• Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Aby sme mohli pomáhať, potrebujeme pomoc aj my.
Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí považujú našu prácu za zmyslupnú a podporujú ju.
Vďaka Vám môžeme pomáhať mladým a môžeme byť každým dňom lepší. 
Naše kontakty:
IPčko
Na vŕšku 6
811 01 Bratislava
IČO: 422 617 91
DIČ: 202 355 06 83
Číslo účtu: SK89 1111 0000 0012 1187 8002 
E-mail: ipcko@ipcko.sk
Mobil: +421949 760 570
Web: www.ipcko.sk