Nezaradené

Samovražda, ako náhle a úmyselné ukončenie vlastného života, je dnes jednou z najčastejších príčin smrti mladých ľudí. Podľa štatistík WHO svoj život ukončí približne jeden človek každých 40 sekúnd. 

Prečo to je tak?

To, že ľudia ukončia svoj život nemusí nevyhnutne znamenať, že chceli zomrieť.

Vďaka našej internetovej poradni pre mladých IPčko.sk sa do roka stretávame asi s 1000 mladými ľuďmi, ktorí nám hovoria o svojich sebapoškodzujúcich a samovražedných myšlienkach a pokusoch, a tiež o tom, ako veľmi potrebujú, aby ich utrpenie skončilo. 

V naročných situáciách sme tu vždy pre nich, aby sme spoločne hľadali inú cestu z ťažkostí, akou je nezvratné ukončenie života.

Chceš v tom pomôcť aj ty? Môžeš!

Zapojením sa do nášho nového projektu Záleží na TEBE! môžeš pomôcť šíriť posolstvo o tom, ako je každý z nás jedinečným, potrebným a nenahraditeľným kúskom obrovskej skladačky.


Ako na to?

Kúp  TU  NÁRAMOK s nápisom ZÁLEŽÍ NA TEBE! 

A tým niekomu zachrániš život.

Naši psychológovia denne hovoria s niekoľkými mladými ľuďmi, ktorí uvažujú o samovražde a ty pomôžeš,
aby naša služba pomoci zostala dostupná a kvalitná.


Náramok je odkazom na odbornú a ľahko dostupnú pomoc.
Náramok ZÁLEŽÍ NA TEBE! prináša záchranu života.


Navyše, náramok Záleží na Tebe! môžeš nosiť.

Jeho úlohou je aby mladým ľuďom  každý deň pripomínal jedinečné a potrebné miesto na svete, ktoré nemôže nahradiť nikto iný.
Mladí ľudia, ktorí sú ohrození samovražedným správaním veľmi často cítia, že sú neprijatí, sklamaní, zranení, akoby nemali kam patriť.
Náš náramok má v sebe moc priniesť informácie o diskrétnej odbornej pomoci a zážitku nádeje a prijatia.

Ak  stretneš niekoho, kto by podľa Teba potreboval počuť slová, o ktorých hovorí náramok, daruj mu ho s vysvetlením, čo náramok symbolizuje.
 
Možno Ti to ani nenapadlo, existuje vysoká šanca, že si mu/jej  zachránil život! 

Pár náramkov sme už medzi mladých ľudí s myšlienkami na samovraždu dostali a môžeme potvrdiť, že to funguje. Z našich dát vychádza, že mladí ľudia, ktorí o nás počujú, sa na našu poradňu naozaj v krízovej situácii aj obrátia. 

Chceme tu byť.
Pre neho, pre ňu, pre Teba.

Pomôžeš nám?

0

Nezaradené

Často sa nás odborníci pýtajú, či je možné prísť k nám na vzdelávanie.

Dnes preto odpovedáme – SAMOZREJME a chceme predstaviť vzdelávania rovno DVE 😉

Veríme, že Vás zaujmú a uvidíme sa na niektorom z nich. 


Mladí ľudia trávia na internete množstvo času. Virtualitu vnímajú ako normálnu a prirodzenú cestu komunikácie a zdroj informácii. No často sa cítia sami a keď prežívajú pocity strachu a úzkosti, sú v krízovej situácii a majú pocit, že nič nemá zmysel, často hľadajú podporu a pomoc na internete.
Ak máte možnosť komunikovať s mladými aj online a priblížiť sa im aj v ťažkých chviľach, náš kurz môže byť veľkou pomocou.
Akreditovaný Kurz Online krízovej intervencie (Akreditácia MŠVVaŠ SR) sme pripravili pre pracovníkov s mládežou a s deťmi (psychológovia, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia,…).

Od roku 2012 občianske združenie IPčko prevádzkuje internetovú psychologickú linku dôvery, kde poskytuje prostredníctvom svojich odborníkov pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách.
Tento 30-hodinový zážitkový kurz ponúka teoretické východiská, overené nástroje na poskytovanie pomoci v akútnom ohrození (nie len) v online priestore a odborné skúsenosti z internetovej linky dôvery.
Kurz sa uskutoční v priestoroch IPčka v Bratislave.

Lektormi kurzu sú: PhDr. Marek Madro, Mgr. Dominika Rajznerová, Mgr. Veronika Kohútová a Mgr. Katarína Vincová, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním krízovej intervencie nie len v online priestore.

Cena kurzu je 280,-eur.
V cene kurzu je malé občerstvenie, metodická publikácia a osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
Termín kurzu: 10.-12.1. 2019 (vždy v čase od 9,00 do 15,30)
Počet frekventantov na kurze je 7-9.
Registračný formulár a ďalšie informácie nájdete TU

Udalosť na facebooku, kde sú všetky aktuálne informácie o kurze


Sociálne siete (Instagram, Facebook, Youtube, Twitch,…) sú fenoménom a prirodzenou súčasťou života mladých ľudí.
Vďaka disinhibičnému efektu sú priestorom, kde mladí spoznávajú iných ľudí, učia sa sociálnym kompetenciám, vyhľadávajú názory a informácie, otvorene hovoria o svojich problémoch i ťažkostiach, a zároveň hľadajú pomoc.

Ak chceme s mladými ľuďmi komunikovať a pomôcť im, musíme sa za nimi často vydať práve do online priestoru, ktorý je pre nich prirodzeným miestom zdieľania sa.
Ako však na to?
Akreditovaný kurz „Pomoc mladým ľuďom na sociálnych sieťach“ sme pripravili pre pracovníkov s mládežou a s deťmi (psychológovia, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, učitelia,…) a môže byť pre nich účinnou pomocou a inšpiráciou.

Od roku 2012 občianske združenie IPčko prevádzkuje internetovú psychologickú linku dôvery, kde poskytuje prostredníctvom svojich odborníkov pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách. IPčko je známe svojim projektom internetovej poradne pre mladých ľudí IPčko.sk, internetovou poradňou pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením s názvom Dobrá linka, no v posledných rokoch pracovníci IPčka mapujú uzatvorené online komunity, diskusné fóra a skupiny, kde priamo poskytujú psychologickú pomoc.

Počas 8-hodinového zážitkového kurzu sa ponoríme do online sveta mladých ľudí, kde si spoločne priblížime pomáhajúce ale aj ohrozujúce aspekty internetu pre našich mladých ľudí a zároveň si rovno vyskúšame, ako im môžeme čo najlepšie v jednotlivých situáciách pomôcť. Samozrejme nebudú chýbať ani konkrétne skúsenosti a príklady našich lektorov.

Kurz sa uskutoční v priestoroch IPčka v Bratislave.

Lektormi kurzu sú: PhDr. Marek Madro, Mgr. Dominika Rajznerová, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním pomoci mladým ľuďom v online priestore a s realizáciou inovatívnych nástrojov pomoci.

Cena kurzu je 90,-eur.
V cene kurzu je malé občerstvenie, metodická publikácia a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (MŠVVaŠ SR).
Termín kurzu: 18.1. 2019 v čase od 9,00 do 15,30.
Maximálny počet frekventantov na kurze je 9.
Registračný formulár nájdete TU

Udalosť na facebooku, kde sú všetky aktuálne informácie o kurze

Veľmi nepremýšľajte a prihláste sa 😉
Všetky ďalšie informácie si pýtajte na marek@ipcko.sk

0

Nezaradené

Snívame o dobrej krajine, kde budú mať všetky deti a mladí ľudia rovnaké šance na dobrý život. Preto sme začali pomáhať deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Plánujeme pre nich internetovú psychologickú pomoc a chceme ju volať Dobrá linka.Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk poskytuje podporu a pomoc deťom a mladým ľuďom v náročných životných situáciách už 6 rokov. Za ten čas sme poskytli viac než 85 000 poradenských chat-rozhovorov a pomáhali sme prostredníctvom 3000 e-mailových kontaktov.

Pri rozhovoroch s mladými ľuďmi v rôznych krízových situáciách sme si všimli, že relatívne veľkú skupinu tvoria deti a mladí ľudia s rôznym zdravotným znevýhodnením. Okrem bežných ťažkostí dospievania sa títo navyše vyrovnávajú s menšou samostatnosťou, problémami s autonómiou, sebaprijatím, ťažkosťami s nájdením priateľov, diskrimináciou, obavami o svoju budúcnosť. Ľudia v ich okolí často vnímajú len ich znevýhodnenie, nie ich ako človeka, ktorý má svoju hodnotu, emócie a sny. Toto všetko týmto deťom a mladým ľuďom ubližuje a znižuje ich sebavedomie, sebaistotu a sebahodnotu.

Podľa výskumu Repkovej (2013) sú deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením až dvakrát častejšie obeťami domáceho násilia a až trikrát častejšie obeťami zneužívania cez internet. So svojimi negatívnymi zážitkami sa zdôverujú linkám dôvery častejšie, ako deti a mladí ľudia bez zdravodného hendikepu.

Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením majú len veľmi obmedzené možnosti ako vyhľadať odborníka. Bránia im v tom fyzické a sociálne komunikačné bariéry. Pomoc cez internet by mnohé z nich prekonala. V našej praxi sme si uvedomili, že štandardné online poradenstvo neprekonáva každú prekážku, títo mladí potrebujú špeciálny prístup. Toto by sme chceli zmeniť, aby všetci mali rovnakú šancu na dobré detstvo a dospievanie.


AKÉ SÚ NAŠE PLÁNY?
 
 • Vytvoriť psychologickú online poradňu, ktorá bude zohľadňovať špecifiká detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aby deti a mladí ľudia mali možnosť hovoriť o svojich emóciách, pocitoch, túžbach, strachoch a nie len o zdravotnom znevýhodnení.

 • Zamerať sa chceme na technické možnosti a potrebné zmeny („blind friendly webu“, video poradenstvo, a pod.) ako aj špeciálne schopnosti, zručnosti a vedomosti našich poradcov, ktorí budú týmto deťom a mladým ľuďom pomáhať.

 • Našu poradňu chceme nazvať „DOBRÁ LINKA“. Určená bude pre všetky deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keďže každé zdravotné znevýhodnenie má svoje špecifiká, na Dobrej linke si budú môcť vybrať ten najlepší spôsob pre nich (chat, email, videohovor a pod.)

 • Dobrá linka bude umiestnená na podstránke www.ipcko.sk. Na nej deti a mladí ľudia nájdu všetky potrebné informácie a zásady pomoci. Tie budú vysvetlené a znázornené presne pre nich (videá, grafické obrázky a pod.).

 • Máme sen, že „Dobrá linka“ bude súčasťou ďalších web stránok organizácií, ktoré sa deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím venujú.

 • Poradcovia Dobrej linky budú online 5 hodín počas 5 pracovných dní. Tím poradcov bude pozostávať zo 4 psychológov, jednej sociálnej pracovníčky a jednej koordinátorky, ktorá sa bude starať o odbornosť a kvalitu poradenských intervencií. Takýmto spôsobom dokážeme chod linky zabezpečiť jednak ekonomicky efektívne a zároveň je poradenstvo poskytované vysoko motivovanými poradcami, prinášajúcimi rovesnícke prijatie a potrebnú odbornosť.

Vízia DOBREJ LINKY:
 • Aby malo každé dieťa a mladý človek bez rozdielu rovnakú možnosť obrátiť sa na psychológa s pocitom bezpečia, anonymne a bezplatne.

 • Chceme dať mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením podporu, porozumenie a prijatie prostredníctvom priateľského a odborného prístupu našich poradcov.

 • Vďaka rozšíreným možnostiam odbornej psychologickej pomoci chceme zvýšiť ich šancu na lepší život.


Na Dobrú linku sme sa poctivo pripravili vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii Pontis. Organizovali sme okrúhle stoly, absolvovali sme rôzne vzdelávania a konzultácie s odborníkmi u nás a v zahraničí. Pilotnú prevádzku Dobrej linky spustíme už o pár týždňov 21.11.2018 počas Medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie vďaka podpore z Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vďaka IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže. 

Dobrá linka bude pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením k dispozícii v pracovných dňoch už od 22.11.2018 vždy v čase od 15,00 do 20,00 hodiny na webovej stránke www.dobralinka.sk.

V pilotnej prevádzke budeme poskytovať psychologickú pomoc prostredníctvom chatu a emailu, neskôr pripojíme pre nepočujúcich mladých ľudí aj možnosť videoporadenstva.

Ďalej hľadáme partnerov na udržanie chodu Dobrej linky v plnej prevádzke v novom roku.

Chceme sa však obrátiť aj na Vás, robíme dobré veci, prosíme, nenechávajte nás v tom samých. 
Podporiť projekt Dobrej linky môžete TU. 

Koordinátorka projektu Dobrej linky, psychologička Ema Oriňáková pracuje v IPčku už dva roky ako dobrovoľníčka. Je inšpiráciou pre tento projekt, pretože sama vie, čo je žiť so zdravotným hendikepom. Pred časom o tom napísala aj blog.Držte nám, prosíme, s Dobrou linkou palce. 

Veľmi sa na to, čo prichádza, tešíme, bude to fantastické.


Ďakujeme, že budete pri tom s nami.Prípravný tím.

0

Nezaradené

Vidíš  prax v psychólogii tak ako vidí dieťa pred narodením život po pôrode? 

Si zvedavý a nevieš sa dočkať stretnutia s naozajstným svetom? Veľa sa oň zaujímaš, počúvaš o ňom od svojho okolia a kopeš nôžkami, lebo chceš nové informácie a podnety z ozajstného  psychologického sveta? 

Cez steny “Tvojej” pohodlnej maternice Ti plodová voda  do ešte nie úplne vyvinutých psychologických uší donáša, že už po škole by si mal mať prax?

Všetci Tvoji kamoši z iných odborov stážujú a Ty sa pýtaš, “Kde v psychológii sa dá stážovať alebo získať prax?” A len ťažko sa Ti získava odpoveď? 

No… kamoš v prenatálnom štádiu, máme pre Teba spôsob, akým sa môžeš ako psychológ narodiť do sveta! 

A Ty, čo už vieš dávno chodiť, nesmúť, prosím Ťa!
Chceme Ťa tiež! A všetkými 10-tymi!

Veríme, že Ťa predsa len ešte niečo naučiť môžeme (keďže už vieš chodiť, možno skákať? 🙂

A tešíme sa, že Ty naučíš niečo nás, bez ohľadu na to, či si sa už narodil alebo na svoj pôrod ešte len čakáš!
A čo sa to spolu budeme učiť, hľadať, objavovať, ochutnávať?


– celý veľký svet, v ktorom sa pomáha ľuďom – najmä mladým od cca 12 do 30 (neodmietneme ale ani 10-ročného chalana a babu alebo ich rodičov) 

– celé to budeš robiť na diaľku- dištančne,  to znamená z domu, intráku, od frajera, babky (ak má internet) a keď už sa bavíme o svete psychólogie, budeš sa učiť poradenstvo… aby to bola väčšia sranda, tak prostredníctvom chatu. 

– vieme, že Ti záleží na kamošoch, preto u nás nie si sám, ale v partii fajn ľudí, tiež psychológov alebo sociálnych pracovníkov, ktorí sa radi učia a objavujú a niektorí už aj čo-to vedia a sú ochotní podeliť sa o to s Tebou. Ponúkame Ti možnosť učiť sa chodiť v oblasti dobrovoľníctva, v ktorej naše občianske združenie poskytuje pomoc mladým ľuďom a deťom v krízových situáciách. Kráčame s nimi najmä vo virtuálnom priestore na našej Internetovej poradni pre mladých IPčko.sk. Pristupujeme k nim profesionálne, ale hlavne ľudsky a s otvoreným srdcom. Cesta poradcu nie je jednoduchá, ale ver, že stojí za to! Denne sme svedkami, ako sa mladí vďaka našej práci môžu s novou nádejou pohnúť ďalej smerom k lepším zajtrajškom. 

IPčko.sk funguje už od roku 2012 a za ten čas sme pomáhali mladým ľuďom už viac ako 75 000- krát! 

Poskytujeme chatové a e-mailové  poradenstvo, realizujeme aj  projekt na sociálnych sieťach a diskusných fórach, ktorý voláme „online terén“.

Teraz hľadáme nových kolegov do online chatovej poradne. Tu sa na nás obracajú mladí ľudia, ktorých spája zúfalstvo, samota, depresia, často prežili traumu, riešia vzťahové problémy, sebapoškodzujú sa, niektorých prenasledujú myšlienky na smrť.

Práca s klientmi na internetovej poradni je fakt náročná. No je krásna, pretože často sme svedkami zázrakov a vďaka šikovným expertom, s ktorými IPčko spolupracuje a priateľskému spôsobu práce, je aj veľmi efektívna.

Pôjde Ti to, ak máš… 
– odvahu kráčať do výnimočných častí psychologického sveta- tam, kde mladí pomáhajú mladým progresívne, moderne a cez internet 

– a hlavne, chuť im pomáhať 

– snahu hľadať originalitu v každom jednom príbehu mladého človeka

– otvorené oči, ktorými vidíš krásu v rozličných cestách mladých

– láskavosť

– elán robiť veci celým srdcom

– inšpiráciu pre iných

– chuť stále objavovať a zlepšovať sa 

– priateľskosť

IPčkar/ka má otvorené oči, ktorými je ochotný pozrieť sa do životov druhých a hľadať v nich bezpečné miesta, kde sa im páči, kde sa chcú v pokoji “hrať,” hľadať si tam kamošov a učiť sa nové veci.

IPčkar/ka im pomáha objavovať aj to, čo už vedia a zdokonaľovať sa v tom. Ukazuje im, v čom je život pekný a ako si ho môžu užiť. Pomáha im, berie ich takých, akí sú, bez odsúdenia a je kamarátsky. Chce stále makať aj sám na sebe, hľadá svoje talenty a to, ako ich môže využiť. Ak niečo nevie, nemá problém vypýtať si radu od kolegov a ak má sám ťažkú chvíľku, je pre neho OK požiadať o podporu a pomoc.

Vie pracovať sám, ale v tíme ho to baví tiež a kooperatívnej hre sa teší, lebo spolupracuje rád. 

Ako IPčkar/ka budeš uplatňovať svoje schopnosti  prostredníctvom chatového poradenstva na internete. Popri tom sa neustále budeš učiť, ako to  robiť lepšie a efektívnejšie. Svoju prácu budeš robiť  doma v zhode s dobrovoľníckou zmluvou a etickým kódexom.

Potrebujeme, aby si bol…

• študent min. Bc. ročníka v odboroch psychológia, sociálna práca alebo sociálne služby a poradenstvo

Keďže slovo “musíš” sa u nás nemusí, zapadneš medzi nás, ak máš… 

• záujem o prácu s mládežou v prijímajúcej atmosfére

• profesionálny prístup

• ochotu vzdelávať sa

• schopnosť sebareflexie

• empatiu, trpezlivosť, otvorenosť

• cit pre zodpovednosť


Akým pôsobom Ti budeme asistovať pri narodení sa do naozajstného sveta psychológie alebo Ťa sprevádzať v objavovaní jeho ďalších zákutí? 

možnosťou získať neopakovateľné skúsenosti

⁃praxou v poradenskej oblasti

⁃pravidelnou expertnou supervíziou

akreditovaným vzdelávaním v dištančnom poradenstve

inými špecializovanými vzdelávaniami 

certifikátmi o úspešne absolvovaných vzdelávaniach

pravidelnými konzultáciami so skúsenejšími kolegami

podporujúcim a priateľským tímom mladých odborníkov

 

Chceš sa k nám pridať?

Podeľ sa s nami o to, ako si predstavuješ psychológa, ktorý iným skutočne efektívne pomáha . Povedz nám o svojej predstave vo video eseji (za ktorú získaš body navyše oproti bežnej písanej eseji v rozsahu max. 2x A4) na tému: 

“Toto je psychólog, ktorý naozaj pomáha!”

V eseji nám odpovedz na tieto otázky: 

Ako si predstavuješ efektívnu pomoc iným? 

Ako si predstavuješ psychológa, ktorý ju iným môže poskytnúť? 

Akú “výbavu” (spôsob, metody, nástroje, vlastnosti) potrebuje na to, aby ju poskytoval? 

Ako sa Ty k takémuto psychológovi približuješ? 

Čo ešte potrebuješ urobiť a získať pre to, aby si sa ním skutočne stal (tým nemyslíme len vzdelanie :)? 

Ako svojou doterajšou “výbavou” psychológa i človeka obohatíš IPčko a IPčkarov? 

Čo Ti môže stáť v ceste, na ktorej sa máš stať super psychológom? 

Aké nástrahy Ťa môžu čakať vo svete IPčka? Čoho sa obávaš? 

Vyplň prihlasovací formulár. Prilož k nemu vypracovanú (video)esej.

Vyplniť ho musíš do 30.9. 2018.

S jeho vyplnením si nedávaj na čas, čím skôr nám ho odošleš, tým lepšie.

Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie. Výber nových poradcov prebieha vo viacerých kolách. To znamená, že od nás môžeš najneskôr 1.10. očakávať e-mail, v ktorom Ťa pozveme do ďalšieho kola. To bude pozostávať zo splnenia “rýchlej domácej úlohy”, ktorej podrobnosti Ti vysvetlíme v e-maili. Pre istotu si občas skontroluj zložku “spam” vo svojej e-mailovej schránke. Naše e-maily tam zvyčajne nezablúdia, ale nikdy nevieš.Počkaj si na rozhodnutie, ktorým Ťa informujeme, či sa staneš poradcom IPčka. O našom rozhodnutí Ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Malo by to byť 8. októbra. V tomto termíne už budeme rozhodnutí, kto obohatí náš tím a každý prihlásený by mal vedieť, či bol prijatý alebo nie. V prípade, že sa staneš jedným/jednou z nás, oznámime Ti termíny akreditovaných vzdelávaní.

Ako si sa rozhodol/ rozhodla?

Chceš sa stať poradcom Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk?

Klikli na PRIHLASUJEM SA a vyplň prihlasovací formulár.
Tešíme sa na Teba!

Tím IPčko

0

Nezaradené

Správna rada občianskeho zruženia IPčko sa 17.8.2018 na svojom zasadaní rozhodla prijať rezignáciu súčasného riaditeľa – štatutárneho zástupcu občianskeho združenia p. PhDr. Mareka Madra ku dňu 22.8.2018 z dôvodu zabezpečenia rozvoja organizácie v oblasti transparentnosti a dôveryhodnosti. 

Správna rada si je vedomá, že písomnej rezignácii dr. Madra z funkcie riaditeľa – štatutárneho zástupcu predchádzalo jeho skutočne starostlivé zvažovanie rôznych alternatív riešenia situácie v IPčku, viaceré konzultácie s členmi OZ aj s členmi Správnej rady a tiež jeho enormné úsilie upokojiť vzniknutú napätú situáciu v IPčku spôsobenú opakovanými atakmi na sociálnych sieťach proti štatutárovi IPčka a jeho dielu. Správna rada toto rozhodnutie prijala ako akt, ktorý môže  situáciu v IPčku  v najbližšom období upokojiť, skonsolidovať a do budúcna zlepšiť. 

Správna rada si plne uvedomuje, že PhDr. Marek Madro je zakladateľom IPčka, formovateľom jeho primárnych cieľov, vízií a celej koncepcie práce s mladými ľuďmi v ťažkých situáciách a je „dušou“ organizácie. Zároveň je Správna rada presvedčená, že PhDr. Marek Madro je jedným z významných expertov v oblasti dištančného poradenstva a fenoménov internetu v živote mladých ľudí, preto neprijíma rozhodnutie p. PhDr. Mareka Madra ukončiť svoje pôsobenie v organizácii.  


Správna rada po svojom dôkladnom zvážení zvolila do funkcie riaditeľky – štatutárnej zástupkyne p. Bc Gabrielu Zúbrikovú a kumuluje jej funkciu s doterajšou funkciou finančnej riaditeľky. 
Riaditeľkou a štatutárnu zástupkyňu občianskeho združenia IPčko sa stane 23.8.2018. 

 
Správna rada ďalej poveruje PhDr. Mareka Madra v IPčku funkciou programového riaditeľa, ktorý bude od 23.8.2018 v IPčku zodpovedný za riešenie otázok odbornej psychologickej povahy.

 

Správna rada IPčko:

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 

Mgr. Patrik Herman

Ing. Rudolf Lukačka

0

     IPčko – Internetová poradňa pre mladých,  je organizáciou, v ktorej dobrovoľne pracujú mladí odborníci, ktorí sú každodenne on-line k dispozícii mladých ľuďom z celého Slovenska, pripravení im pomôcť a poradiť, najmä keď sa ocitnú v zložitej a pre nich nezvládnuteľnej situácii, alebo vo vážnej kríze a nevedia, ako ďalej a ako sa z nej dostať. Majú strach navštíviť odborníkov, boja sa s blízkymi o probléme hovoriť, mnohokrát nenájdu odvahu hovoriť o svojom trápení ani s najlepšími priateľmi. A tak sa ozvú do IPčka, kde sa možno vyrozprávať, zdôveriť, povedať pár slov o sebe a svojom živote, vypočuť si úprimné ľudské slová aj dobré rady či návrhy, ako krízu zvládnuť a ako znovu naštartovať svoj život. 

     Dokonca, ako potvrdzujú skúsenosti IPčkárov, niektorí z ich klientov zvažujú ukončiť svoj život a je práve na nich, aby im ukázali život aj z tej lepšej stránky a dodali im odvahu zvládnuť ho.

     Koľko vlastne stojí jeden ľudský život?
Hodnota zachráneného len jedného jediného mladého človeka je aj niekoľko miliónov eur asi aj viac, nie? Mladý človek, ktorý opäť nájde seba, dostane chuť žiť, pracovať, študovať, byť milujúcim a milovaným, pomáhať iným, starať sa o svojich rodičov, je nevyčísliteľnou hodnotou. A záchrana ľudského života patrí medzi každodennú prácu IPčkárov, ktorí ju robia nezištne, bez nároku na plat či finančnú odmenu, s ohromujúcou až neuveriteľnou túžbou pomoci iným.
Je aj veľmi ťažkou robotou popri týchto aktivitách finančne zvládnuť všetko to, čo sa od každého občianskeho združenia vyžaduje. 

     Vysoko si cením prácu všetkých IPčkárov a to od vedenia organizácie a jej riaditeľa, až po toho, ktorý prišiel ako dobrovoľník posledný a dávam im symbolickú zlatú olympijskú medailu. IPčkári robia viaceré skvelé pomáhajúce aktivity a dokonca momentálne zvažujú možnosť venovať osobitnú a mimoriadnu pozornosť  aj mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí sa ocitnú v kríze a uvažujú niekedy o jej najkrajnejšom riešení. 

     Priznám sa, že nerozumiem mnohým tým ľuďom, dokonca aj mladým odborníkom, ktorých poznám a vážim si ich, že sa dostatočne neusilujú hľadať pokojný, rozvážny, tvorivý dialóg s IPčkármi, zrealizovať viacero osobných rozhovorov aj debát o limitoch a rezervách, ktoré IPčko, ako každá organizácia, iste má, ale radšej využijú sociálne siete na kritiku, výhrady, nebodaj krivé obvinenia. Je to tá najľahšia, ale najmenej šľachetná cesta a im to fakt, ale fakt nesvedčí. Znižuje to najmä ich ľudskú a morálnu hodnotu!

     Vysoko oceňujem, že v IPčku, napriek tomu, že v poslednej dobe čelia viacerým atakom,  je stále túžba, chuť, energia manažmentu združenia a jeho riaditeľa – štatutárneho zástupcu PhDr. Mareka Madra a finančnej riaditeľky Bc. Gabriely Zúbrikovej a ich dobrovoľníkov, po zlepšení a skvalitnení svojej práce a po posune IPčka do nového levelu a nových foriem práce.  
Ja osobne IPčku a jeho riaditeľovi a štatutárnemu zástupcovi PhDr. Marekovi Madrovi dôverujem a držím mu palce. Verím, že ku práci psychológa, pristupuje a bude aj v budúcnosti pristupovať s pokorou, s túžbou konať okolo seba dobro, voliť ku klientom človečenský prístup s vysokou etikou a morálkou. Nemožno uprieť fakt, že Marek je bezosporu zakladateľom IPčka, formovateľom jeho primárnych cieľov, vízií a celej koncepcie práce, realizátorom projektov a grantov, zabezpečovateľom styku s verejnosťou a akousi „dušou“ organizácie. Nech sa v danej zložitej situácii rozhodne akokoľvek, som presvedčená, že to bude vždy s cieľom IPčko posunúť po špirále “tam hore“.
Držím jemu a „jeho ľuďom“ palce.
Nech sa im darí na ceste životom uskutočňovať svoje sny a vízie smerujúce k rozsievaniu dobra okolo seba. 

A možno IPčkárom dodajú nádej na tejto ceste aj krásne slová Matky Terezy: “ Život je: šanca – využi ju; krása – obdivuj ju; blaženosť – užívaj ju; sen – uskutočni ho; výzva – príjmi ju; povinnosť – naplň ju; hra – hraj ju; láska – poteš sa ňou; smútok – prekonaj ho; hymna – spievaj ju; boj – príjmi ho; šťastie – zaslúž si ho; život – bráň ho.


Prof. Phdr. Eva Gajdošová, PhD. – predsedkyňa Správnej rady IPčko

(súkromné, osobné stanovisko – tak ako to cítim ja)

0

V septembri 2018 sme realizovali projekt „Vykroč z tieňa a ukáž svoj IMAGE”. Mladí ľudia sa častokrát vo svojom živote stretnú s dlhodobými negatívnymi udalosťami alebo skúsenosťami, ktoré majú neblahý vplyv na ich život. Medzi takéto skúsenosti mnohokrát patrí domáce násilie, zneužívanie, znásilnenie, alebo iná krízová situácia. V dôsledku týchto negatívnych skúseností majú mladí ľudia emocionálne problémy, trpia depresiou, úzkosťou, strachom, neistotu a tak isto strácajú zmysel života. Naším cieľom je pomáhať práve týmto ľuďom, pomôcť im zmierniť negatívne prežívanie a pocity, zvýšiť sebavedomie, pomôcť znovuobjaviť zmysel života.

Tento náš cieľ sa snažíme napĺňať rôznymi aktivitami. Za trvanie nášho projektu sa na našich poradcov obrátilo 3800 mladých ľudí vo veku od 12 do 25 rokov. Najčastejšie sa na nás obracali s témami depresie, úzkosti, smútku, osamelosti, neistotách vo vzťahoch a s problémami v rodinách. Hovorili však aj o zmysel života, svojom smerovaní a o tom, kým vlastne sú.

Pomoc hľadali v bezpečí internetovej poradne pre mladých IPčko.sk, kde mohli v anonymite hovoriť o svojich problémoch. Aby však dokázali lepšie fungovať v bežnom živote a v spoločnosti, je dôležité urobiť medzikrok a vyjsť z anonymity do reálneho sveta. To urobili aj 16 mladí ľudia, ktorí sa spoločne stretli na osobnostno-rozvojovom programe IMAGE. Spoločne sme sa počas stretnutí rozprávali o ich skúsenostiach, obavách, takmer zabudnutých túžbach a snoch. Zamerali sme sa na hodnotu ich vlastného života, ich silné stránky, schopnosti a kompetencie, ktoré môžu v napĺňaní svojho potenciálu a túžob využiť. Zážitok prijatia od ďalších mladých ľudí v skupine poskytol korektívnu skúsenosť, vďaka ktorej si začali viac veriť a dôverovať ľuďom. Medzi sebou si našli aj ľudí, s ktorými sa môžu aj po skončení IMAGE stretnutí porozprávať.

Tento náš projekt bo podporený z Grantového programu Hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.

0

Nezaradené

Už dlho nás zaujímalo, ako mladí ľudia využívajú internet.
Je to také zlé, ako to „dospelí“ hovoria?
Prečo im v tom niekto nepomôže?

Môžu im v tom pomôcť ich rodičia? Na začiatku tohto roka sme sa preto pustili do výskumu spolu s Modrou linkou z Česka a s podporou globálnej bezpečnostnej spoločnosti Kaspersky Lab

V našom výskume sme sa zamerali na 100 mladých ľudí vo veku od 12 – 16 rokov, ktorí sa začínajú osamostatňovať od svojich rodičov, chcú sami zistiť, čo je dobré, čo chcú robiť, chcú vyskúšať všetko nové a zaujímavé. Navyše sme sa pýtali aj 100 rodičov, čo si myslia o správaní svojich detí na internete a či je ich predstava o tom, čo robia ich deti online reálna.


Okrem toho sme sa zamerali aj na to, či vzťah medzi rodičmi môže pomôcť k tomu, aby sa ich deti správali na internete bezpečne.

Čo sme zistili?


Koľko času trávia mladí ľudia online?

Internet máme v súčasnosti dostupný takmer stále a kdekoľvek. Máme ho v mobile, na notebooku, v PC. Wifi nájdeme takmer v každej budove, podniku či na námestí. Už nenosíme tabuľku s cestovným poriadkom v peňaženke, ale si čas odchodu autobusu, ako aj mnohé iné bežné informácie, nájdeme cez internet. Rovnako tiež napíšeme kamoške, že budeme 10 minút meškať, alebo že zajtra odpadá prvá hodina. 

V akej miere teda využívajú internet mladí ľudia, možno práve aj na získavanie informácií či komunikáciu? Podľa našich zistení je to v priemere 2 hodiny a 51 minút v bežný deň, a o hodinku a pol viac v dni, kedy sú na internete najviac. Na prístup k internetu  používajú mladí ľudia najviac mobil (92 %), notebook alebo PC (81%). 

Je to veľa alebo ste čakali viac? Keď vezmeme do úvahy to, že majú internet dostupný takmer stále a častokrát popri tom robia aj ďalšie veci, možno to nie je až také obrovské číslo. Dôležitejšie možno je, ako tento čas využívajú. 

Čo teda mladí ľudia robia na internete?

Informácie alebo zábava?

Naše výsledky naznačujú, že mladí ľudia radšej pozerajú videá akoby čítali, najmä čo sa týka zábavných videí. Zatiaľ čo zábavné články na internete číta len 64 % mladých, zábavné videá pozerá 92 % z nich. Pri zábavných videách vydrží 17 % mladých dlhšie ako hodinku.

Hoci o niečo viac mladých číta viac poučné články (72 %) ako tie zábavné (64 %), poučné videá sleduje len 67 % z nich. Môžeme predpokladať, že poučné články sú najmä kvôli rôznym školským projektom či úlohám, kedy potrebujú vyhľadávať informácie a nájsť ich na internete je o dosť rýchlejšie a praktickejšie, ako ísť do miestnej knižnice.

Odporúčanie:
Vedia mladí, kde hľadať overené informácie? Nenechajú sa zlákať polopravdami? Pomôžme im v tom tak, že si k nim aspoň občas sadneme a ukážeme im stránky, ktoré sú dôveryhodné, ako takéto stránky vyzerajú, čo je dôležité vedieť. Pomôžeme im tak nielen pri príprave projektu, ale aj v tom, že neuveria čomukoľvek, čo sa píše na internete. 

Hrávajú hry aj dievčatá?

Zaujímavou činnosťou na internete sú najmä hry. A to nie len krátke hry na mobile, ale aj vymakané hry s dobrou grafikou. Okrem zábavy ponúkajú aj zlepšenie pozornosti, stratégie či ďalších zručností. V našom výskume sme zistili, že hry sú skôr doménou chlapcov (54 %) oproti dievčatám (11 %), ktoré hrajú hry omnoho menej. 
A čo sociálne siete?

Sociálne siete sú, a to nielen pre mladých ľudí, veľmi lákavé. Majú tam fotky, videá, priateľov, zábavu, všetko na jednej kope. Viac než 80 % mladých ľudí trávi svoj čas na Facebooku, pričom asi 10 % z nich viac ako 2 hodiny počas bežného dňa.

Na inú sociálnu sieť chodí viac než 70 % mladých. Najčastejšie je to Instagram, kde svoj život a svoje zážitky môžu zdieľať prostredníctvom fotiek.  

Sociálne siete sú pre mladých ľudí častokrát spôsob, ako byť so svojimi kamarátmi, spolužiakmi dlhšie ako len v škole. Môžeme to možno vnímať ako predĺžený čas, ktorí trávia so svojimi priateľmi. Socializovanie sa, nachádzanie nových priateľov a trávenie času s tými starými je v tomto období veľmi dôležité. Navyše, prezentovať sa na sociálnej sieti je veľmi lákavé práve preto, aby získali obdiv svojich kamarátov. Je preto prirodzené, že veľká časť času stráveného online je práve na sociálnych sieťach.

Píšu si s cudzími ľuďmi?

Takmer všetci mladí ľudia v našom výskume (94 %) si píšu na internete s kamarátmi. 22 % z nich dokonca viac ako hodinu a 16 % aj viac ako 3 hodiny počas dňa. Môžeme si teda všimnúť, že byť v kontakte je pre mladých naozaj významné a tvorí pomerne veľkú časť ich času na internete.

Priemerný počet priateľov mladých ľudí na sociálnej sieti v našom výskume bol 210, pričom priemerne 175 z nich poznajú aj osobne, teda v reálnom živote. Všetkých svojich priateľov poznalo osobne len 46 % mladých. Hoci majú na sociálnej sieti v priateľoch aj ľudí, ktorých nepoznajú osobne, nemusia s nimi veľmi komunikovať.

Okrem kamarátov si 36 % mladých píše aj s ľuďmi, s ktorými sa osobne nestretli. Môže ísť o kamarátov svojich kamarátov či niekoho, koho spoznali len online. Spoznať niekoho cudzieho online obvykle nie je úplne bežné. Každý deň sa to stáva len 2 % mladých v našom výskume a niekoľkokrát za týždeň 13 % z nich. Avšak 74 % sa s cudzími ľuďmi online nezoznamuje vôbec alebo len párkrát za rok.

Dôležitejšie ako to, či sa zoznamujú s niekým online, je podľa nás to, o čom sa s ním rozprávajú.
Až 85 % mladých ľudí v našom výskume nikdy alebo takmer nikdy nehovorí s človekom, ktorého pozná len online, o dôvernostiach. 

Odporúčanie pre rodičov:

Čo robiť s 15 % mladých ľudí, ktorí sa dôverne rozprávajú aj s ľuďmi, ktorých osobne nepoznajú? Mladí ľudia si častokrát neuvedomujú riziká, ktoré takýto rozhovor môže priniesť. Hoci rodičia svoje deti od malička učia, že nemajú dôverovať cudzím ľuďom, o prostredí internetu im to až tak často nehovoria. A hoci o týchto rizikách už niekde počuli, berú ich na ľahkú váhu.  S deťmi by sme mali o tom hovoriť. Nie však štýlom „toto nesmieš a toto môžeš“. Alebo ich strašiť. Užitočné je s nimi komunikovať o tom, čo na internete robia, čo nové zaujímavé videli, o čom a s kým komunikujú. Kto sú pre nich blízki a dôležití ľudia – nie len online, ale aj v bežnom živote. 

Sociálne siete a mladí ľudia v nich – čo všetko o nich vie?

Podľa nášho výskumu sa na sociálnu sieť zaregistrovalo až 50 % mladých ľudí skôr, ako dosiahlo vek 15 rokov. Priemerný vek prvej registrácie bol 9,51 roka. Keď sme sa pýtali rodičov na vek, v ktorom sa ich deti zaregistrovali na sociálnu sieť, predpokladali v priemere vek 10,44 roka. Čo je stále skôr, ako oficiálne povolený vek – 12 rokov. Toto zistenie nám môže naznačovať, že deti sa svojich rodičov veľmi nepýtajú na to, či sa niekde zaregistrovať, čo nám potvrdila aj jedna mama, ktorá nám napísala odkaz „viem, že je zaregistrovaná, no urobila to poza môj chrbát“. V tomto prípade dcéra uviedla dokonca ešte nižší vek prvej registrácie ako ten, o ktorom vedela mama. 

Sociálna sieť, ako sme už aj vyššie spomínali, je super prostriedok na komunikáciu aj prezentáciu seba samého. Svojich fotiek, záľub, úspechov, výletov a pod. Častokrát nielen deti, ale aj dospelí zdieľajú veľké množstvo informácií online. Ako sú na tom mladí a ich rodičia v našom výskume? Okrem mena a priezviska, ktoré má zverejnené viac než 80 % mladých, veľa z nich zdieľa aj dátum narodenia (60 %) či svoje fotky (okolo 70 %). Mladí ľudia však len málo zdieľajú adresu či nejaké tajné fotky, o ktorých by nechceli, aby vedeli napríklad rodičia, rodina či učitelia. Prekvapivé pre nás bolo, že málo mladých zdieľa statusy o tom, čo prežívajú. Pravdepodobné je, že svoje zážitky zdieľajú najmä prostredníctvom videí či fotiek, ktoré sú vďaka súčasným technológiám široko dostupné.A ako sú na tom rodičia? Možno aj skrz menšiu potrebu prezentovať sa, byť „cool“ pred kamarátmi, by sme očakávali, že budú zdieľať menej. Viac ako 70 % rodičov zdieľa svoje meno a priezvisko, viac ako 40 % svoj dátum narodenia a asi 20 % to, kde pracujú. Svoje fotky a fotky rodiny zdieľa rovnako viac ako 40 % rodičov. 

Informácie, ktoré zdieľame na sociálnej sieti, sú častokrát našej rodine či priateľom známe a je možné, že by sme im niektoré fotky ukázali aj mimo sociálnej siete. Problematické je, ak majú k obsahu profilu dieťaťa prístup úplne cudzí ľudia. Stačí, ak si deti „zabudnú“ alebo „nevedia“ nastaviť súkromie sociálnej siete, čiže to, kto má  týmto informáciám prístup. Viac než 60 % mladých ľudí má svoj profil prístupný len pre priateľov – čiže tých, o ktorých vie, že to môžu vidieť. Navyše, ďalších 18 % má profil nastavený pre priateľov svojich priateľov. Hoci v tomto prípade nemajú úplne pod kontrolou, kto vidí to, čo zdieľajú, je to stále lepšie, ako mať profil úplne verejný. 

Odporúčanie pre rodičov:

Zdieľanie fotiek a zážitkov je lákavé. Je prirodzené, že sa chcú mladí ľudia pochváliť a najjednoduchšie je to dať na sociálnu sieť? Bolo by užitočné, keby rodičia svojim deťom pomohli nastaviť si súkromie a porozprávať sa s nimi o tom, kto všetko vidí to, čo zdieľajú a spoločne sa dohodnúť na tom, čo zdieľať bude, čo nie a najmä prečo. 

Vzťah rodičov a detí v náročnom období dospievania

Zo všetkých strán počúvame, že je treba s deťmi komunikovať. Že je potrebné, aby bol medzi deťmi a rodičmi dobrý vzťah. Najmä v období dospievania to môže byť náročné a stojí to veľa námahy. Stojí tá námaha za to? Môže dobrý vzťah medzi rodičmi a ich deťmi pomôcť, aby sa správali a konali online bezpečnejšie? Náš výskum naznačuje, že je tomu tak.

Zistili sme totiž, že čím väčšia dôvera a viac komunikácie je medzi mladými a ich rodičmi, tým sa správajú online bezpečnejšie. Naopak, ak sa cítia vo vzťahu odcudzene, správajú sa rizikovejšie. 

A aký majú mladí ľudia v našom výskume vzťah so svojimi rodičmi? Viac než 90 % mladých dôveruje svojim rodičom a viac než 70 % mladých sa cíti byť svojimi rodičmi rešpektovaní. Viac než 80 % môže rátať s rodičmi, keby sa niečo dialo. Polovica mladých sa zaujíma o pohľad rodičov často alebo takmer vždy a ďalších 35 % si tento pohľad vypýta aspoň niekedy. Pocit nedostatku pozornosti prežíva len 10 % mladých ľudí.Je online správanie mladých teda také rizikové a nezdravé, ako si všetci myslíme?

Rizikové správanie sa môže prejaviť rôzne. Či už sledovaním nevhodných stránok, obsahov či pozeraním videí a filmov z pochybných stránok alebo komunikáciou o dôvernostiach s cudzími ľuďmi (čo sme spomínali vyššie). 

V našom výskume sme zistili, že až 54 % mladých ľudí nikdy alebo takmer nikdy neodklikne, že má 18 (15) rokov, aj keď ich ešte nemá. Ďalším 29 % sa to stáva len niekedy. Pravidelne sa takto správa len 17 % mladých. 

Podobne 15 % mladých sa často alebo veľmi často dostáva k obsahu, ktorý pre nich nie je vhodný, zatiaľ čo 43 % takýto obsah nevidí takmer vôbec. 

Počúvame, že keď mladým zakážeme internet, sú nervózni? Podľa nášho výskumu býva len 15 % mladých často alebo veľmi často podráždených, nervóznych alebo smutných, keď nemôžu byť na internete toľko, koľko by chceli. 

Avšak 33% sa často alebo veľmi často pristihne pri tom, že opakovane otvára sociálnu sieť a 14% sa často (veľmi často) na internete „zasekne“. Hoci je isté percento mladých, pre ktorých nie je používanie internetu úplne bez problémov, stále sú 2/3 z nich bez väčších problémov a svoje činnosti na internete zvládajú.
A čo si myslia ich rodičia?

Vedieť všetko o svojom dieťati v období dospievania je náročné. V mnohých oblastiach online správania mali rodičia celkom reálnu predstavu o tom, ako sa ich deti správajú. Rozdiel však bol napríklad pri nastavení profilu, kedy len 5 % rodičov očakávalo, že ich dieťa bude mať verejný profil, zatiaľ čo reálne bolo takýchto mladých 19 %.

Viac než 60 % rodičov očakávalo, že ich deti budú mať menej priateľov ako reálne mali. Takmer polovica (46 %) rodičov uviedla vyšší vek registrácie svojho dieťaťa na sociálnu sieť ako uviedli samotné deti. O niečo menej rodičov tiež očakávalo, že sa ich deti zoznamujú s cudzími ľuďmi (14 % rodičia, 26 % mladí).

Avšak o rizikovom správaní (napr. odkliknutie 18 rokov, nevhodný obsah alebo kontakt s cudzími) mali celkom reálnu predstavu a odpovede rodičov a detí sa líšili len málo. Podobne tomu bolo aj pri nadmernom využívaní internetu (opakované otváranie sociálnej siete či „zaseknutie sa“ na internete). Rodičia však viac označovali nervozitu, podráždenosť a smútok po obmedzení internetu (29 %) v porovnaní s hodnotením mladých (15 %). Otázne je, či si samotní mladí túto nervozitu a smútok neuvedomujú alebo nechcú priznať či naopak, rodičia takéto správanie očakávajú a svoje odpovede na túto otázku nadhodnotili. 


Na záver zopár rád pre rodičov

Ako to robia tí rodičia, ktorí správanie svojich detí poznajú? 

Na to nám odpovede nedali, no napriek tomu máme pre vás niekoľko rád.    

     „To už nie je pre mňa, to je pre mladých…“ 

Mladí ľudia trávia na internete viac času ako ich rodičia či ďalší dospelí. Venujú sa mnohých činnostiach a dokonca viacerým zároveň. Generácia rodičov a generácia mladých využíva internet inak. Aj keď pre vás nie je svet internetu taký pútavý a zaujímavý ako pre mladých, aj tak sa oň zaujímajte. Najmä pre to, že pre vaše deti zaujímavý je. Neodsudzujte aktivity. Nemajte pocit, že sú nedôležité. V každom veku je dôležité niečo iné. Odsúdenie vedie k odcudzeniu. Netvorte bariéru, ale zaujímajte sa o to, čo zaujíma aj vaše deti.       

„Aha, mami/oci, pozeraj!“

Deti radi objavujú, a to aj na internete. O svoje objavy a prekvapenia sa chcú s niekým podeliť. Tieto drobné momenty, kedy samo dieťa chce o internete a o tom, čo tam videlo hovoriť, treba využiť. Ak sa budeme o to, čo nám dieťa ukáže zaujímať, vytvárame dôležitý priestor pre rozhovor, v ktorom zistíte veľa o tom, ako vaše dieťa premýšľa a nad čím uvažuje.

„Čo bolo nové  v škole?“

Otázka, ktorú každý z nás pozná a väčšina rodičov aj využíva. A na tom nie je nič zlé. Tu však záujem o dieťa nemá končiť, ale začínať. Chceme vás preto podporiť, aby ste sa o svoje deti a o ich odpovede na vaše otázky naozaj zaujímali. Pamätáte si, aké pocity vo vás vyvolala odpoveď vašich rodičov „hm“? Skúste od tohto pocitu uchrániť vaše deti. Svet vášho dieťaťa je pravdepodobne veľmi zaujímavý. Prebuďte svoj záujem a pýtajte sa.      

„Vieš, ako urobiť, aby…“

Mladí ľudia sú častokrát zručnejší v online technológiách ako my dospelí. Práve to môžeme využiť. Keď si neviete dať rady, spýtajte sa vášho dieťaťa. Práve pre mladých vo veku 12 – 16 rokov je dôležité, aby získavali pocit zodpovednosti. Tým, že ho požiadate o radu a pomoc, mu dáte najavo, že v neho veríte a vážite si jeho schopnosti. To môže váš vzťah len prehĺbiť.    

„Predstav si, čo sa mi stalo…“

Nadviazať komunikáciu s dospievajúcim nie je také jednoduché, ako by sme si možno priali. To, čo môže prelomiť ľady, je vložiť do rozhovoru samých seba. Ak dávame mladým len otázky, môže to pôsobiť ako výsluch. Naopak, ak im povieme nejakú svoju vlastnú skúsenosť, pokojne nejakú svoju chybu alebo objav online, môžete ľahšie nadviazať so svojim dieťaťom kontakt.             

„Mami, tati, teraz nie!“

Hoci pre dospelých býva plnohodnotná komunikácia len tá tvárou v tvár, pre mladých to tak nie je. Online forma rozhovoru cez chat, komentáre alebo hranie hier, sú pre násťročných rovnako dôležité. Tu sa stretávajú so svojimi priateľmi či tými, ktorým sa chcú páčiť. Je pre nich dôležité, čo píšu a aké fotky zverejňujú. Skúsme chvíľku vnímať svet ich optikou. Keď nabudúce uvidíte mladého človeka ťukať do mobilu, predstavte si, že by mal dôležitý rozhovor s kamarátom vedľa neho. Takýto rešpekt mladí väčšinou ocenia.      

„Toto nesmieš, toto musíš!“

Je určite náročné hovoriť s deťmi bez príkazov a zákazov. Je v poriadku stanoviť si hranice toho, čo považujete za dôležité. Pri ich vymedzovaní však odporúčame skôr dialóg s mladým človekom. Vysvetliť mu, prečo je dôležité zaujímať sa o pohľad dieťaťa a to, prečo to môže byť pre nich ťažké dodržať. Tí mladí, ktorí vo vzťahu s rodičmi cítia dôveru, sa obvykle správajú online bezpečnejšie než tí, ktorí majú s rodičmi problémový vzťah. To hlavné, čo vám chceme odporučiť, je budovať s dieťaťom vzťah a získavať si jeho dôveru. A to práve veľmi úzko súvisí s tým, koľko dôvery v neho máte vy sami.

Kompletné výsledky výskumu „SPRÁVANIE MLADÝCH ĽUDÍ A ICH RODIČOV V ONLINE PRIESTORE“ nájdete na odkaze: http://www.ipcko.sk/kaspersky/ 

Ku výsledkom Kaspersky Lab vydal aj  infografiku zaujímavých výsledkov za Slovenskú republiku. 
Článok bol pôvodne uverejnený 4.6.2018 na blog.sme.sk/IPčko

Kompletný report z výskumu nájdete TU.

 

 

0

Nezaradené
 • Oslavovaný, odsudzovaný, diskutovaný seriál. Odporúčame pozerať s dospelými. 

  Prečo?

  Seriál, fikcia, zábava, emócie. Čo všetko zobrazuje? Je to len fantázia? Môže to byť pravda aj u nás?

  Môžu mladí ľudia, ktorých máme okolo seba, toto prežívať? Čím si prechádzajú?

  Silno emocionálne prerozprávaný a dobre natočený príbeh samovraždy mladej Hannah, vyobrazenie konkrétneho spôsobu ako aj romantizovanie samovraždy má aj riziká.

  Seriál opisuje stredoškolský život Hannah Baker. Ide o 17-ročné americké dievča s bežnými problémami dospievania. Jednotlivé diely nám postupne odkrývajú, že vo svojom vnútri skrýva Hannah bolesť, strach, túžbu po láske, priateľstve a prijatí rovesníkmi. Pre mladých ľudí je veľmi dôležité, aby boli rovesníkmi prijatí a obľúbení. Pocity osamelosti či zrady môžu byť pre zraniteľných ľudí veľmi bolestivé. A nielen pre Hannah. V seriály sa dozvedáme, že aj ďalší sa cítili sami, prežívali rôzne formy šikanovania, či dokonca znásilnenie. Stojí seriál za pozretie?

  Nie 1 ale 13 dôvodov
  Seriál má svoje silné stránky. Tou najhlavnejšou je otvorenie vážnej témy a jej pretavenie do pútavej formy. Príbeh Hannah poukazuje na to, že samovražda zvyčajne nie je následok jedného problému, ale nakopenie viacerých (neriešených) problémov. Okrem znásilnenia, či šikanovania, môžu citlivého človeka ku samovražde dohnať aj pocity osamelosti, nepochopenia, či problémy v rodine alebo medzi kamarátmi.

  Hoci nám seriál ukazuje konkrétne problémy stredoškolákov, v seriály sú zjavné aj ďalšie, no rovnako dôležité – duševné a emocionálne problémy, ktoré častokrát stoja za samovražednými tendenciami mladých ľudí. Seriál dobre upozorňuje na to, že nad samovraždou môže premýšľať aj niekto, u koho predtým nikto žiadne duševné problémy nezaregistroval. Veď zvyčajne svoje slabosti neukazujeme navonok, alebo ak aj áno, prejavy emocionálnych problémov sú zvyčajne považované za bežné dospievanie.  

  U citlivých ľudí môže byť problém aj veľmi názorné zobrazenie samovraždy, či ďalších brutálnych scén. Hoci tieto scény pridávajú seriálu určite veľkú dávku emócií, mnohé z nich je náročné pozerať pre dospelých, nie to pre dospievajúcich. 

  Happy end
  Možno sme viacerí dúfali v lepší koniec. Tak ako je to v bežnom živote, ani v seriály nie všetko dopadlo podľa želaní. Tvorcovia ukázali realitu s ktorou sa musia vysporiadať ľudia v reálnom živote. V seriály zlyhala pomoc z takmer všetkých strán. Šikana, znásilnenia a ďalšie problémy mladých postupne vychádzali na povrch, no ani dospelí ich nevedeli úspešne riešiť. Nie je to ľahké, ale sme presvedčení, že odborníci (školský psychológ, učiteľ, či niekto iný zodpovedný dospelý) by mal vedieť dokázať mladému človeku v problémoch účinne pomôcť.

  Sú negatívne pocity u dospievajúcich bežné?
  Pocity osamelosti, smútku, beznádeje z toho, že šikanovanie a bolesť neskončí, prežívali v seriály mnohí. Vidíme emócie desiatok protagonistov, seriál pôsobí akoby medzi študentmi ani nebolí takí, ktorí nemajú problém. Je to prehnané? Je to len v zahraničí? Môže byť aj realita na Slovensku podobná?

  Keď sme sa v roku 2016 vyše 600 mladých ľudí pýtali, na koho by sa obrátili v prípade samovraždených  myšlienok, až 39 % z nich o tom nechcela povedať nikomu (Madro, 2016). Samovražda je celkovo 2. najčastejší dôvod úmrtia mladých ľudí. Zo skúseností našej internetovej poradne pre mladých IPčko.sk môžeme potvrdiť, že mladých ľudí trápi nepochopenie najbližších, chýbanie blízkych priateľov, neprijatie v kolektíve, šikanovanie, osamelosť a pocity nezmyselnosti života. 

  Seriál nám výborne umožňuje nahliadnuť do sveta tých, ktorí o svojom prežívaní neradi hovoria. Poukazuje na chyby, ktoré robíme mnohí dospelí. Preto sa skúsme poučiť aby neboli ďalšie mŕtve Hanny Baker.

  Čo si na mladom človeku všímať? 
  Uzatvorenie sa do seba. Zmena, ak bol predtým spoločenský, komunikatívny
 • Depresívna, smutná nálada.
 • Téma smrti v rozhovoroch, filmoch, hudbe.
 • Pocit beznádeje, bezmocnosti.
 • Rozprávanie o budúcnosti bez neho
 • Strata záujmov.
 • Lúčenie sa s priateľmi a rodinou
 • Dávanie vecí do poriadku.
 •  
 • Odporúčania pre rodičov
 • Ak Vám chcú Vaše dospievajúce deti niečo povedať, počúvajte ich. Možno to, čo Vám chcú teraz povedať nie je to najdôležitejšie, ale vďaka vypočutiu vedia, že keď to budú potrebovať, môžu za Vami prísť.
 • Nájdite si na nich čas, keď za vami prídu. Nie je jednoduché nabrať odvahu a hovoriť o ťažkých veciach. Vydržte. Nesúďte. Počúvajte.
 • Nespochybňujte to, čo Vám chcú povedať. Zaujímajte sa o to, úprimne.
 • Všímajte si ich. Ponúknite im svoj čas a pomoc. Možno nechcú teraz hovoriť, ale neskôr, v pokoji, v prijatí, povedia čo ich trápi.
 • Nesľubujte, že o tom, čo sa deje, nikdy nikomu nepoviete. Ak bude potrebné pomôcť mu, nemôžete predsa mlčať.
 • Nepoučujte a nemoralizujte. Vypočujte ho a hľadajte spoločné riešenie.
 • Ak máte podozrenie, že chce spáchať samovraždu, spýtajte sa ho na to priamo. 

 • Odporúčania pre mladých
  Emocionálne problémy nie sú tabu. Ak prežívaš strach, úzkosť, smútok, ak nevládzeš, deje sa v tvojom živote niečo, čo ťa bolí, povedz o tom rodičom alebo niekomu dospelému, komu dôveruješ.
 • Ublížil ti niekto? Povedz to niekomu, komu dôveruješ.
 • Kto sú tvoji priatelia? Tráv s nimi čas, zaujímaj sa o nich a obráť sa na nich, ak potrebuješ podporu.
 • Čo rád robíš? Venuj tomu každý deň aspoň chvíľu času.
 • Čo bolo v tvojom dnešnom dni pekné a príjemné? Nájdi si chvíľku času a uvedom si to.
 • Dodržuj zdravú životosprávu (zdravé jedlo a pohyb, odpočinok).
 • Rešpektuj samého seba a iných.

Potrebuješ sa porozprávať, no nevieš na koho sa obrátiť? Napíš nám. Poradcovia na internetovej poradni pre mladých IPčko.sk sú tu pre Teba. 


www.ipcko.sk


Zdroj: blog.sme.sk/IPčko

 

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 10NO NEW POSTS