Nezaradené

Správna rada občianskeho zruženia IPčko sa 17.8.2018 na svojom zasadaní rozhodla prijať rezignáciu súčasného riaditeľa – štatutárneho zástupcu občianskeho združenia p. PhDr. Mareka Madra ku dňu 22.8.2018 z dôvodu zabezpečenia rozvoja organizácie v oblasti transparentnosti a dôveryhodnosti. 

Správna rada si je vedomá, že písomnej rezignácii dr. Madra z funkcie riaditeľa – štatutárneho zástupcu predchádzalo jeho skutočne starostlivé zvažovanie rôznych alternatív riešenia situácie v IPčku, viaceré konzultácie s členmi OZ aj s členmi Správnej rady a tiež jeho enormné úsilie upokojiť vzniknutú napätú situáciu v IPčku spôsobenú opakovanými atakmi na sociálnych sieťach proti štatutárovi IPčka a jeho dielu. Správna rada toto rozhodnutie prijala ako akt, ktorý môže  situáciu v IPčku  v najbližšom období upokojiť, skonsolidovať a do budúcna zlepšiť. 

Správna rada si plne uvedomuje, že PhDr. Marek Madro je zakladateľom IPčka, formovateľom jeho primárnych cieľov, vízií a celej koncepcie práce s mladými ľuďmi v ťažkých situáciách a je „dušou“ organizácie. Zároveň je Správna rada presvedčená, že PhDr. Marek Madro je jedným z významných expertov v oblasti dištančného poradenstva a fenoménov internetu v živote mladých ľudí, preto neprijíma rozhodnutie p. PhDr. Mareka Madra ukončiť svoje pôsobenie v organizácii.  


Správna rada po svojom dôkladnom zvážení zvolila do funkcie riaditeľky – štatutárnej zástupkyne p. Bc Gabrielu Zúbrikovú a kumuluje jej funkciu s doterajšou funkciou finančnej riaditeľky. 
Riaditeľkou a štatutárnu zástupkyňu občianskeho združenia IPčko sa stane 23.8.2018. 

 
Správna rada ďalej poveruje PhDr. Mareka Madra v IPčku funkciou programového riaditeľa, ktorý bude od 23.8.2018 v IPčku zodpovedný za riešenie otázok odbornej psychologickej povahy.

 

Správna rada IPčko:

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 

Mgr. Patrik Herman

Ing. Rudolf Lukačka

0

     IPčko – Internetová poradňa pre mladých,  je organizáciou, v ktorej dobrovoľne pracujú mladí odborníci, ktorí sú každodenne on-line k dispozícii mladých ľuďom z celého Slovenska, pripravení im pomôcť a poradiť, najmä keď sa ocitnú v zložitej a pre nich nezvládnuteľnej situácii, alebo vo vážnej kríze a nevedia, ako ďalej a ako sa z nej dostať. Majú strach navštíviť odborníkov, boja sa s blízkymi o probléme hovoriť, mnohokrát nenájdu odvahu hovoriť o svojom trápení ani s najlepšími priateľmi. A tak sa ozvú do IPčka, kde sa možno vyrozprávať, zdôveriť, povedať pár slov o sebe a svojom živote, vypočuť si úprimné ľudské slová aj dobré rady či návrhy, ako krízu zvládnuť a ako znovu naštartovať svoj život. 

     Dokonca, ako potvrdzujú skúsenosti IPčkárov, niektorí z ich klientov zvažujú ukončiť svoj život a je práve na nich, aby im ukázali život aj z tej lepšej stránky a dodali im odvahu zvládnuť ho.

     Koľko vlastne stojí jeden ľudský život?
Hodnota zachráneného len jedného jediného mladého človeka je aj niekoľko miliónov eur asi aj viac, nie? Mladý človek, ktorý opäť nájde seba, dostane chuť žiť, pracovať, študovať, byť milujúcim a milovaným, pomáhať iným, starať sa o svojich rodičov, je nevyčísliteľnou hodnotou. A záchrana ľudského života patrí medzi každodennú prácu IPčkárov, ktorí ju robia nezištne, bez nároku na plat či finančnú odmenu, s ohromujúcou až neuveriteľnou túžbou pomoci iným.
Je aj veľmi ťažkou robotou popri týchto aktivitách finančne zvládnuť všetko to, čo sa od každého občianskeho združenia vyžaduje. 

     Vysoko si cením prácu všetkých IPčkárov a to od vedenia organizácie a jej riaditeľa, až po toho, ktorý prišiel ako dobrovoľník posledný a dávam im symbolickú zlatú olympijskú medailu. IPčkári robia viaceré skvelé pomáhajúce aktivity a dokonca momentálne zvažujú možnosť venovať osobitnú a mimoriadnu pozornosť  aj mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí sa ocitnú v kríze a uvažujú niekedy o jej najkrajnejšom riešení. 

     Priznám sa, že nerozumiem mnohým tým ľuďom, dokonca aj mladým odborníkom, ktorých poznám a vážim si ich, že sa dostatočne neusilujú hľadať pokojný, rozvážny, tvorivý dialóg s IPčkármi, zrealizovať viacero osobných rozhovorov aj debát o limitoch a rezervách, ktoré IPčko, ako každá organizácia, iste má, ale radšej využijú sociálne siete na kritiku, výhrady, nebodaj krivé obvinenia. Je to tá najľahšia, ale najmenej šľachetná cesta a im to fakt, ale fakt nesvedčí. Znižuje to najmä ich ľudskú a morálnu hodnotu!

     Vysoko oceňujem, že v IPčku, napriek tomu, že v poslednej dobe čelia viacerým atakom,  je stále túžba, chuť, energia manažmentu združenia a jeho riaditeľa – štatutárneho zástupcu PhDr. Mareka Madra a finančnej riaditeľky Bc. Gabriely Zúbrikovej a ich dobrovoľníkov, po zlepšení a skvalitnení svojej práce a po posune IPčka do nového levelu a nových foriem práce.  
Ja osobne IPčku a jeho riaditeľovi a štatutárnemu zástupcovi PhDr. Marekovi Madrovi dôverujem a držím mu palce. Verím, že ku práci psychológa, pristupuje a bude aj v budúcnosti pristupovať s pokorou, s túžbou konať okolo seba dobro, voliť ku klientom človečenský prístup s vysokou etikou a morálkou. Nemožno uprieť fakt, že Marek je bezosporu zakladateľom IPčka, formovateľom jeho primárnych cieľov, vízií a celej koncepcie práce, realizátorom projektov a grantov, zabezpečovateľom styku s verejnosťou a akousi „dušou“ organizácie. Nech sa v danej zložitej situácii rozhodne akokoľvek, som presvedčená, že to bude vždy s cieľom IPčko posunúť po špirále “tam hore“.
Držím jemu a „jeho ľuďom“ palce.
Nech sa im darí na ceste životom uskutočňovať svoje sny a vízie smerujúce k rozsievaniu dobra okolo seba. 

A možno IPčkárom dodajú nádej na tejto ceste aj krásne slová Matky Terezy: “ Život je: šanca – využi ju; krása – obdivuj ju; blaženosť – užívaj ju; sen – uskutočni ho; výzva – príjmi ju; povinnosť – naplň ju; hra – hraj ju; láska – poteš sa ňou; smútok – prekonaj ho; hymna – spievaj ju; boj – príjmi ho; šťastie – zaslúž si ho; život – bráň ho.


Prof. Phdr. Eva Gajdošová, PhD. – predsedkyňa Správnej rady IPčko

(súkromné, osobné stanovisko – tak ako to cítim ja)

0

V septembri 2018 sme realizovali projekt „Vykroč z tieňa a ukáž svoj IMAGE”. Mladí ľudia sa častokrát vo svojom živote stretnú s dlhodobými negatívnymi udalosťami alebo skúsenosťami, ktoré majú neblahý vplyv na ich život. Medzi takéto skúsenosti mnohokrát patrí domáce násilie, zneužívanie, znásilnenie, alebo iná krízová situácia. V dôsledku týchto negatívnych skúseností majú mladí ľudia emocionálne problémy, trpia depresiou, úzkosťou, strachom, neistotu a tak isto strácajú zmysel života. Naším cieľom je pomáhať práve týmto ľuďom, pomôcť im zmierniť negatívne prežívanie a pocity, zvýšiť sebavedomie, pomôcť znovuobjaviť zmysel života.

Tento náš cieľ sa snažíme napĺňať rôznymi aktivitami. Za trvanie nášho projektu sa na našich poradcov obrátilo 3800 mladých ľudí vo veku od 12 do 25 rokov. Najčastejšie sa na nás obracali s témami depresie, úzkosti, smútku, osamelosti, neistotách vo vzťahoch a s problémami v rodinách. Hovorili však aj o zmysel života, svojom smerovaní a o tom, kým vlastne sú.

Pomoc hľadali v bezpečí internetovej poradne pre mladých IPčko.sk, kde mohli v anonymite hovoriť o svojich problémoch. Aby však dokázali lepšie fungovať v bežnom živote a v spoločnosti, je dôležité urobiť medzikrok a vyjsť z anonymity do reálneho sveta. To urobili aj 16 mladí ľudia, ktorí sa spoločne stretli na osobnostno-rozvojovom programe IMAGE. Spoločne sme sa počas stretnutí rozprávali o ich skúsenostiach, obavách, takmer zabudnutých túžbach a snoch. Zamerali sme sa na hodnotu ich vlastného života, ich silné stránky, schopnosti a kompetencie, ktoré môžu v napĺňaní svojho potenciálu a túžob využiť. Zážitok prijatia od ďalších mladých ľudí v skupine poskytol korektívnu skúsenosť, vďaka ktorej si začali viac veriť a dôverovať ľuďom. Medzi sebou si našli aj ľudí, s ktorými sa môžu aj po skončení IMAGE stretnutí porozprávať.

Tento náš projekt bo podporený z Grantového programu Hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.

0

Nezaradené

Už dlho nás zaujímalo, ako mladí ľudia využívajú internet.
Je to také zlé, ako to „dospelí“ hovoria?
Prečo im v tom niekto nepomôže?

Môžu im v tom pomôcť ich rodičia? Na začiatku tohto roka sme sa preto pustili do výskumu spolu s Modrou linkou z Česka a s podporou globálnej bezpečnostnej spoločnosti Kaspersky Lab

V našom výskume sme sa zamerali na 100 mladých ľudí vo veku od 12 – 16 rokov, ktorí sa začínajú osamostatňovať od svojich rodičov, chcú sami zistiť, čo je dobré, čo chcú robiť, chcú vyskúšať všetko nové a zaujímavé. Navyše sme sa pýtali aj 100 rodičov, čo si myslia o správaní svojich detí na internete a či je ich predstava o tom, čo robia ich deti online reálna.


Okrem toho sme sa zamerali aj na to, či vzťah medzi rodičmi môže pomôcť k tomu, aby sa ich deti správali na internete bezpečne.

Čo sme zistili?


Koľko času trávia mladí ľudia online?

Internet máme v súčasnosti dostupný takmer stále a kdekoľvek. Máme ho v mobile, na notebooku, v PC. Wifi nájdeme takmer v každej budove, podniku či na námestí. Už nenosíme tabuľku s cestovným poriadkom v peňaženke, ale si čas odchodu autobusu, ako aj mnohé iné bežné informácie, nájdeme cez internet. Rovnako tiež napíšeme kamoške, že budeme 10 minút meškať, alebo že zajtra odpadá prvá hodina. 

V akej miere teda využívajú internet mladí ľudia, možno práve aj na získavanie informácií či komunikáciu? Podľa našich zistení je to v priemere 2 hodiny a 51 minút v bežný deň, a o hodinku a pol viac v dni, kedy sú na internete najviac. Na prístup k internetu  používajú mladí ľudia najviac mobil (92 %), notebook alebo PC (81%). 

Je to veľa alebo ste čakali viac? Keď vezmeme do úvahy to, že majú internet dostupný takmer stále a častokrát popri tom robia aj ďalšie veci, možno to nie je až také obrovské číslo. Dôležitejšie možno je, ako tento čas využívajú. 

Čo teda mladí ľudia robia na internete?

Informácie alebo zábava?

Naše výsledky naznačujú, že mladí ľudia radšej pozerajú videá akoby čítali, najmä čo sa týka zábavných videí. Zatiaľ čo zábavné články na internete číta len 64 % mladých, zábavné videá pozerá 92 % z nich. Pri zábavných videách vydrží 17 % mladých dlhšie ako hodinku.

Hoci o niečo viac mladých číta viac poučné články (72 %) ako tie zábavné (64 %), poučné videá sleduje len 67 % z nich. Môžeme predpokladať, že poučné články sú najmä kvôli rôznym školským projektom či úlohám, kedy potrebujú vyhľadávať informácie a nájsť ich na internete je o dosť rýchlejšie a praktickejšie, ako ísť do miestnej knižnice.

Odporúčanie:
Vedia mladí, kde hľadať overené informácie? Nenechajú sa zlákať polopravdami? Pomôžme im v tom tak, že si k nim aspoň občas sadneme a ukážeme im stránky, ktoré sú dôveryhodné, ako takéto stránky vyzerajú, čo je dôležité vedieť. Pomôžeme im tak nielen pri príprave projektu, ale aj v tom, že neuveria čomukoľvek, čo sa píše na internete. 

Hrávajú hry aj dievčatá?

Zaujímavou činnosťou na internete sú najmä hry. A to nie len krátke hry na mobile, ale aj vymakané hry s dobrou grafikou. Okrem zábavy ponúkajú aj zlepšenie pozornosti, stratégie či ďalších zručností. V našom výskume sme zistili, že hry sú skôr doménou chlapcov (54 %) oproti dievčatám (11 %), ktoré hrajú hry omnoho menej. 
A čo sociálne siete?

Sociálne siete sú, a to nielen pre mladých ľudí, veľmi lákavé. Majú tam fotky, videá, priateľov, zábavu, všetko na jednej kope. Viac než 80 % mladých ľudí trávi svoj čas na Facebooku, pričom asi 10 % z nich viac ako 2 hodiny počas bežného dňa.

Na inú sociálnu sieť chodí viac než 70 % mladých. Najčastejšie je to Instagram, kde svoj život a svoje zážitky môžu zdieľať prostredníctvom fotiek.  

Sociálne siete sú pre mladých ľudí častokrát spôsob, ako byť so svojimi kamarátmi, spolužiakmi dlhšie ako len v škole. Môžeme to možno vnímať ako predĺžený čas, ktorí trávia so svojimi priateľmi. Socializovanie sa, nachádzanie nových priateľov a trávenie času s tými starými je v tomto období veľmi dôležité. Navyše, prezentovať sa na sociálnej sieti je veľmi lákavé práve preto, aby získali obdiv svojich kamarátov. Je preto prirodzené, že veľká časť času stráveného online je práve na sociálnych sieťach.

Píšu si s cudzími ľuďmi?

Takmer všetci mladí ľudia v našom výskume (94 %) si píšu na internete s kamarátmi. 22 % z nich dokonca viac ako hodinu a 16 % aj viac ako 3 hodiny počas dňa. Môžeme si teda všimnúť, že byť v kontakte je pre mladých naozaj významné a tvorí pomerne veľkú časť ich času na internete.

Priemerný počet priateľov mladých ľudí na sociálnej sieti v našom výskume bol 210, pričom priemerne 175 z nich poznajú aj osobne, teda v reálnom živote. Všetkých svojich priateľov poznalo osobne len 46 % mladých. Hoci majú na sociálnej sieti v priateľoch aj ľudí, ktorých nepoznajú osobne, nemusia s nimi veľmi komunikovať.

Okrem kamarátov si 36 % mladých píše aj s ľuďmi, s ktorými sa osobne nestretli. Môže ísť o kamarátov svojich kamarátov či niekoho, koho spoznali len online. Spoznať niekoho cudzieho online obvykle nie je úplne bežné. Každý deň sa to stáva len 2 % mladých v našom výskume a niekoľkokrát za týždeň 13 % z nich. Avšak 74 % sa s cudzími ľuďmi online nezoznamuje vôbec alebo len párkrát za rok.

Dôležitejšie ako to, či sa zoznamujú s niekým online, je podľa nás to, o čom sa s ním rozprávajú.
Až 85 % mladých ľudí v našom výskume nikdy alebo takmer nikdy nehovorí s človekom, ktorého pozná len online, o dôvernostiach. 

Odporúčanie pre rodičov:

Čo robiť s 15 % mladých ľudí, ktorí sa dôverne rozprávajú aj s ľuďmi, ktorých osobne nepoznajú? Mladí ľudia si častokrát neuvedomujú riziká, ktoré takýto rozhovor môže priniesť. Hoci rodičia svoje deti od malička učia, že nemajú dôverovať cudzím ľuďom, o prostredí internetu im to až tak často nehovoria. A hoci o týchto rizikách už niekde počuli, berú ich na ľahkú váhu.  S deťmi by sme mali o tom hovoriť. Nie však štýlom „toto nesmieš a toto môžeš“. Alebo ich strašiť. Užitočné je s nimi komunikovať o tom, čo na internete robia, čo nové zaujímavé videli, o čom a s kým komunikujú. Kto sú pre nich blízki a dôležití ľudia – nie len online, ale aj v bežnom živote. 

Sociálne siete a mladí ľudia v nich – čo všetko o nich vie?

Podľa nášho výskumu sa na sociálnu sieť zaregistrovalo až 50 % mladých ľudí skôr, ako dosiahlo vek 15 rokov. Priemerný vek prvej registrácie bol 9,51 roka. Keď sme sa pýtali rodičov na vek, v ktorom sa ich deti zaregistrovali na sociálnu sieť, predpokladali v priemere vek 10,44 roka. Čo je stále skôr, ako oficiálne povolený vek – 12 rokov. Toto zistenie nám môže naznačovať, že deti sa svojich rodičov veľmi nepýtajú na to, či sa niekde zaregistrovať, čo nám potvrdila aj jedna mama, ktorá nám napísala odkaz „viem, že je zaregistrovaná, no urobila to poza môj chrbát“. V tomto prípade dcéra uviedla dokonca ešte nižší vek prvej registrácie ako ten, o ktorom vedela mama. 

Sociálna sieť, ako sme už aj vyššie spomínali, je super prostriedok na komunikáciu aj prezentáciu seba samého. Svojich fotiek, záľub, úspechov, výletov a pod. Častokrát nielen deti, ale aj dospelí zdieľajú veľké množstvo informácií online. Ako sú na tom mladí a ich rodičia v našom výskume? Okrem mena a priezviska, ktoré má zverejnené viac než 80 % mladých, veľa z nich zdieľa aj dátum narodenia (60 %) či svoje fotky (okolo 70 %). Mladí ľudia však len málo zdieľajú adresu či nejaké tajné fotky, o ktorých by nechceli, aby vedeli napríklad rodičia, rodina či učitelia. Prekvapivé pre nás bolo, že málo mladých zdieľa statusy o tom, čo prežívajú. Pravdepodobné je, že svoje zážitky zdieľajú najmä prostredníctvom videí či fotiek, ktoré sú vďaka súčasným technológiám široko dostupné.A ako sú na tom rodičia? Možno aj skrz menšiu potrebu prezentovať sa, byť „cool“ pred kamarátmi, by sme očakávali, že budú zdieľať menej. Viac ako 70 % rodičov zdieľa svoje meno a priezvisko, viac ako 40 % svoj dátum narodenia a asi 20 % to, kde pracujú. Svoje fotky a fotky rodiny zdieľa rovnako viac ako 40 % rodičov. 

Informácie, ktoré zdieľame na sociálnej sieti, sú častokrát našej rodine či priateľom známe a je možné, že by sme im niektoré fotky ukázali aj mimo sociálnej siete. Problematické je, ak majú k obsahu profilu dieťaťa prístup úplne cudzí ľudia. Stačí, ak si deti „zabudnú“ alebo „nevedia“ nastaviť súkromie sociálnej siete, čiže to, kto má  týmto informáciám prístup. Viac než 60 % mladých ľudí má svoj profil prístupný len pre priateľov – čiže tých, o ktorých vie, že to môžu vidieť. Navyše, ďalších 18 % má profil nastavený pre priateľov svojich priateľov. Hoci v tomto prípade nemajú úplne pod kontrolou, kto vidí to, čo zdieľajú, je to stále lepšie, ako mať profil úplne verejný. 

Odporúčanie pre rodičov:

Zdieľanie fotiek a zážitkov je lákavé. Je prirodzené, že sa chcú mladí ľudia pochváliť a najjednoduchšie je to dať na sociálnu sieť? Bolo by užitočné, keby rodičia svojim deťom pomohli nastaviť si súkromie a porozprávať sa s nimi o tom, kto všetko vidí to, čo zdieľajú a spoločne sa dohodnúť na tom, čo zdieľať bude, čo nie a najmä prečo. 

Vzťah rodičov a detí v náročnom období dospievania

Zo všetkých strán počúvame, že je treba s deťmi komunikovať. Že je potrebné, aby bol medzi deťmi a rodičmi dobrý vzťah. Najmä v období dospievania to môže byť náročné a stojí to veľa námahy. Stojí tá námaha za to? Môže dobrý vzťah medzi rodičmi a ich deťmi pomôcť, aby sa správali a konali online bezpečnejšie? Náš výskum naznačuje, že je tomu tak.

Zistili sme totiž, že čím väčšia dôvera a viac komunikácie je medzi mladými a ich rodičmi, tým sa správajú online bezpečnejšie. Naopak, ak sa cítia vo vzťahu odcudzene, správajú sa rizikovejšie. 

A aký majú mladí ľudia v našom výskume vzťah so svojimi rodičmi? Viac než 90 % mladých dôveruje svojim rodičom a viac než 70 % mladých sa cíti byť svojimi rodičmi rešpektovaní. Viac než 80 % môže rátať s rodičmi, keby sa niečo dialo. Polovica mladých sa zaujíma o pohľad rodičov často alebo takmer vždy a ďalších 35 % si tento pohľad vypýta aspoň niekedy. Pocit nedostatku pozornosti prežíva len 10 % mladých ľudí.Je online správanie mladých teda také rizikové a nezdravé, ako si všetci myslíme?

Rizikové správanie sa môže prejaviť rôzne. Či už sledovaním nevhodných stránok, obsahov či pozeraním videí a filmov z pochybných stránok alebo komunikáciou o dôvernostiach s cudzími ľuďmi (čo sme spomínali vyššie). 

V našom výskume sme zistili, že až 54 % mladých ľudí nikdy alebo takmer nikdy neodklikne, že má 18 (15) rokov, aj keď ich ešte nemá. Ďalším 29 % sa to stáva len niekedy. Pravidelne sa takto správa len 17 % mladých. 

Podobne 15 % mladých sa často alebo veľmi často dostáva k obsahu, ktorý pre nich nie je vhodný, zatiaľ čo 43 % takýto obsah nevidí takmer vôbec. 

Počúvame, že keď mladým zakážeme internet, sú nervózni? Podľa nášho výskumu býva len 15 % mladých často alebo veľmi často podráždených, nervóznych alebo smutných, keď nemôžu byť na internete toľko, koľko by chceli. 

Avšak 33% sa často alebo veľmi často pristihne pri tom, že opakovane otvára sociálnu sieť a 14% sa často (veľmi často) na internete „zasekne“. Hoci je isté percento mladých, pre ktorých nie je používanie internetu úplne bez problémov, stále sú 2/3 z nich bez väčších problémov a svoje činnosti na internete zvládajú.
A čo si myslia ich rodičia?

Vedieť všetko o svojom dieťati v období dospievania je náročné. V mnohých oblastiach online správania mali rodičia celkom reálnu predstavu o tom, ako sa ich deti správajú. Rozdiel však bol napríklad pri nastavení profilu, kedy len 5 % rodičov očakávalo, že ich dieťa bude mať verejný profil, zatiaľ čo reálne bolo takýchto mladých 19 %.

Viac než 60 % rodičov očakávalo, že ich deti budú mať menej priateľov ako reálne mali. Takmer polovica (46 %) rodičov uviedla vyšší vek registrácie svojho dieťaťa na sociálnu sieť ako uviedli samotné deti. O niečo menej rodičov tiež očakávalo, že sa ich deti zoznamujú s cudzími ľuďmi (14 % rodičia, 26 % mladí).

Avšak o rizikovom správaní (napr. odkliknutie 18 rokov, nevhodný obsah alebo kontakt s cudzími) mali celkom reálnu predstavu a odpovede rodičov a detí sa líšili len málo. Podobne tomu bolo aj pri nadmernom využívaní internetu (opakované otváranie sociálnej siete či „zaseknutie sa“ na internete). Rodičia však viac označovali nervozitu, podráždenosť a smútok po obmedzení internetu (29 %) v porovnaní s hodnotením mladých (15 %). Otázne je, či si samotní mladí túto nervozitu a smútok neuvedomujú alebo nechcú priznať či naopak, rodičia takéto správanie očakávajú a svoje odpovede na túto otázku nadhodnotili. 


Na záver zopár rád pre rodičov

Ako to robia tí rodičia, ktorí správanie svojich detí poznajú? 

Na to nám odpovede nedali, no napriek tomu máme pre vás niekoľko rád.    

     „To už nie je pre mňa, to je pre mladých…“ 

Mladí ľudia trávia na internete viac času ako ich rodičia či ďalší dospelí. Venujú sa mnohých činnostiach a dokonca viacerým zároveň. Generácia rodičov a generácia mladých využíva internet inak. Aj keď pre vás nie je svet internetu taký pútavý a zaujímavý ako pre mladých, aj tak sa oň zaujímajte. Najmä pre to, že pre vaše deti zaujímavý je. Neodsudzujte aktivity. Nemajte pocit, že sú nedôležité. V každom veku je dôležité niečo iné. Odsúdenie vedie k odcudzeniu. Netvorte bariéru, ale zaujímajte sa o to, čo zaujíma aj vaše deti.       

„Aha, mami/oci, pozeraj!“

Deti radi objavujú, a to aj na internete. O svoje objavy a prekvapenia sa chcú s niekým podeliť. Tieto drobné momenty, kedy samo dieťa chce o internete a o tom, čo tam videlo hovoriť, treba využiť. Ak sa budeme o to, čo nám dieťa ukáže zaujímať, vytvárame dôležitý priestor pre rozhovor, v ktorom zistíte veľa o tom, ako vaše dieťa premýšľa a nad čím uvažuje.

„Čo bolo nové  v škole?“

Otázka, ktorú každý z nás pozná a väčšina rodičov aj využíva. A na tom nie je nič zlé. Tu však záujem o dieťa nemá končiť, ale začínať. Chceme vás preto podporiť, aby ste sa o svoje deti a o ich odpovede na vaše otázky naozaj zaujímali. Pamätáte si, aké pocity vo vás vyvolala odpoveď vašich rodičov „hm“? Skúste od tohto pocitu uchrániť vaše deti. Svet vášho dieťaťa je pravdepodobne veľmi zaujímavý. Prebuďte svoj záujem a pýtajte sa.      

„Vieš, ako urobiť, aby…“

Mladí ľudia sú častokrát zručnejší v online technológiách ako my dospelí. Práve to môžeme využiť. Keď si neviete dať rady, spýtajte sa vášho dieťaťa. Práve pre mladých vo veku 12 – 16 rokov je dôležité, aby získavali pocit zodpovednosti. Tým, že ho požiadate o radu a pomoc, mu dáte najavo, že v neho veríte a vážite si jeho schopnosti. To môže váš vzťah len prehĺbiť.    

„Predstav si, čo sa mi stalo…“

Nadviazať komunikáciu s dospievajúcim nie je také jednoduché, ako by sme si možno priali. To, čo môže prelomiť ľady, je vložiť do rozhovoru samých seba. Ak dávame mladým len otázky, môže to pôsobiť ako výsluch. Naopak, ak im povieme nejakú svoju vlastnú skúsenosť, pokojne nejakú svoju chybu alebo objav online, môžete ľahšie nadviazať so svojim dieťaťom kontakt.             

„Mami, tati, teraz nie!“

Hoci pre dospelých býva plnohodnotná komunikácia len tá tvárou v tvár, pre mladých to tak nie je. Online forma rozhovoru cez chat, komentáre alebo hranie hier, sú pre násťročných rovnako dôležité. Tu sa stretávajú so svojimi priateľmi či tými, ktorým sa chcú páčiť. Je pre nich dôležité, čo píšu a aké fotky zverejňujú. Skúsme chvíľku vnímať svet ich optikou. Keď nabudúce uvidíte mladého človeka ťukať do mobilu, predstavte si, že by mal dôležitý rozhovor s kamarátom vedľa neho. Takýto rešpekt mladí väčšinou ocenia.      

„Toto nesmieš, toto musíš!“

Je určite náročné hovoriť s deťmi bez príkazov a zákazov. Je v poriadku stanoviť si hranice toho, čo považujete za dôležité. Pri ich vymedzovaní však odporúčame skôr dialóg s mladým človekom. Vysvetliť mu, prečo je dôležité zaujímať sa o pohľad dieťaťa a to, prečo to môže byť pre nich ťažké dodržať. Tí mladí, ktorí vo vzťahu s rodičmi cítia dôveru, sa obvykle správajú online bezpečnejšie než tí, ktorí majú s rodičmi problémový vzťah. To hlavné, čo vám chceme odporučiť, je budovať s dieťaťom vzťah a získavať si jeho dôveru. A to práve veľmi úzko súvisí s tým, koľko dôvery v neho máte vy sami.

Kompletné výsledky výskumu „SPRÁVANIE MLADÝCH ĽUDÍ A ICH RODIČOV V ONLINE PRIESTORE“ nájdete na odkaze: http://www.ipcko.sk/kaspersky/ 

Ku výsledkom Kaspersky Lab vydal aj  infografiku zaujímavých výsledkov za Slovenskú republiku. 
Článok bol pôvodne uverejnený 4.6.2018 na blog.sme.sk/IPčko

Kompletný report z výskumu nájdete TU.

 

 

0

Nezaradené
 • Oslavovaný, odsudzovaný, diskutovaný seriál. Odporúčame pozerať s dospelými. 

  Prečo?

  Seriál, fikcia, zábava, emócie. Čo všetko zobrazuje? Je to len fantázia? Môže to byť pravda aj u nás?

  Môžu mladí ľudia, ktorých máme okolo seba, toto prežívať? Čím si prechádzajú?

  Silno emocionálne prerozprávaný a dobre natočený príbeh samovraždy mladej Hannah, vyobrazenie konkrétneho spôsobu ako aj romantizovanie samovraždy má aj riziká.

  Seriál opisuje stredoškolský život Hannah Baker. Ide o 17-ročné americké dievča s bežnými problémami dospievania. Jednotlivé diely nám postupne odkrývajú, že vo svojom vnútri skrýva Hannah bolesť, strach, túžbu po láske, priateľstve a prijatí rovesníkmi. Pre mladých ľudí je veľmi dôležité, aby boli rovesníkmi prijatí a obľúbení. Pocity osamelosti či zrady môžu byť pre zraniteľných ľudí veľmi bolestivé. A nielen pre Hannah. V seriály sa dozvedáme, že aj ďalší sa cítili sami, prežívali rôzne formy šikanovania, či dokonca znásilnenie. Stojí seriál za pozretie?

  Nie 1 ale 13 dôvodov
  Seriál má svoje silné stránky. Tou najhlavnejšou je otvorenie vážnej témy a jej pretavenie do pútavej formy. Príbeh Hannah poukazuje na to, že samovražda zvyčajne nie je následok jedného problému, ale nakopenie viacerých (neriešených) problémov. Okrem znásilnenia, či šikanovania, môžu citlivého človeka ku samovražde dohnať aj pocity osamelosti, nepochopenia, či problémy v rodine alebo medzi kamarátmi.

  Hoci nám seriál ukazuje konkrétne problémy stredoškolákov, v seriály sú zjavné aj ďalšie, no rovnako dôležité – duševné a emocionálne problémy, ktoré častokrát stoja za samovražednými tendenciami mladých ľudí. Seriál dobre upozorňuje na to, že nad samovraždou môže premýšľať aj niekto, u koho predtým nikto žiadne duševné problémy nezaregistroval. Veď zvyčajne svoje slabosti neukazujeme navonok, alebo ak aj áno, prejavy emocionálnych problémov sú zvyčajne považované za bežné dospievanie.  

  U citlivých ľudí môže byť problém aj veľmi názorné zobrazenie samovraždy, či ďalších brutálnych scén. Hoci tieto scény pridávajú seriálu určite veľkú dávku emócií, mnohé z nich je náročné pozerať pre dospelých, nie to pre dospievajúcich. 

  Happy end
  Možno sme viacerí dúfali v lepší koniec. Tak ako je to v bežnom živote, ani v seriály nie všetko dopadlo podľa želaní. Tvorcovia ukázali realitu s ktorou sa musia vysporiadať ľudia v reálnom živote. V seriály zlyhala pomoc z takmer všetkých strán. Šikana, znásilnenia a ďalšie problémy mladých postupne vychádzali na povrch, no ani dospelí ich nevedeli úspešne riešiť. Nie je to ľahké, ale sme presvedčení, že odborníci (školský psychológ, učiteľ, či niekto iný zodpovedný dospelý) by mal vedieť dokázať mladému človeku v problémoch účinne pomôcť.

  Sú negatívne pocity u dospievajúcich bežné?
  Pocity osamelosti, smútku, beznádeje z toho, že šikanovanie a bolesť neskončí, prežívali v seriály mnohí. Vidíme emócie desiatok protagonistov, seriál pôsobí akoby medzi študentmi ani nebolí takí, ktorí nemajú problém. Je to prehnané? Je to len v zahraničí? Môže byť aj realita na Slovensku podobná?

  Keď sme sa v roku 2016 vyše 600 mladých ľudí pýtali, na koho by sa obrátili v prípade samovraždených  myšlienok, až 39 % z nich o tom nechcela povedať nikomu (Madro, 2016). Samovražda je celkovo 2. najčastejší dôvod úmrtia mladých ľudí. Zo skúseností našej internetovej poradne pre mladých IPčko.sk môžeme potvrdiť, že mladých ľudí trápi nepochopenie najbližších, chýbanie blízkych priateľov, neprijatie v kolektíve, šikanovanie, osamelosť a pocity nezmyselnosti života. 

  Seriál nám výborne umožňuje nahliadnuť do sveta tých, ktorí o svojom prežívaní neradi hovoria. Poukazuje na chyby, ktoré robíme mnohí dospelí. Preto sa skúsme poučiť aby neboli ďalšie mŕtve Hanny Baker.

  Čo si na mladom človeku všímať? 
  Uzatvorenie sa do seba. Zmena, ak bol predtým spoločenský, komunikatívny
 • Depresívna, smutná nálada.
 • Téma smrti v rozhovoroch, filmoch, hudbe.
 • Pocit beznádeje, bezmocnosti.
 • Rozprávanie o budúcnosti bez neho
 • Strata záujmov.
 • Lúčenie sa s priateľmi a rodinou
 • Dávanie vecí do poriadku.
 •  
 • Odporúčania pre rodičov
 • Ak Vám chcú Vaše dospievajúce deti niečo povedať, počúvajte ich. Možno to, čo Vám chcú teraz povedať nie je to najdôležitejšie, ale vďaka vypočutiu vedia, že keď to budú potrebovať, môžu za Vami prísť.
 • Nájdite si na nich čas, keď za vami prídu. Nie je jednoduché nabrať odvahu a hovoriť o ťažkých veciach. Vydržte. Nesúďte. Počúvajte.
 • Nespochybňujte to, čo Vám chcú povedať. Zaujímajte sa o to, úprimne.
 • Všímajte si ich. Ponúknite im svoj čas a pomoc. Možno nechcú teraz hovoriť, ale neskôr, v pokoji, v prijatí, povedia čo ich trápi.
 • Nesľubujte, že o tom, čo sa deje, nikdy nikomu nepoviete. Ak bude potrebné pomôcť mu, nemôžete predsa mlčať.
 • Nepoučujte a nemoralizujte. Vypočujte ho a hľadajte spoločné riešenie.
 • Ak máte podozrenie, že chce spáchať samovraždu, spýtajte sa ho na to priamo. 

 • Odporúčania pre mladých
  Emocionálne problémy nie sú tabu. Ak prežívaš strach, úzkosť, smútok, ak nevládzeš, deje sa v tvojom živote niečo, čo ťa bolí, povedz o tom rodičom alebo niekomu dospelému, komu dôveruješ.
 • Ublížil ti niekto? Povedz to niekomu, komu dôveruješ.
 • Kto sú tvoji priatelia? Tráv s nimi čas, zaujímaj sa o nich a obráť sa na nich, ak potrebuješ podporu.
 • Čo rád robíš? Venuj tomu každý deň aspoň chvíľu času.
 • Čo bolo v tvojom dnešnom dni pekné a príjemné? Nájdi si chvíľku času a uvedom si to.
 • Dodržuj zdravú životosprávu (zdravé jedlo a pohyb, odpočinok).
 • Rešpektuj samého seba a iných.

Potrebuješ sa porozprávať, no nevieš na koho sa obrátiť? Napíš nám. Poradcovia na internetovej poradni pre mladých IPčko.sk sú tu pre Teba. 


www.ipcko.sk


Zdroj: blog.sme.sk/IPčko

 

0

Nezaradené

Alebo aj o tom, aké sú možnosti mladého človeka so zdravotným znevýhodnením vyhľadať pomoc psychológa.

Ahojte, moje meno je Ema a som psychologička.
Od roku 2016 pracujem ako poradkyňa na internetovej psychologickej poradni pre mladých IPčko.sk, kde pomáhame mladým ľuďom, ktorí sa ocitajú v krízových situáciách.

A čo je na tom? Pred 13 rokmi, keby mi niekto povedal, že sa stanem psychologičkou, neverila by som mu. A prečo?

Narodila som sa s detskou mozgovou obrnou a postihnutím dolných končatín. Chcela som pomáhať ľuďom, robiť niečo, čo má zmysel, byť tu pre druhých. Ale malo to háčik, neverila som si, že to dokážem… mala som v sebe blok z môjho telesného postihnutia. Môj hendikep bol dôvodom, že som zvádzala v sebe vnútorný boj, cítila som hnev na osud. Často som sa v duchu pýtala sama seba “Prečo práve ja?” Hoci som navonok pôsobila ako šťastné dievča, neznášala som ak mi niekto povedal, že ma obdivuje. “Za čo pre boha? Za moju nechuť žiť, za tieto pomalé nohy?” hovorila som si.

Ventilom, ktorý mi pomáhal vyrovnávať sa s mojím hendikepom boli básne. Ako dospievajúce dievča som písala veľmi depresívne básne, do ktorých som vkladala všetku bolesť, hnev a nelásku voči svojmu telu. Cítila som sa menejcenná a často som sa točila v kruhu sebaľútosti. Hoci som navonok bola spoločenská, vnútorne som sa bála, že ma nebude nikto chcieť.

Princezná (IPčko)

Tak. A skúste s týmito pocitmi veriť, že z vás raz môže byť dobrá psychologička.

V čase, keď som prežívala asi najťažšie obdobie v živote, nastal zásadný zlom. Začala som cvičiť jogu a stretla ľudí, ktorí mi ukázali, že môj hendikep je dar, učili ma mať radi samú seba takú, aká som so všetkými mojimi (ne)dokonalosťami. Uvedomila som si, že moje postihnutie je požehnaním, učila som sa vážiť si samú seba a cítiť vďačnosť za to, že žijem, a že ma moje telo trpezlivo nesie. Prestala som sa hnevať na osud a začala som vo svojom vnútri pestovať pozitívny vzťah k sebe samej. Dokonca som sa prestala báť aj toho, že zostanem sama. Pochopila som totiž, že muži, ktorí majú odvahu a dobré srdce, ma ľúbia takú aká som, aj s telesným hendikepom. Vďaka tejto zmene postoja som nabrala dostatok sily a viery, že postupne aj zo mňa bude dobrá psychologička. Že môžem práve aj vďaka svojej vlastnej skúsenosti robiť to, čo chcem – byť tu pre druhých a pomáhať iným ľuďom. 

Tento môj sen začal naberať reálne kontúry počas môjho štúdia na vysokej škole, keď som sa ako dobrovoľníčka stala poradkyňou na internetovej poradni pre mladých IPčko.sk. Dostala som sa do kolektívu šikovných a múdrych kolegov – psychológov, ktorí ma v mnohom inšpirujú a posúvajú dopredu.Prostredníctvom chatu a e-mailu sa na nás v poradni denne obracajú mladí ľudia, ktorí prežívajú pocity samoty, depresie, nechuť žiť, riešia problémy vo vzťahoch, šikanu v škole, sebapoškodzovanie, či domáce násilie.

Ďalší posun k môjmu snu nastal pred pár týždňami, keď mi volal Marek, riaditeľ našej poradne IPčko.sk a oznámil mi, že Nadácia Pontis a Nadačný fond Telekom nám schválili projekt, vďaka ktorému môžeme plánovať, ako rozšíriť naše poradenské služby online psychologickej pomoci aj pre nepočujúcich mladých ľudí. A dodal, že by bol rád, ak by som na tejto linke pracovala ako psychologička, koordinátorka. Poviem Vám, na chvíľku mi vyrazilo dych. Na jednej strane som si hovorila :” Ema, veď to je presne to, čo si chcela! Pomáhať mladým, ktorí majú nejakú formu zdravotného znevýhodnenia. ”Druhý hlas vo mne mi vravel: “Fúha dievča, tak toto je výzva… Si na to vôbec pripravená?“

Rýchlo som ale pochopila, že nie je čas na otáľanie… Často sa totiž na nás obracajú aj klienti, ktorí majú nejakú formu zdravotného znevýhodnenia. Ide najmä o mladých, ktorí majú problémy so zrakom, sú nepočujúci, alebo majú inú formu telesného znevýhodnenia. Za sedem rokov existencie našej poradne máme za sebou viac ako 75-tisíc psychologických konzultácií cez internet a často sa stretávame aj s týmito mladými ľuďmi. Zároveň si však uvedomujeme, že im zatiaľ nedokážeme poskytnúť rovnako kvalitnú pomoc ako ostatným mladým. Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením, majú obmedzenejšie možnosti, ako môžu jednoducho a efektívne vyhľadať pomoc psychológa.

Problémom sú totiž najčastejšie sociálne a komunikačné bariéry, ktorým musia títo mladí ľudia čeliť. Počas posledných týždňov, kedy sa intenzívne zaoberáme hľadaním efektívnych metód a spôsobov pomoci týmto mladým, sme si uvedomili, že na Slovensku nevieme o žiadnom odborníkovi, ktorý by poskytoval psychologickú pomoc nepočujúcim ľuďom prostredníctvom posunkového jazyka. Ďalšou bariérou môžu byť fyzické bariéry, ktoré sú prítomné na každom kroku a zdravotne znevýhodnený mladý človek s obmedzenou pohyblivosťou má tak zúžené možnosti, ako vyhľadať psychológa osobne. A nakoniec, ďalším závažným dôvodom, prečo vnímame ako nevyhnutné, aby vznikla online psychologická poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, sú fakty potvrdené výskumom, ktorý realizovala Repková (2013) na vzorke 1560 detí vo veku 14-16 rokov. Výsledky výskumu ukázali, že deti so zdravotným znevýhodnením boli v porovnaní s deťmi bez zdravotných problémov dvakrát častejšie obeťami domáceho násilia a až trikrát častejšie obeťami zneužívania cez internet zo strany rovesníkov i dospelých osôb. Tiež sa potvrdilo, že tieto deti sa častejšie zdôverovali linkám dôvery a polícii s tým, že sú obeťou fyzického, emocionálneho či sexuálneho násilia.

Týmto blogom som sa chcela s Vami podeliť o svoju skúsenosť a o svoju nádej, že takáto forma pomoci je pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením bude časom dostupnejšia.

Našou túžbou je, aby sme už čoskoro mohli začať pomáhať čo najširšiemu okruhu mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ak by ste mali pre nás nejaký nápad, alebo chceli nás podporiť, či už finančne,a lebo akoukoľvek spoluprácou, určite sa nám ozvite, potešíme sa.

Ďakujem, Ema

Použitá literatúra: 
Repková, K. (2013). Násilie na deťoch so zdravotným postihnutím – odporúčania pre verejné politiky založené na výskumnej evidencii. Bratislava: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

0

Nezaradené

Mladí ľudia v období dospievania musia zvládnuť a naučiť sa zvládať rôzne životné úlohy vo vzťahoch, v škole, v osamostnatňovaní sa a pod. Mnoho mladých ľudí však dospieva v nevhodných podmienkach, v rozvrátených rodinách, bez podpory a pomoci. V období dospievania sa zároveň rozvíjajú rôzne emocionálne a duševné ťažkosti, no dospievajúci sa obávajú vyhľadať odbornú pomoc.

Mladí ľudia trávia množstvo svojho času na internete. V online priestore hľadajú tiež informácie a pomoc v situáciách, keď prežívajú emocionálne ťažkosti alebo sa ocitnú v náročnej životnej situácií. Témy duševných problémov sú v spoločnosti stále tabuizované a vyvolávajú negatívne reakcie, nenávistné prejavy či odsudzovanie. Pomoc, ktorú očakávajú však nie vždy získajú. Namiesto toho dostávajú kritické poznámky, hatespeech, ktorým sa nevedia brániť a ešte viac ich to zraňuje. Získavajú aj nevhodné a nesprávne informácie, no majú problém zhodnotiť, ktoré rady a informácie sú vhodné a ktoré môžu pre nich naopak predstavovať riziko.

Podporu a potrebné správne informácie im poskytujú naši online tereňáci, ktorí vstupujú do online skupín, vyhľadávajú tých mladých, ktorí potrebujú pomoc a poskytujú im podporu, vypočutie a vhodné rady a informácie, ktoré sú overené. Zároveň im pomáhajú meniť postoje k duševným problémom a k vyhľadaniu potrebnej odbornej pomoci. Aby však mohli mladým ľuďom v ťažkostiach pomôcť, je potrebné aby sa online tereňáci neustále odborne rozvíjali. Vďaka odbornému vedeniu mladých online tereňákov bude pomoc mladým ľuďom v náročných situáciách, ako aj zmena ich postojov a hodnôt ešte efektívnejšia.

Vďaka Dotácii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sme pripravili a vydali unikátny metodický materiál, ktorý chce byť efektívnym nástrojom na prípravu online terénnych pracovníkov pri priposkytovaní podpory, pomoci, informácií a sprevádzania mladých ľudí v ťažkých životných situáciách, ktorí pomoc a informácie hľadajú na internete.

Autormi odbornej poblikácie sú PhDr. Marek Madro, Mgr. Veronika Kohútová a Bc. Pavol Dérer.

Ďakujeme za veľkú podporu, pripomienky a pomoc recenzentkám – prof. PhDr. Eve Gajdošovej, PhD. a Mgr. Mariane Kováčovej, PhD.

Obálku a zalomenie vytvoril Lukáš Kala.

Na záver chceme poďakovať všetkým našim dobrovoľníckym poradcom na internetovej poradni pre mladých IPčko.sk a našim online tereňákom. Hodnota, ktorú do našej spoločnosti v prospech mladých ľudí  na Slovensku prinášajú svojim nasadením a odborným prístupom je pre našu spoločnosť neoceniteľná.
0

Nezaradené

Nové technológie zmenili život takmer celej spoločnosti.
Viete si dnes predstaviť život bez mobilov, počítačov, internetu a wifi na každom kroku?
Pre mnohých z nás je už prirodzené komunikovať cez e-maily či sociálne siete, informácie nehľadať v knihách, ale na internete alebo nakupovať cez e-shopy.

Všetko potrebné info chceme mať teraz hneď a v pohodlí domova. Aj tento blog pravdepodobne čítate na internete namiesto toho, aby som Vám ho poslala do schránky.

V tomto týždni sa stretávajú dva, pre moderné technológie, významné dni.

6.február nás vyzýval k odloženiu svojho „verného kamaráta“ v rámci Dňa bez mobilu.

9. februára nás čaká Deň bezpečného internetu.

Mali by sme sa moderných technológií vzdať?
Mali by sa ich vzdať naše deti?
Sú pre nich nebezpečné?

Tieto otázky si možno kladú viacerí z nás.
Deťom, mladým, ale dokonca aj nám, dospelým môže v online svete hroziť riziko, ak sa v ňom nevieme orientovať a chrániť samých seba.
Dovoľte mi však malé prirovnanie.
Predstavte si mladého človeka, ktorý celý svoj mladý život prežil v jednej dedine. Poznal susedov, vedel, kde sú cesty a ktorým miestam sa vyhýbať. Asi ich nebolo veľmi veľa. Čo by sa stalo keby sme tohto mladého človeka poslali do veľkomesta? Predstavme si tohto chlapca  v takom New Yorku. Bude tam v bezpečí? Nebude. Pretože nebude poznať nástrahy a možnosti, ako sa im vyhnúť. A predsa toto veľké mesto navštevujú mnohí aj mladí ľudia a mnohí tam žijú. Napriek potenciálnemu nebezpečenstvu – vďaka tomu, že sa naučili, ako sa vo veľkomeste správať. Naučili sa, kam ísť a ktorým miestam sa vyhýbať, s kým sa rozprávať, ale komu nedôverovať. Najmä sa naučili to, prečo je niečo zakázané alebo nevhodné robiť.

Internet a celý virtuálny priestor je podobný ako veľkomesto. Nájdeme v ňom „kaviarne“ na stretávanie sa s priateľmi, knižnice, školy, voľnočasové aktivity, informácie a ďalšie užitočné a príjemné časti, no nájdeme tam aj rizikové oblasti, potenciálne nebezpečných ľudí, ktorí nám môžu ublížiť, podviesť nás a pod.

Mladí ľudia sa na internete venujú mnohým činnostiam. Veľkú časť svojho online času trávia práve na sociálnych sieťach. V tomto období ide o prirodzené správanie. Potrebujú priateľov, prijatie rovesníkov.  Tento proces sociálizácie je významný pre psychosociálny vývin práve v čase, keď hľadajú svoju identitu, odpútavajú sa od rodičov, hľadajú nezávislosť a vytvárajú prvé vážnejšie vzťahy. V minulosti boli mladí ľudia odkázaní na komunity a ľudí v ich fyzickom prostredí. Internet však tieto hranice  narúša a umožňuje nájsť priateľov s podobnými záujmami či pohľadom na svet. Mladí ľudia majú však väčšinu svojich online priateľov zo svojho fyzického prostredia a sociálne siete skôr posilňujú už existujúce vzťahy . Sociálnu sieť môžeme vnímať ako akési „ihrisko,“ na ktorom sa s priateľmi stretávajú.

Takéto online stretávanie je tiež možnosťou pre sociálne izolovaných mladých ľudí, ktorí môžu vďaka internetu nájsť priateľov, ktorí sú v tomto období takí dôležití. Online priestor a sociálne siete prinášajú možnosť, ako nájsť podporu pre mladých s problémami a duševnými ťažkosťami, ktorí sa o svojom trápení hanbia a boja hovoriť často aj pred najbližšími. V rôznych skupinách na sociálnych sieťach tak získavajú emocionálnu, sociálnu aj informačnú podporu (Viac v našom článku). Vysoké počty a obsah rozhovorov na našej Internetovej poradni pre mladých IPčko.sk rovnako naznačujú, že podpora v online priestore je dôležitá.

Internet môže byť pre mladých ľudí prínosný v mnohých ďalších oblastiach. Notley zhŕňa medzinárodné výskumy, ktoré naznačujú pozitíva v oblastiach kultúrneho a sociálneho vývinu, kreativity, edukácie, ako aj zdravotných možností, ktoré sú mladým online poskytované.

Rovnako ako v akomkoľvek inom prostredí, sa aj tu v online priestore stretávame s mnohými rizikami. Zneužívanie údajov, identity, kyberšikana či zneužívanie, či nevhodný obsah sú tie, z ktorých máme prirodzene obavy. Rovnako, ako by sme mali obavy v offline priestore, ktorý by bol pre mladého človeka neznámy a potenciálne ohrozujúci.

Dovolili by sme v offline priestore mladému človeku všetko, alebo mu pre istotu všetko zakázali? Prevalencia rizík na jednej strane a príležitosti  na strane druhej nás navádzajú k tomu, aby sme vytvorili akúsi rovnováhu medzi úplným slobodným a nekontrolovaným pohybom mladých ľudí a určitou kontrolou alebo skôr vedením dospelými.

Riziká a nebezpečie internetu potrebujú pomoc dospelých, sprevádzanie v tomto priestore. Boyd a Ellison (2007) uvádzajú, že mnoho mladých ľudí si je vedomých nástrah a sami sa snažia tieto riziká minimalizovať. Ak umožníme mladým ľuďom naučiť sa správne, zodpovedne a bezpečne pohybovať v online priestore, vytvoríme im zároveň možnosť, ako získavať a využívať to pozitívne, čo nám online virtuálny svet prináša.

Otázkou však je to, do akej miery vedia rodičia dnešných detí a mladých ľudí využívať virtualitu. Poznajú príležitosti a nástrahy a môžu byť tak ich sprievodcami, rovnako ako v offline svete?

V tomto roku, spolu s českou organizáciou Modrá linka a s podporou Kaspersky Lab, uskutočňujeme výskum, v ktorom sa zameriavame na online činnosti mladých ľudí, ale aj špecifické a rizikové správanie, s ktorým sa môžu online stretnúť. Vo výskume nás zaujíma tiež to, ako sa na internete správajú rodičia a či sa prípadným rizikám vyhýbajú oni. Už teraz sme veľmi zvedaví na výsledky a veríme, že budeme môcť podporiť rodičov v zorientovaní sa vo virtualite a pomoci ich deťom.

V bežnom živote nám rodičia hovorili, ako sa správať a na čo si dať pozor. Je možné takýmto spôsobom viesť aj svoje deti v online prostredí, keď deti toho vedia neraz viac než my, dospelí? Možno ďalšia generácia, ktorá v online priestore vyrástla, bude vedieť svoje deti sprevádzať a učiť. Avšak, technický vývoj ide takou rýchlosťou, že asi aj ďalšia generácia detí bude vo využívaní technológii pred svojimi rodičmi o krok popredu.

Internet a online svet sú ako oheň – dobrý sluha, no zlý pán.

Využívajme ich preto s rozumom a učme tomuto „rozumu“ aj deti, aby sme všetci z nových technológií nemali hlavu v smútku, a obavy, ale naopak, aby slúžili v náš prospech.

Ako?


V rámci dnešných dní napríklad využime mobil na to, aby sme sa dohodli s kamarátmi a šli spolu von. Napríklad sa sánkovať alebo na kávu, či čaj.

A kde je  čaj a káva najlepšia? Na to nám odpovie internet. ?

Mgr. Veronika Kohútová

Ďakujeme, Kaspersky Lab, že nám pomáhaš pomáhať mladým.

0

V IPčku deje sa veľká vec…

HĽADÁ SA UMELEC!

A aký umelec má v IPčku byť?

Umelec, ktorý ovláda umenie žiť.

Vo svojom umení je ochotný iným pomôcť, poslúžiť.

Pýtaš sa, “komu by som mal slúžiť?!”

Predsa mladým, ktorí by sa umelcami na život tiež stali radi!

Chceš pomáhať a užitoční byť?


a pomôž mladým, umelcov na život v sebe objaviť!

A akému umeniu sa môžeš v IPčku naučiť?

– umeniu získavať odborné skúsenosti v pomáhajúcej oblasti

– umeniu dištančného poradenstva mladým ľuďom

– umeniu spolupracovať v priateľskom kolektívne IPčkarskych umelcov

– umeniu pomáhať a získavať inšpiráciu od psychologov a sociálnych pracovníkov


Ponúkame Ti možnosť pohybovať sa v umeleckej oblasti dobrovoľníctva, v ktorej naše občianske združenie poskytuje pomoc mladým ľuďom a deťom v krízových situáciách. Kráčame s nimi najmä vo virtuálnom priestore na našej internetovej poradni pre mladých IPčko.sk. Pristupujeme k nim profesionálne, ale hlavne ľudsky a s otvoreným srdcom. Cesta poradcu nie je jednoduchá, no stojí za to. Denne sme svedkami, ako sa mladí vďaka našej práci môžu s novou nádejou pohnúť ďalej smerom k lepšiemu životu.

IPčko.sk funguje už od roku 2012 a za ten čas sme pomáhali mladým ľuďom už 66-tisíkrát.

Poskytujeme chatové a e-mailové  poradenstvo, realizujeme aj jeden projekt na sociálnych sieťach a diskusných fórach, ktorý voláme „online terén“.

Momentálne hľadáme nových kolegov do chatovej linky pomoci. Tu sa na nás obracajú mladí ľudia, ktorých spája zúfalstvo, samota, depresia, často prežili traumu, riešia vzťahové problémy, sebapoškodzujú sa, niektorých prenasledujú myšlienky na smrť.

Práca s klientmi na internetovej poradni je veľmi náročná. No je krásna, pretože často sme svedkami zázrakov a vďaka šikovným expertom, s ktorými IPčko spolupracuje, spôsobu práce, je aj veľmi efektívna.

Aký má byť umelec, ktorý pomáha iným v umení žiť?

– má dušu, vďaka ktorej sa nebojí byť výnimočný/á a vkročí na cestu  pomoci mladým

– má odvážne srdce, ktoré mu/jej ukazuje originalitu v každom jednom príbehu mladého človeka

– má otvorené oči, prijíma a vidí krásu v rozličných cestách mladých

– je láskavý/á, svoje umenie robí celým srdcom a inšpiruje ním aj iných

– má neustále chuť vylepšovať svoje umelecké techniky

– je priateľský/á k iným umelcom


IPčkar/ka má citlivú dušu, ktorá je ochotná nahliadnuť do života mladých a hľadať ich umelecké sklony, ktoré využívajú v kráčaní po neľahkých chodníkoch. IPčkar/ka im pomáha zdokonalovať sa v ich nadaniach, ukazuje im umenie života a jeho krásy. Pomáha im v tomto umení rozvíjať sa, prijíma ich bez odsúdenia a má priateľký prístup. Je motivovaný/á neustále vylepšovať svoje vlastné talenty a ich uplatnenie, vzdelávať sa a rásť. Rád/a si dá poradiť od iných a s ochotou s kolegami umelcami spolupracuje.


IPčkar/ka uplatňuje svoje umelecké talenty prostredníctvom chatového poradenstva na internete. Popri tom sa neustále učí, ako svoje umenie robiť lepšie a efektívnejšie. Svoju prácu vykonáva doma v zhode s dobrovoľníckou zmluvou a etickým kódexom.

• podmienkou je minimálne bakalárske vzdelanie v odboroch psychológia, sociálna práca alebo sociálne služby a poradenstvo

• záujem o prácu s mládežou v prijímajúcej atmosfére

• profesionálny prístup

• ochota vzdelávať sa

• schopnosť sebareflexie

• empatia, trpezlivosť, otvorenosť

• cit pre zodpovednosť


Ako budeme v IPčku Tvoje talenty rozvíjať a podporovať Ťa v umeleckej činnosti? 

možnosťou získať neopakovateľné skúsenosti

⁃praxou v poradenskej oblasti

⁃pravidelnou expertnou supervíziou

akreditovaným vzdelávaním v dištančnom poradenstve

inými špecializovanými vzdelávaniami 

certifikátmi o úspešne absolvovaných vzdelávaniach

pravidelnými konzultáciami so skúsenejšími kolegami

podporujúcim a priateľským tímom mladých odborníkov
Si aj Ty umelec a chceš mladým pomáhať objavovať umenie žiť? Ukáž nám svoj talent vo video eseji (za ktorú získaš body navyše oproti písanej eseji v rozsahu max. 2x A4) na tému:

“Aj v Tebe nájdem umelca na život!” 


Čo viac by si mal/a v eseji povedať?

⁃Čo pre Teba znamená “umenie žiť?”

⁃Ako si predstavuješ  “umelca na život?”

⁃Vďaka čomu vidíš umenie v životoch iných?

⁃A akými spôsobmi ukazuješ ľuďom umenie v ich vlastných životoch?

⁃Čo Ti pomáha zdokonaľovať sa v “umení života?” 

⁃Ako vyzerá umelec IPčkar, ktorý pomáha mladým objavovať “umenie žiť?”

⁃Aké má vlastnosti, postoje, vedomosti, zručnosti, talenty, prístup k ľuďom?

⁃Akým spôsobom by mal IPčkar mladým pomôcť objavovať umenie v ich živote? 

⁃Aké nástroje by použil? Aké nadanie mu v tom pomôže? Aké vedomosti potrebuje?

⁃Ako by si svojim umením chcel obohatiť IPčko?

⁃V čom by si sa rád/a zdokonaľoval/a?

⁃A z čoho máš na ceste hľadania umenia žiť v IPčku obavy?


Vyplň prihlasovací formulár. Prilož k nemu vypracovanú (video)esej. Vyplniť ho musíš do 25. februára  2018. S jeho vyplnením si nedávaj na čas, čím skôr nám ho odošleš, tým lepšie.


Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie. Výber nových poradcov prebieha vo viacerých kolách. To znamená, že od nás môžeš najneskôr 26. februára očakávať e-mail, v ktorom Ťa pozveme do ďalšieho kola. To bude pozostávať zo splnenia “rýchlej domácej úlohy,” ktorej podrobnosti Ti vysvetlíme v e-maili. Pre istotu si občas skontroluj zložku “spam” vo svojej e-mailovej schránke. Naše e-maily tam zvyčajne nezablúdia, ale nikdy nevieš.Počkaj si na rozhodnutie, ktorým Ťa informujeme, či sa staneš členom našich umeleckých kruhov. O našom rozhodnutí Ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Malo by to byť 11. marca. V tomto termíne už budeme rozhodnutí, ktorí mladí umelci obohatia náš tím a každý prihlásený by mal vedieť, či bol prijatý alebo nie. V prípade, že sa staneš jedným/jednou z nás, oznámime Ti termíny akreditovaných vzdelávaní.

Ako si sa rozhodol/ rozhodla?

Chceš sa stať poradcom Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk?

Klikli na CHCEM SA PRIHLÁSIŤ  a vyplň prihlasovací formulár.

Tešíme sa na Teba!

Tím IPčko

0

PREVIOUS POSTSPage 2 of 11NEXT POSTS