Za všetkým dobrým, aj za našou poradňou, stoja skvelí ľudia.
Sme skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Chceme tu byť pre ľudí, najmä mladých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Okrem poradcov (dobrovoľníkov), ktorí sú každý deň na chate s klientmi, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenia IPčka. 
 
Naše občianske združenie IPčko chce byť vďaka týmto vlastnostiam miestom 
skutočného stretnutia človeka s človekom. 
Naša filozofia sa opiera o 3 základné princípy:
1. PRIJATIE - vyjadruje podstatnú pravdu o každom z nás. Každý človek vo svojej podstate túži po prijatí, po láske, po blízkosti inej osoby. Potrebujeme mať istotu, že budeme prijímaní bez podmienok. Iba tak si začíname uvedomovať svoju hodnotu a jedinečnosť, ktorá nás podnecuje k tvorivosti, buduje našu sebadôveru a pocit zdravej dôležitosti a užitočnosti pre naše okolie.
Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka, prijímame ho takého, aký je, s jeho radosťami, ale aj smútkom a prežívanými ťažkosťami. 
Chceme ponúkať to, čo môžeme dať a tým je PRIJATIE. Funguje tu jednoduchá rovnica - Zažívam prijatie = dokážem prijať seba aj druhých.
2. PRIATEĽSKÝ PRÍSTUP - ku každému človeku pristupujeme s úctou a rešpektom. Ponúkame priateľskú podporu a vstupujeme do situácii, v ktorých sa človek nachádza, aby sme pri ňom stáli v jeho ťažkých chvíľach a počúvali ho.
3. PROFESIONALITA - naši poradcovia – dobrovoľníci sú absolventi alebo študenti z oblasti psychológie a sociálnej práce. Každý poradca prechádza kvalitným akreditovaným vzdelávaním na MŠVVaŠ SR s názvom "Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu", ďalšími vzdelávaniami a odbornými supervíziami, vďaka ktorým sme odborne pripravení pre službu na internetovej chatovej poradni.

IPčko je členom Asociácie liniek pomoci a Koalície pre deti Slovensko.

Na tejto stránke si môžete prečítať, kto je členom správnej rady a IPčkárskeho hlavného tímu.
ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY
  • Text Hover
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Predsedkyňa Správnej rady
Je psychologičkou, vysokoškolskou pedagogičkou, expertkou na školskú psychológiu, na inklúziu, garantkou mnohých programov a v IPčku je predsedkyňou Správnej rady.
Ing. Rudolf Lukačka
Člen Správnej rady
Je TOP manažérom, certifikovaným koučom, v IPčku ako člen Správnej rady hľadá spôsob dlhodobej udržateľnosti našej organizácie.
VEDENIE IPčka
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
PhDr. Marek Madro
Riaditeľ
Zakladateľ projektu Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk. Je psychológom, pôsobí ako riaditeľ a štatutárny zástupca občianskeho združenia IPčko, zabezpečuje celý chod organizácie.
Bc. Gabriela Zúbriková
Finančná riaditeľka
Finančná riaditeľka organizácie. Stará sa o administratívu, účtovníctvo a všetky financie občianskeho združenia.
Mgr. Dominika Rajznerová
Psychologička a koordinátorka internetovej poradne
Psychologička a koordinátorka Internetovej poradne IPčko.sk. Stará sa o kvalitu a odbornosť poradne, spokojnosť dobrovoľníkov a zlepšovanie ich výkonu poradenských rozhovoroch s mladými.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Mgr. Andrea Hudeková
Supervízorka a odborná garantka
Je psychoterapeutkou, supervízorkou internetovej poradne IPčko.sk. Stará sa o to, aby boli služby internetovej poradne pre mladých na vysokej profesionálnej úrovni.
Mgr. Veronika Kohútová
Projektová koordinátorka, psychologička
Veronika je psychologička, zabezpečuje chod konferencie Virtuálna generácia. Vedie viacero výskumov a odborne rozpracováva tému internetu a mladých ľudí.
Mgr. Katarína Vincová
koordinátorka, psychologička
Je pychologičkou, venuje sa pomoci obetiam domáceho násilia, v IPčku pomáha s administratívou, koordinuje projekt Káčko
  • Text Hover
  • Text Hover
Mgr. Jozef Švec
Revízor
Je fyzioterapeutom, riaditeľom občianskeho združenia Refreš, ktoré pomáha mnohým ľuďom, v IPčku kontroluje fungovanie organizácie, napĺňanie jej stanov a súlad projektov s cieľmi združenia
Bc. Pavol Dérer
Projektový koordinátor
Vedie projekt online terénnej práce, vďaka ktorému na internete oslovujeme najohrozenejšie skupiny mladých ľudí.
DOKUMENTY

NAŠE VYDANÉ KNIŽKY A PUBLIKÁCIE

Empty section. Drag a shortcode here to add content.
Naše kontakty:
IPčko
Na vŕšku 6
811 01 Bratislava
IČO: 422 617 91
DIČ: 202 355 06 83
Číslo účtu: SK89 1111 0000 0012 1187 8002 
E-mail: ipcko@ipcko.sk
Mobil: +421949 760 570
Web: www.ipcko.sk