skúsiť tiež.


Tešíme sa, že si tu, čakáme, kedy napíšeš 🙂 
ZÁSADY POMOCI
1. KOMUNIKÁCIA
Spoločná komunikácia na chate prebieha rešpektujúc kultúrne, duchovné, etnické, vekové, rodové, zdravotné a sociálno-ekonomické pomery klienta. Služby sú poskytované ako apolitické a nediskriminujúce.
2. SÚHLAS
Po otvorení chatového rozhrania na IPčko.sk, vstupuješ do individuálnej komunikácie s poradcom podľa Tvojho vlastného výberu. Dávaš tým informovaný súhlas poradcovi pre poskytovanie služieb poradne IPčko.sk. Rovnako tak tým dávaš informovaný súhlas o akceptovaní rizík spojených s obmedzenou dôvernosťou informácií zdieľaných na internete alebo prostredníctvom e-mailu z dôvodu používanej technológie
3. ZÁSADY
Vstupom do chatovej komunikácie sa zaväzuješ dodržiavať zásady poskytovanej pomoci, ktoré na našej poradni platia pre všetkých – tak poradcov, ako aj klientov.
4. MLČANLIVOSŤ
Poradca je viazaný zachovať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa od Teba dozvie počas chatu. Porušením princípu mlčanlivosti nie je zdieľanie skúseností medzi poradcami na supervíznych stretnutiach, konzultácie o priebehu chatu s koordinátorom poradne a jej vedením. Rovnako tak nie je porušením tohto princípu, ak bude ohrozený Tvoj život, či život niekoho z Tvojho okolia a my budeme konať podľa zákona.
5. ANONYMITA
Chatujeme spoločne bez toho, aby poradca potreboval vedieť identifikovať Tvoju identitu. Poradca plne rešpektuje Tvoju anonymitu. Jediný údaj, ktorý o Tebe zaznamenávame, je Tvoja IP adresa. Narábame s ňou ako s osobným údajom.
6. INFORMÁCIE
Poradca zaznamenáva a archivuje komunikáciu s Tebou pre potreby organizácie. K týmto záznamom pristupujeme ako k dôverným.
7. KVALITA
Poradca sa snaží poskytnúť Ti dohodnutú službu a naplniť Tvoju zákazku s čo najvyššou kvalitou a podľa štandardov dištančných služieb pomoci.
8. SVEDOMIE
Tvoje záujmy sú pre poradcu a organizáciu prvoradé. Poradca i Ty máte právo na uplatnenie výhrady vo svedomí i na ukončenie komunikácie z osobných dôvodov, či z dôvodu konfliktu záujmov. Ak tak urobí poradca, je povinný Ťa o tom informovať.
9. SPRÁVNY SMER
Úlohou poradcu je pomôcť Ti a nasmerovať Ťa k riešeniu, no reálne skutky vedúce k zmene musíš vo svojom živote uskutočniť Ty. Chatovou komunikáciou neprestávaš niesť zodpovednosť za svoje kroky. V prípade, ak Tvoje vlastné rozhodnutie alebo konanie, či rozhodnutie alebo konanie druhých z Tvojho okolia, je pre Teba alebo pre druhých nebezpečné, a na ktoré sa zo zákona vzťahuje nahlasovacia povinnosť, podnikneme také kroky, ktoré sú potrebné na minimalizáciu nebezpečenstva a vyplývajú zo zákona.
10. LIMITY
Nezabúdaj, že chatová komunikácia má svoje limity. Naša online služba preto nenahrádza osobný kontakt so psychológom, či iným odborníkom. V prípade, že naše možnosti nevedia naplniť rozsah Tvojich potrieb, radi Ti pomôžeme nájsť spôsob, aký Ti bude viac vyhovovať.
11. INÉ PORADENSTVO
Ak sa rozhodneš pre iné odborné poradenstvo, je potrebné, aby si vyjadril/a svoj súhlas písomne. Odbornú konzultáciu sa budeme snažiť doručiť mailom do 72 hodín alebo sa s Tebou dohodneme podľa Tvojich možností.
12. ETICKÝ KÓDEX
Poradca je povinný dodržiavať etický kódex organizácie a Teba prosíme, aby si to plne rešpektoval.
13. KULTÚRA
V online poradni dodržiavame kultúru slušnej komunikácie, nepoužívame vulgarizmy a urážky.
14. SEXUÁLNA KOMUNIKÁCIA
Chatová komunikácia v našej poradni nie je priestorom pre nabádanie k sexuálnemu kontaktu, podávanie sexuálnych návrhov, žiadostí o sexuálne služby a iné verbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy.
15. SÚKROMIE
Akceptuj právo poradcu na súkromie. V rámci ochrany vlastného súkromia Ti neposkytne na seba žiadny iný kontakt než ten, ktorý máš na webovej stránke IPcko.sk.
16. DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL
Ak nedodržíš tieto pravidlá počas komunikácie s poradcom, poradca Ťa na to môže upozorniť a následne ukončiť komunikáciu s Tebou.
17. SPOKOJNOSŤ
Ak by si s našimi službami nebol spokojný, môžeš nám poslať písomnú sťažnosť a mi ju starostlivo prešetríme a o výsledku Ťa budeme písomne informovať.
18. HODNOTENIE
Vzhľadom na to, že sa snažíme svoju prácu skvalitňovať a zveľaďovať vzájomnú komunikáciu, prosíme Ťa, zapájaj sa do hodnotenia našej služby.
PORADCOVIA
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Marek

Čo robím
Som zakladateľom projektu IPčko.sk a programový riaditeľ IPčka.

Môj najväčší životný úspech
Naj. úspech je, že sme vytvorili bezpečný priestor, kde sa menia životy.

Najväčší pozitívny zážitok
Keď vidím človeka vstať z „blata“.

Najväčší negatívny zážitok
Negatívnym zážitkom sa snažím uberať na sile – dá mi to veľa práce.

Čo najväčšmi neznášam
Apatiu, vypočítavosť, aroganciu.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Priateľskosť, prijatie, pomoc, kreativita, nadšenie.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Som otvorený a priamy.
Katka

Čo robím
Som absolventkou psychológie.

Môj najväčší životný úspech
Prekonanie rôznych životných úskalí a opätovné postavenie sa na nohy.

Najväčší pozitívny zážitok
Vidieť, že človeka ťažký problém nezlomil, ale prekonal ho a ešte bol prekonaným problémom posilnený.

Najväčší negatívny zážitok
Keď peniaze zvíťazili nad spravodlivosťou a čestnosťou.

Čo najväčšmi neznášam
Faloš, klamstvo, namyslenosť, vypočítavosť, vyvyšovanie sa nad inými, manipulácia, ohováranie, osočovanie.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Priateľskosť, súdržnosť, otvorenosť, tvrdohlavosť.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Nie som trpezlivá, ale za to som tvrdohlavá. Keď si niečo zaumienim, pohnem so sebou iba ja. Veľmi rada druhých rozosmievam a chcem tu vždy byť pre druhých.
Ema

Čo robím?
Som psychologička, rada píšem, kreslím, cestujem, spoznávam nových ľudí, venujem sa joge, zdravému životnému štýlu, rada sa smejem a robím druhým radosť.

Môj najväčší životný úspech?
Uvedomenie si, že život je nesmierny dar- zázrak, ktorý stojí za to žiť naplno.

Najväčší pozitívny zážitok?
Pocit (seba)prijatia a vedomie, že môžem byť sama sebou. Pocit šťastia a spriaznenosti s druhými ľuďmi. Vedomie, že som niekomu urobila radosť alebo bola nejakým spôsobom nápomocná. Najväčší pozitívny zážitok je pre mňa každý moment, v ktorom sa dokážem tešiť z maličkostí.

Najväčší negatívny zážitok?
Nenapadá ma konkrétny negatívny zážitok, ale ak nejaký mám, snažím sa ho brať ako príležitosť k pochopeniu a prijatiu. Negatívne zážitky ma totiž učia byť silnejšou, pokornejšou a vďačnejšou.

Čo najviac neznášam?
Keď niečo neznášam.

Čo považujem za svoj najväčší klad?
Priateľskosť, úprimnosť, hravosť a schopnosť načúvať. Tiež to, že sa v každej situácii snažím nájsť niečo, čo ma posunie dopredu.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by?
Šepkaním ku mne hovorte, len ak so mnou chcete hrať hluchý telefón.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Dominik

Čo robím
Študujem psychológiu, okrem toho som na plný úväzok beznádejný optimista, milovník paradoxov, srdcom a dušou dobrodruh a tak trošku rebel.

Môj najväčší životný úspech
Že dosiahnem všetko, čo chcem, vždy.
Najväčší pozitívny zážitok
Výstup na Kriváň a ten pocit zadosťučinenia, že som to zvládol.

Najväčší negatívny zážitok
Keď som spadol zo schodov a zranil si ruku a musel stráviť 4 dni v nemocnici napriek tomu, že to nebolo nič vážne.

Čo najväčšmi neznášam
Najviac neznášam, keď musím povedať svoj názor pred ľuďmi, ktorí ma nebudú počúvať a tiež keď sa zmení počasie počas dňa viac ako 3 razy.

Čo považujem za svoj najväčší klad
To, že som veľmi priateľský, nápaditý a za všetkých okolností jedinečný.
Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Dokážem zjesť až 8 kopčekov zmrzliny zaraz a že aj keď to tak občas vyzerá naozaj neviem čítať myšlienky.
Lenka B.

Čo robím
Som absolventka psychológie, bicyklujem, čítam, tvorím, spoznávam nových ľudí, skúšam nové veci, rada sa pohybujem v prírode.

Môj najväčší životný úspech
Nájdenie sily na dosahovanie veci, čo som si dala za cieľ, aj keď je to často o prekonávaní sa. Stretávanie sa s ľuďmi, ktorí sú pre mňa vzormi a priateľmi, na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť.

Najväčší pozitívny zážitok
Prežívanie prítomnosti naplno.

Najväčší negatívny zážitok
Bezmocnosť v hraničných životných situáciách.

Čo najväčšmi neznášam
Robiť niečo, čo ma nebaví a tváriť sa, že tomu rozumiem.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Ochotu prijať veci také, aké sú.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Ľudia čo ma veľmi nepoznajú ma často považujú za niekoho iného.
Michaela (CZ)

Čo robím
Momentálně jsem studentka psychologie na Slovensku, ale kromě toho mám i další aktivity. Snažím se posouvat v životě dál ať už mílovými kroky či roztřepanými krůčky batolete. Pokud se však máme bavit o koníčcích, nemůžu vynechat zvířata, knihy, sledování filmů a ani cestování, i když k mé smůle toho bylo poslední dobou poskrovnu.

Môj najväčší životný úspech
Když jsem se naučila radovat z maličkostí a být relativně šťastná i v životě, který má k tomu pohádkovému přece jen ještě celkem daleko.

Najväčší pozitívny zážitok
Těžko se mi vybírá. Jak už jsem zmínila, snažím se radovat z maličkostí, i když ne vždy je to tak lehké. Teď naposledy mě dojala moje malá sestřička, která mě poprvé oslovila jménem, ale těch radostí je nespočet - větších i menších.

Najväčši negatívny zážitok
Období, kdy mě mé vlastní myšlenky děsily.

Čo najviac neznášam
Bude to asi to největší klišé, ale stejně jako spousta lidí přede mnou odpovím lež a faleš, celkem netradičně i maso na talíři. Každopádně respektuji všechny masožravce a vtipy o našem živočišném druhu beru s rezervou a úsměvem na rtech.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Otevřenost vůči lidské rozdílnosti a určitá tolerance věcí, které mnoho lidí považuje za špatné. I já mám své meze, přesto se snažím chápat.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Mám strach, že jednoho krásného dne, až budu bydlet sama, bude můj byt připomínat malou zoologickou zahradu. Mým velkým snem je také vyrazit na cestu - jen tak, bez cíle s možností zastavit se kdekoliv, kde budu chtít. Jsou to ale dvě představy, které se tak trochu vylučují. A nezapomeňte - přestože někdy můžu působit jako snílek, stojím nohama pevně na zemi.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Boris

Čo robím
Študujem psychológiu, rád čítam, behám a všetko to čo ma robí šťastným.

Môj najväčší životný úspech
Že som sa dnes ráno zobudil a mám možnosť venovať sa ľudom a veciam, ktoré ma napĺňajú. Každodenné prekonávanie včerajšieho JA.

Najväčší pozitívny zážitok
Mať možnosť stále pozitívne zážitky zažívať.

Najväčší negatívny zážitok
Čas, kedy ešte nevidím jeho pozitíva.

Čo najväčšmi neznášam
Nespravodlivosť v akejkoľvek forme.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Pevná vôľa pre veci o ktorých si myslím že majú zmysel.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by.
Nič. O všetkom dôležitom vždy informujem.
Lenka N.

Čo robím
Žijem život tak, ako najlepšie viem.

Môj najväčší životný úspech
Za úspech vždy pokladám to, keď dokážem náročnú životnú situáciu prijať ako výzvu.

Najväčší pozitívny zážitok
Každé dosiahnutie stanoveného cieľa.

Najväčší negatívny zážitok
Pri spätnom pohľade na moje zážitky zisťujem, že každá negatívna životná situácia prispela k môjmu osobnostnému a duševnému rozvoju. Je potom negatívna?

Čo najväčšmi neznášam
Faloš a pretvárku, malý počet hodín do dňa, škrípanie zubov.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Schopnosť pozrieť sa na život očami iného človeka.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Mám čierny opasok v karate…čo mi aj tak nikto neverí.
Adriana

Čo robím
Som absolventkou psychológie, pracujem ako prekladateľka, vo voľnom čase rada čítam, chodím na prechádzky, počúvam hudbu a pozerám seriály. 

Môj najväčší životný úspech 
Štúdium psychológie a všetko, čo mi prinieslo.

Najväčší pozitívny zážitok 
Zistenie, že keď prijímame ľudí takých, akí sú, ušetríme sebe aj im veľa starostí. 

Najväčší negatívny zážitok 
Bezmocnosť v situáciách, keď človeku nezostáva nič iné, len dúfať, že všetko dobre dopadne. 

Čo najväčšmi neznáša
Nespravodlivosť, pretvárku, nadmerný pocit vlastnej dôležitosti na úkor ostatných. 

Čo považujem za svoj najväčší klad
Schopnosť vcítiť sa a vypočuť, toleranciu. 

Čo o mne ľudia nevedia a mali by 
Že sa rada smejem, aj sama na sebe
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Zuzka M.

Čo robím
Študujem psychológiu, vo voľnom čase čítam knihy, pozerám veľa seriálov a pomáham, kde je to potrebné.

Môj najväčší životný úspech
Robiť to, čo ma napĺňa a mať okolo seba ľudí, na ktorých sa môžem vždy spoľahnúť.

Najväčší pozitívny zážitok
V mojom živote bolo veľa pekných chvíľ. Vždy ma však hlboko zasiahne moment, keď môžem vidieť ovocie svojej práce.

Najväčší negatívny zážitok
Neviem, ktorý môj zážitok bol najhorší, neviem to posúdiť .Každý človek v živote zažíva negatívne chvíle a sú tu na to, aby nás posunuli vpred, niečo nás naučili.

Čo najväčšmi neznášam
Aroganciu, nespravodlivosť, diskrimináciu, zimu.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Svedomitosť, cieľavedomosť, viem čo chcem dosiahnuť a idem si za tým.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by vedieť
Ak som hladná alebo som ráno nemala kávu, nemá zmysel so mnou diskutovať – na to už ale asi všetci prišli aj sami.
Zuzana

Čo robím
Som učiteľka a venujem sa žiakom so sluchovým postihnutím. 

Môj najväčší životný úspech 
Za najväčších životný úspech považujem to, že môžem robiť svoju vysnívanú prácu, ktorá ma veľmi baví a to, že komunikujem aj „rukami“. 

Najväčší pozitívny zážitok 
Vidieť veľké kroky.....malých ľudí. 

Najväčší negatívny zážitok 
Bezmocnosť

Čo najväčšmi neznášam 
Nespravodlivosť, ignoráciu, krivdu a brutalitu páchanú na nevinných ľuďoch. 

Čo považujem za svoj najväčší klad 
Motiváciu, aktivitu, chuť robiť veci, ktoré majú zmysel a podať pomocnú ruku tam, kde treba. 

Čo o mne ľudia nevedia a mali by 
Snažím sa byť stále lepším človekom a „makať“ na sebe.
Veronika B.

Čo robím
Som absolventkou psychológie, pomedzi to maľujem a čítam knihy.

Môj najväčší životný úspech
Že som taká aká som a naučila som sa prijať sa aj s nedostatkami.

Najväčší pozitívny zážitok
Držať novorodeného človiečika na rukách.

Najväčší negatívny zážitok
Každý negatívny zážitok nakoniec priniesol aj niečo pozitívne, takže čisto negatívny zážitok neviem určiť.

Čo najväčšmi neznášam
Ľudskú závisť, klamstvo a lietajúce osy (nič proti nim, len sa ich bojím).

Čo považujem za svoj najväčší klad
Úprimnosť, ochota pomáhať.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Niekedy veci nemyslím tak, ako vyznejú.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Janka G.

Čo robím
Študujem psychológiu, spievam v zbore, hrám na husle, čítam historické romány, pozerám Frasiera, snívam o cestovaní.

Môj najväčší životný úspech
Skvelý výber povolania a každé prekonanie problému.

Najväčší pozitívny zážitok
Ten nastáva vždy, keď cítim, že sa mi dostáva bezhraničnej lásky.

Najväčší negatívny zážitok
Keď som sa topila na Palcmanskej maši.

Čo najväčšmi neznášam
Nezodpovednosť, drzé klamstvo, nevôľu z vlastnej pohodlnosti a aroganciu.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Môj najväčší klad je to, že mám vlastný názor a nebojím sa zaňho bojovať.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Keď som z niečoho nervózna potrebujem sladké. Keď som hladná, som zlá. Jediný dar, ktorý sa mi nepáči sú sošky každého druhu. Je to tak, pretože sú nepraktické, zaberajú miesto a dokonca z nich musím utierať prach!
Terka V.

Čo robím
Študujem psychológiu a okrem toho sa snažím žiť život, s ktorým by som mohla byť spokojná.

Môj najväčší životný úspech
Zatiaľ je to asi zistenie, že pokiaľ človek nie je spokojný sám so sebou a nerobí to, čo ho napĺňa, nemôže urobiť spokojnými ani ľudí okolo seba.

Najväčší pozitívny zážitok
Nedokážem vybrať iba jeden. Pozitívne zážitky sú pre mňa všetky naplňujúce okamihy s blízkymi ľuďmi, ktoré nie sú samozrejmosťou, a preto si každý jeden vážim.

Najväčší negatívny zážitok
Myslím, že to boli momenty, keď som zistila, že ľudia, pre ktorých by som urobila prvé posledné o to vôbec nestáli, prípadne moju snahu ešte zneužili. Negatívne zážitky sa mi teda určite spájajú s nečestnosťou a egoizmom ľudí.

Čo najväčšmi neznášam
Naozaj nemám rada ľudský egoizmus, chladný a necitlivý prístup k druhým ľuďom, pretvarovanie, faloš a tiež to, keď ľudia strácajú všetku svoju naivitu, spontánnosť a „to niečo detské“ v sebe a stávajú sa nudnými a smutnými „dospelákmi“.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Myslím, že je to moja viera v to, že ľudstvo stále dokáže konať dobro.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Veľakrát sa mi stáva, že keď vidím niečo smiešne vo filme, nedokážem sa smiať nahlas, ale iba vo vnútri. Akonáhle sa snažím smiať aj navonok, prestáva to byť pre mňa smiešne.
Maťa

Maťa navždy odišla 14.11.2017. 
No jej príbeh a príklad bude 
žiť v nás aj naďalej.
Maťa, ďakujeme.

Čo robím
Momentálne sa tak trochu rozbieham do „dospeláckeho“ sveta. Doštudovala som psychológiu a teraz sa snažím zapojiť to nejakým spôsobom do bežného života. Najmä zužitkovať všetko, čo som sa kedy naučila, a to, čo som sa ešte nenaučila, sa rýchlo doučiť. 

Môj najväčší životný úspech
Na ten myslím a dúfam, ešte stále čakám. Bude to pre mňa asi vtedy, keď si poviem, že to všetko doteraz malo zmysel a bolo to presne tak, ako to malo byť.

Najväčší pozitívny zážitok
Je ich asi viacero a ťažko povedať, ktorý je naj. Patria medzi ne tie chvíle, keď mi niekto iba tak nezištne pomohol či bol tu pre mňa vtedy, keď som to potrebovala. Je to tiež vtedy, kedy mi je proste dobre, pretože v tom okamihu je všetko presne tak, ako by som to chcela a ja si uvedomím, aký vie byť život pekný.

Najväčší negatívny zážitok
Neviem povedať ten najväčší, nakoľko myslím, že každý negatívny zážitok časom bledne, takže v konečnom dôsledku z neho zostane to dobré, čo človeka posilní a to zlé nejak vyprchá.

Čo najväčšmi neznášam
Neznášam plytvanie časom a neznášam, keď veci nemajú zmysel.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Myslím, že to neviem sama posúdiť. Viacero vlastností, ktoré by som považovala za svoje klady majú aj svoju zápornú stránku a vedia byť dvojsečnou zbraňou. Tak dajme tomu, že to môže byť to, že sa dokážem tešiť z maličkostí a zo života ako takého.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
To čo ľudia o mne nevedia a mali by, by im bola škoda takto rovno povedať.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Ivana L.

Čo robím? 
Som psychologička, ktorá rada jazdí na koňoch a číta knihy. Rada kreslím a trávim čas so svojou rodinou a priateľmi. 

Môj najväčší životný úspech:
že napriek všetkému verím v dobro, ktoré je v každom z nás 

Najväčší pozitívny zážitok: 
keď som zistila, že milovať niekoho nie je až tak ťažké 

Najväčší negatívny zážitok:
strata môjho otca

Čo najviac neznášam:
faloš a pretvárku 

Čo považuje za svoj najváčší klad:
odvahu, postaviť sa veciam a situáciám, kde vidím, že všetko zlyháva

Čo o mne ľudia nevedia a mali by: 
ľudia čo ma nepoznajú si často o mne myslia, že som moc prísna a neprístupná. Opak je však pravdou, som naozaj citlivá a rada sa spoznávam s novými ľuďmi
Dominika R.

Čo robím
Koordinujem dobrovoľníkov internetovej poradne v IPčku a snažím sa byť užitočná mladým, čo nabrali odvahu a hovoria s nami o tom, čím žijú. Inak chodím po svete, hľadám to pekné okolo seba, v sebe, v iných. 

Môj najväčší životný úspech
Malými krokmi sa približujem k napĺňaniu svojho budúceho poslania a stále viac to mňa samú napĺňa. 

Najväčší pozitívny zážitok
Vidieť približovanie sa k cieľom, u seba aj u iných.

Najväčší negatívny zážitok
Aj v zjavne negatívnych chvíľkach sa snažím hľadať niečo pozitívne. Nepríjemné však pre mňa býva, ak sa nečakane stane niečo, čo nemôžem neskôr ovplyvniť. 

Čo najväčšmi neznášam
Malé zlyhania a nesprávne rozhodnutia, ktoré ma nikam neposúvajú.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Že dokážem prekonať svoju lenivosť a tie zlé rozhodnutia nerobím tak často Snažím sa nájsť niečo pozitívne aj v zjavne negatívnych situáciách.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Zle znášam extrémne počasie a hlad 😀 
Dominika D.

Čo robím?
Študujem psychológiu, čítam, trávim čas s priateľmi a v prírode, cestujem, spoznávam krásy sveta a ľudí, vždy sa snažím robiť to, čo ma baví a čo mi prináša radosť.

Môj najväčší životný úspech?
Úspešné dokončenie prvého stupňa štúdia a uvedomenie si, že naozaj študujem to čo ma baví a nič iné by som si nevedela predstaviť. Tak isto to, že som nabrala odvahu a prihlásila som sa do IPčka.

Najväčší pozitívny zážitok?
Prekonanie samej seba, postavenie sa na nohy aj v situáciách, ktoré sa zdali byť bezvýchodiskové, nájdenie vnútornej sily a mnoho ďalších. Z každého zážitku, ktorý mi príde do života, hoci aj malý, sa snažím tešiť čo najviac a to jeho silu ešte znásobuje :).

Najväčší negatívny zážitok?
Tak ako pozitívnych, je ich viac, ale to je súčasť života. Snažím sa na ne nemyslieť a neprikladať im veľký význam.

Čo najviac neznášam?
Nespravodlivosť, negativizmus, sebaľútosť, neochotu bojovať, faloš, netolerantnosť, závisť a nedostatok spánku.

Čo považujem za svoj najväčší klad? 
Tolerancia, prispôsobivosť, empatia, trpezlivosť a to, že som veľmi pokojná a predtým ako niečo urobím si to vždy dvakrát rozmyslím.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by?
Som dosť tvrdohlavá a niekedy až príliš perfekcionistická, ale snažím sa na sebe pracovať.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Diana

Čo robím?
Študujem psychológiu už štvrtý rok a voľný čas trávim najradšej športovaním, počúvaním hudby, turistikou a zábavou s kamarátmi. Taktiež mám rada cestovanie a spoznávanie nových kultúr.

Môj najväčší životný úspech?
Všetky momenty, keď prekonávam samu seba a s veľkým strachom sa vrhám do nových neznámych vecí, ktoré mi prinesú kopec obohacujúcich skúseností. Tieto inšpiratívne momenty ma posúvajú vždy za moje hranice a dokazujú mi, že aj keď sa niečoho bojíme a myslíme si, že to nie je v našich silách, tak predsa sa to môže stať skutočnosťou.

Najväčší pozitívny zážitok?
Je veľa pozitívnych zážitkov, ktoré by som mohla považovať za tie naj, no keď sa zamyslím, tak všetky tieto zážitky spája to, že som bola počas nich obklopená rodinou, priateľmi a skvelými ľuďmi, ktorí tvorili základ.

Najväčší negatívny zážitok?
Neviem čo by som mala považovať za svoj najväčší negatívny zážitok. Mnoho negatívnych zážitkov sa v danom momente môžu zdať ako tie najhoršie, avšak časom vyblednú … Je už len na nás či sa z nich poučíme a zoberieme si z toho predsa len nejaké pozitívum.

Čo najviac neznášam?
Klamstvo, nespravodlivosť, bezmocnosť a moment, keď mi ráno zazvoní budík.

Čo považujem za svoj najväčší klad?
Empatiu, pevnú vôľu, otvorenosť.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by?
Viem sa nadchnúť z maličkostí, pretože si myslím že veľké veci sa skladajú práve z drobností… Rada jem a všade vždy meškám.
Dominika K.

Čo robím
V profesionálnom živote som školskou psychologičkou, no a v tom súkromnom rada varím a pečiem, bicyklujem a háčkujem hračky.

Môj najväčší životný úspech?
Každý svoj úspech a dosiahnutý cieľ vnímam ako veľký a o tom to je. Preto si neviem vybrať ten najväčší.

Najsilnejší pozitívny zážitok?
Pocit šťastia, keď vaša práca a snaha prináša vytúžené ovocie.
Najsilnejší negatívny zážitok?
Každé jedno sklamanie zo strany mojej rodiny a priateľov.

Čo najviac neznášam?
Predsudky a škatuľkovanie, hádky a tiež ubližovanie zvieratám.

Čo považujem za svoj najväčší klad? 
Energickosť, priateľský prístup a chuť ďalej rásť.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by?
Mám viac rokov, ako si myslíte
Sabi

Čo robím?
Som absolventkou psychológie a venujem sa práci s mládežou.

Môj najväčší životný úspech?
Za svoj najväčší úspech považujem to, že keď som s niečím nebola vo svojom živote spokojná, dokázala som v sebe nabrať silu a odvahu to zmeniť.

Najväčší pozitívny zážitok?
Keď som bola na stáži v zahraničí ako dobrovoľníčka na projekte zameranom na rozvoj mládeže a mala som pocit, že robím niečo zmysluplné.

Najväčší negatívny zážitok?
Súvisel s tým, keď som sa cítila veľmi bezmocne, pretože môj blízky bol vážne chorý. 

Čo najviac neznášam?
Keď ma súdia bez toho, aby ma poznali.

Čo považujem za svoj najväčší klad? 
Svoju vytrvalosť.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by?
Vo voľnom čase rada spievam.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Silvia

Čo robím?
Som študentkou psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave, popri škole pracujem v SUBWAY, tancujem vo folklórnom súbore, hrám na priečnej flaute prevažne v zbore a spievam žalmy v kostole 

Môj najväčší životný úspech
Osobne je pre mňa najväčším úspechom každý deň, ktorý prežijem naplno a v ktorom stihnem s Božou pomocou stihnúť všetko, čo si naplánujem. 

Najväčší pozitívny zážitok
Ten mám po každom vystúpení, keď ľudia tlieskajú a vstávajú zo stoličiek, či keď ma babky v kostole chvália, že mali slzy na krajíčku keď som spievala. Proste ak môžem niekomu urobiť radosť.

Najväčší negatívny zážitok
Každá hádka s človekom, na ktorom mi záleží. 

Čo najväčšmi neznášam
Aroganciu a primitivitu. 

Čo považujem za svoj najväčší klad
Priateľskosť, otvorenosť, vždy dobrú náladu, pozitívny postoj, výrečnosť.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Že hoci pôsobím navonok tvrdo v skutočnosti som veľmi citlivá.
Tomáš

Čo robím
Minulý rok som dokončil magisterský stupeň psychológie a momentálne pracujem ako asistent pre deti s ADHD. Venujem sa popri tomu aktívne aj hudbe a aj jej výuke. Popri týchto dvoch svetoch sa rád venujem pasívnejšie umeniu a to hlavne filmom a seriálom. Športové aktivity robím rekreačne a svojím tempom, ale veľmi rád lyžujem a behávam. Vo všetkých sférach však u mňa platí, že tak ako sa viem tešiť zo spoločnosti, tak sa viem tešiť aj z času stráveného so sebou samým. 

Môj najväčší životný úspech 
Za môj najväčší životný úspech považujem práve to, keď si aj za nejaký menší úspech vo svojom živote dokážem dopriať od samého seba úprimnú pochvalu. 

Najväčší pozitívny zážitok
Určite neviem vybrať jeden, ale tie najväčšie som vždy zažíval s niekým a teda zdieľanie dotváralo a aj pridávalo na ich intenzite.

Najväčší negatívny zážitok 
Takisto neviem vybrať jeden naj... Ale premáhanie sa k písaniu akejkoľvek seminárky alebo diplomovky vie niekedy pokoriť aj tie najtraumatizujúcejšie udalosti. 

Čo najväčšmi neznášam  
Svoju prokrastináciu. 

Čo považujem za svoj najväčší klad 
Stále ho hľadám. 

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Nie som fanúšik zdrobnelín krstných mien .
Simona K.

Čo robím
Pracujem ako terénna sociálna pracovníčka s deťmi a mládežou. Milujem prírodu, turistiku a cyklistiku. Som však dosť lenivá a preto ma do týchto aktivít treba „dokopať“  

Môj najväčší životný úspech 
Vždy keď sa mi v živote niečo podarí je to pre mňa v danom momente najväčší úspech. Aktuálne je to prijatie do IPčka. 

Najväčší pozitívny zážitok 
Ten pocit, keď sa mi splní sen a posuniem sa dopredu. Najväčší negatívny zážitok Ten som už dávno prekonala a teraz na ňom vidím len samé pozitíva. 

Čo najväčšmi neznášam 
Asi to, že všetci sme si rovní, ale niektorí sú si rovnejší. 

Čo považujem za svoj najväčší klad
Spoľahlivosť, kreativitu, flexibilitu a ochotu pomôcť. 

Čo o mne ľudia nevedia a mali by 
Na svoje okolie pôsobím krehko a jemne, zdanie však môže klamať....
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Janka

Čo robím?
Študujem psychológiu, popri škole pracujem, čítam knihy a snažím sa využiť každú jednu minútu dňa čo najlepšie.

Môj najväčší životný úspech?
Za najväčší životný úspech považujem to, že som sa dostala na vysokú školu, a že som získala môj prvý titul.

Najväčší pozitívny zážitok?
Keď som prvýkrát stála na pódiu a mala som tancovať pred ľuďmi.

Najväčší negatívny zážitok?
Snažím sa nimi nezaoberať a nepripomínať si ich.

Čo najviac neznášam?
Najviac neznášam ranné vstávanie, klamstvo a falošných ľudí.

Čo považujem za svoj najväčší klad?
Keď si niečo vezmem do hlavy, idem si za tým tak dlho kým to nedosiahnem.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by?
Som netrpezlivá a občas tvrdohlavá.
Simona

Čo robím
Som študentkou psychológie, milujem čítanie kníh, počúvanie hudby a snažím sa všetok voľný čas tráviť s priateľmi a rodinou.

Môj najväčší životný úspech
To, že mi prišli do cesty také dobré kamarátky, aké mám, že som sa dostala na vysokú školu a študujem to, čo ma baví a samozrejme, prijatie do IPčka.

Najväčší pozitívny zážitok
Moment, kedy som konečne prečítala celú knihu (ako dieťa) a keď som zistila, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi dokážu byť oporou a stoja pri mne v dobrom aj zlom. Okrem toho rada spomínam na divadelný krúžok zo strednej školy a na zážitky s ním spojené.

Najväčší negatívny zážitok
Ešte vždy ma dokáže šokovať, akí dokážu byť ľudia k sebe navzájom zlí a o to viac, keď vidím niečo takéto medzi deťmi.

Čo najväčšmi neznášam
Nemám rada klamstvá, sebectvo, závisť a ohováranie.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Snažím sa a dúfam, že aj som – čestná (ani v škole som nedokázala podvádzať), úprimná a svedomitá. Beriem veci zodpovedne a pokúšam sa tráviť voľný čas čo najzmysluplnejšie.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Stáva sa mi, že si o mne ľudia často myslia, ako sa neviem ubrániť a niekomu vynadať, ak je treba – že som tichá a ústupčivá. Pre nich bohužiaľ, pre mňa našťastie – vôbec to tak nie je.
Natália

Čo robím
Študujem psychológiu, rada čítam a objavujem tajomstvá sveta a prírody.

Môj najväčší životný úspech
Mojím najväčším úspechom je, že môžem byť sama sebou, robiť to čo ma napĺňa a som obklopená tými správnymi ľuďmi.

Najväčší pozitívny zážitok
Prekonanie môjho dlhoročného strachu.

Najväčší negatívny zážitok
Bolo vidieť nepekné správanie človeka voči inému človeku.

Čo najväčšmi neznášam
Falošné jednanie, klamstvo či manipuláciu.

Čo považujem za svoj najväčší klad 
Pravdovravnosť, tvrdohlavosť a priateľskosť.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Mám veľmi rada vtipy, ale ja ich hovoriť neviem.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Veronika T.

Čo robím
Študujem psychológiu, čítam, chodím do lesa, pečiem buchty... Každý deň niečo iné, tak aby to tešilo mňa a ľudí okolo.

Môj najväčší životný úspech
Že som našla svoje hranice a teraz ich môžem posúvať ďalej.

Najväčší pozitívny zážitok
Keď môžem byť súčasťou niečoho, čo ovplyvňuje životy ľudí a ja vidím, že moja práca má zmysel. 

Najväčší negatívny zážitok
Tie, v ktorých sa cítim bezmocne a nie je v mojej moci ich zmeniť. 

Čo najväčšmi neznášam
Nespravodlivosť, diskrimináciu a neupratanú posteľ 

Čo považujem za svoj najväčší klad
Schopnosť nazerať na veci z rôznych uhlov pohľadu a hľadať v nich to dobré. 

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Že milujem, keď sa môžem na chvíľu stratiť v lese alebo v meste a len chvíľu blúdiť sama so sebou.
Michal

Čo robím
Som absolventom psychológie a stále sa hľadám. Milujem filmy (horory, fantasy, anime), videohry (RPG a stratégie), hudbu (od metalu po Chopina), pizzu (Havaj a Provenciale), športy (bojové, plávanie, bajk) a inač rád spím.      

Môj najväčší životný úspech 
Vyhrať sám nad sebou, keď je treba a vedieť, kedy sa len nechať unášať. 

Najväčší pozitívny zážitok 
Pocit blízkosti s iným človekom, kedy viete, že na svete nie ste vôbec sami, ale ostatní cítia a plačú rovnako ako vy. Tiež je super, keď v reštaurácii dlho čakáte na jedlo a oni vám ho konečne donesú. 

Najväčší negatívny zážitok 
Sklamať ľudí, na ktorých mi záleží. 

Čo najväčšmi neznášam 
Nespravodlivosť a ľahostajnosť. 

Čo považujem za svoj najväčší klad 
Úprimnú, romantickú snahu spraviť svet lepším. 

Čo o mne ľudia nevedia a mali by 
Som citlivejší, než by sa väčšine ľudí zdalo a som často aj hlúpejší =).
Katarína 

Čo robím 
Študujem psychológiu a popri tom trochu aj pracujem, najviac však na sebe. Mám rada seriály, prechádzky so psom v prírode a kvalitnú kinematografiu. 

Môj najväčší životný úspech
To, že vždy idem ďalej

Najväčší pozitívny zážitok
Tých je mnoho, ale veľmi si vážim tie, ktoré viem naplno prežiť vtedy kedy sa dejú.

Najväčší negatívny zážitok
Chvíle keď mám priveľa povinností, málo času a neviem byť všade

Čo najviac neznášam
Nespravodlivosť

Čo považujem za svoj najväčší klad
Svedomitosť

Čo by o mne mali ľudia vedieť
Že nie som taká tichá ako by sa zdalo
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Katka M.

Čo robím
Okrem psychológie sa veľmi rada venujem športu, spoločenským hrám a svojim priateľom

Môj najväčší životný úspech
Za môj najväčší životný úspech považujem ukončenie štúdia. Verím, že v budúcnosti ma čakajú ešte väčšie úspech. Na tie si rada počkám.

Najväčší pozitívny zážitok
Môj život tvorí veľa pekných zážitkov. Tie najkrajšie sú často ukryté v jednoduchých chvíľach plných lásky, prijatia, bezpečia, radosti. 

Najväčší negatívny zážitok
Ťažko sa mi prijímajú situácie, kedy moje skutky neboli múdre. Nie sú však práve takéto situácie príležitosťou pre rozvíjanie svojej múdrosti? 

Čo najväčšmi neznášam
Nezodpovednosť a choroby

Čo považujem za svoj najväčší klad
Túžbu stále napredovať a rásť.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Nemám rada kávu. Mnohí to nechápu, ale áno, aj skúškové sa dá prežiť bez kávy.
Romana

Čo robím
Študujem sociálnu prácu a popritom pracujem ako osobný asistent, s obľubou si zahrám akúkoľvek športovú aktivitu a sem-tam aj brnknem na gitare. Robím to, o čom som presvedčená že má zmysel a stojí istú námahu, pretože už cesta je pre mňa cieľom.

Môj najväčší životný úspech
Zistenie, že každý z nás je bohatý, ale ináč. Niekto má viac, niekto menej a pritom každý akurát.

Najväčší pozitívny zážitok 
Cestovanie po Južnej Amerike len s malým batohom a dvoma kamarátmi, vnímanie bezprostrednosti a láskavosti od neznámych ľudí , vidieť krásu neba už tu na zemi.

Najväčší negatívny zážitok
Vždy je pre mňa negatívnym zážitkom moment, keď vidím ako sa ľudia navzájom k sebe správajú egoisticky, necitlivo, keď si niekto myslí že je viac.

Čo najväčšmi neznášam
Keď mi niekto povie že to sa nedá a ďalej sa už nesnaží.

Čo považujem za svoj najväčší klad
Nevzdávam sa a keď za mnou horí, bežím ešte rýchlejšie.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Niekedy len tak odložím mobil do šuflíka, vezmem bycikel a zájdem na moje obľúbené miesto, kde môžem v tichu a očakávaní nového dňa pozorovať východ slnka.
Klaudia

Čo robím 
Študujem psychológiu, pracujem tam kde sa dá a je treba. Vo voľnom čase rada čítam knihy, pozerám seriály, chodím na výlety a jem. 

Môj najväčší životný úspech 
Vyhrať boj sama so sebou.

Najväčší pozitívny zážitok
Pocit šťastia, zadosťučinenia a úspechu. A v podstate užívanie si všetkého, čo sa dá.

Najväčší negatívny zážitok 
Zrada od tých ľudí, ktorým som dôverovala.

Čo najviac neznášam 
Faloš, pretvárku, klamstvá, nespravodlivosť a odsudzovanie. 

Čo považujem za svoj najväčší klad
Asi to, že som v podstate dosť priateľsky človek. A ešte svoju odvahu skúšať nové veci.

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Keď mám nedostatok jedla, mením sa na iného človeka. Ale vždy sa tomu snažím predchádzať. 
 • Text Hover
Katarína P.

Čo robím 
Študujem psychológiu, čiastočne aj pracujem, venujem sa rodine, občas si dám seriálový alebo filmový maratón sama so sebou, snažím sa športovať, no pomaly ale isto leniviem. Milujem hudbu – takmer akúkoľvek a jedlo (tiež takmer akékoľvek). 

Môj najväčší životný úspech
Niektoré dni je to ráno vstať z postele, niektoré rozprávať pred plnou sálou ľudí. Ale všeobecne je to vlastne vždy keď zvládnem prekonať samú seba. 

Najväčší pozitívny zážitok
Keď sa spustím na lyžiach, na bicykli, alebo len tak bežím, všade navôkol je krásna príroda a cítim vietor v tvári. Vtedy mám pocit, že dokážem zvládnuť čokoľvek.

Najväčší negatívny zážitok
Najnegatívnejšie zážitky sa mi spájajú s úrazmi a fyzickou bolesťou – zlomeniny, roztrhnuté väzy, apod.

Čo najviac neznášam 
Bezohľadnosť, povýšenectvo a aroganciu. 

Čo považujem za svoj najväčší klad Svoje svedomie, ľudskosť a entuziazmus skúšať nové veci. 

Čo o mne ľudia nevedia a mali by
Som ten typ človeka, ktorý sa začne smiať pred veľkou kopou ľudí na vlastnej neschopnosti.