• Text Hover
Je psychologičkou, vysokoškolskou pedagogičkou, expertkou na školskú psychológiu, na inklúziu, garantkou mnohých programov a v IPčku je predsedkyňou Správnej rady.
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Predsedkyňa Správnej rady
Známy moderátor, vysokoškolský pedagóg, je aktívny v rôznych charitatívnych projektoch, v IPčku ako člen Správnej rady rozvíja našu činnosť a projekty.
Mgr. Patrik Herman
Člen Správnej rady
Je TOP manažérom, certifikovaným koučom, v IPčku ako člen Správnej rady hľadá spôsob dlhodobej udržateľnosti našej organizácie.
Ing. Rudolf Lukačka
Člen Správnej rady
Je fyzioterapeutom, riditeľom občianskeho združenia Refreš, ktoré pomáha mnohým ľuďom, v IPčku kontroluje fungovanie organizácie, napĺňanie jej stanov a súlad projektov s cieľmi združenia
Mgr. Jozef Švec
Revízor
Zakladateľ projektu Internetovej Poradne pre mladých IPčko.sk. Je psychológom, pôsobí ako riaditeľ a štatutárny zástupca občianskeho združenia IPčko, zabezpečuje celý chod organizácie.
PhDr. Marek Madro
Riaditeľ
Finančná riaditeľka organizácie. Stará sa o administratívu, účtovníctvo a všetky financie občianskeho združenia.
Bc. Gabriela Zúbriková
Finančná riaditeľka
Psychologička a koordinátorka Internetovej poradne IPčko.sk. Stará sa o kvalitu a odbornosť poradne, spokojnosť dobrovoľníkov a zlepšovanie ich výkonu poradenských rozhovoroch s mladými.
Mgr. Dominika Rajznerová
Psychologička a koordinátorka internetovej poradne
Je psychoterapeutkou, supervízorkou internetovej poradne IPčko.sk. Stará sa o to, aby boli služby internetovej poradne pre mladých na vysokej profesionálnej úrovni. Je zodpovednou osobou za vykonávania opatrení SPODaSK v ktorej je IPčko držiteľom expertnej akreditácie.
Mgr. Andrea Hudeková
Supervízorka a odborná garantka
Veronika je psychologička, zabezpečuje chod konferencie Virtuálna generácia. Vedie viacero výskumov a odborne rozpracováva tému internetu a mladých ľudí.
Mgr. Veronika Kohútová
Projektová koordinátorka, psychologička
Je pychologičkou, venuje sa pomoci obetiam domáceho násilia, v IPčku pomáha s administratívou, koordinuje projekt Káčko
Mgr. Katarína Vincová
koordinátorka, psychologička
Vedie projekt online terénnej práce, vďaka ktorému na internete oslovujeme najohrozenejšie skupiny mladých ľudí.
Bc. Pavol Dérer
Projektový koordinátor