Nezaradené

Samovražda, ako náhle a úmyselné ukončenie vlastného života, je dnes jednou z najčastejších príčin smrti mladých ľudí. Podľa štatistík WHO svoj život ukončí približne jeden človek každých 40 sekúnd. 

Prečo to je tak?

To, že ľudia ukončia svoj život nemusí nevyhnutne znamenať, že chceli zomrieť.

Vďaka našej internetovej poradni pre mladých IPčko.sk sa do roka stretávame asi s 1000 mladými ľuďmi, ktorí nám hovoria o svojich sebapoškodzujúcich a samovražedných myšlienkach a pokusoch, a tiež o tom, ako veľmi potrebujú, aby ich utrpenie skončilo. 

V naročných situáciách sme tu vždy pre nich, aby sme spoločne hľadali inú cestu z ťažkostí, akou je nezvratné ukončenie života.

Chceš v tom pomôcť aj ty? Môžeš!

Zapojením sa do nášho nového projektu Záleží na TEBE! môžeš pomôcť šíriť posolstvo o tom, ako je každý z nás jedinečným, potrebným a nenahraditeľným kúskom obrovskej skladačky.


Ako na to?

Kúp  TU  NÁRAMOK s nápisom ZÁLEŽÍ NA TEBE! 

A tým niekomu zachrániš život.

Naši psychológovia denne hovoria s niekoľkými mladými ľuďmi, ktorí uvažujú o samovražde a ty pomôžeš,
aby naša služba pomoci zostala dostupná a kvalitná.


Náramok je odkazom na odbornú a ľahko dostupnú pomoc.
Náramok ZÁLEŽÍ NA TEBE! prináša záchranu života.


Navyše, náramok Záleží na Tebe! môžeš nosiť.

Jeho úlohou je aby mladým ľuďom  každý deň pripomínal jedinečné a potrebné miesto na svete, ktoré nemôže nahradiť nikto iný.
Mladí ľudia, ktorí sú ohrození samovražedným správaním veľmi často cítia, že sú neprijatí, sklamaní, zranení, akoby nemali kam patriť.
Náš náramok má v sebe moc priniesť informácie o diskrétnej odbornej pomoci a zážitku nádeje a prijatia.

Ak  stretneš niekoho, kto by podľa Teba potreboval počuť slová, o ktorých hovorí náramok, daruj mu ho s vysvetlením, čo náramok symbolizuje.
 
Možno Ti to ani nenapadlo, existuje vysoká šanca, že si mu/jej  zachránil život! 

Pár náramkov sme už medzi mladých ľudí s myšlienkami na samovraždu dostali a môžeme potvrdiť, že to funguje. Z našich dát vychádza, že mladí ľudia, ktorí o nás počujú, sa na našu poradňu naozaj v krízovej situácii aj obrátia. 

Chceme tu byť.
Pre neho, pre ňu, pre Teba.

Pomôžeš nám?

0

Nezaradené

Často sa nás odborníci pýtajú, či je možné prísť k nám na vzdelávanie.

Dnes preto odpovedáme – SAMOZREJME a chceme predstaviť vzdelávania rovno DVE 😉

Veríme, že Vás zaujmú a uvidíme sa na niektorom z nich. 


Mladí ľudia trávia na internete množstvo času. Virtualitu vnímajú ako normálnu a prirodzenú cestu komunikácie a zdroj informácii. No často sa cítia sami a keď prežívajú pocity strachu a úzkosti, sú v krízovej situácii a majú pocit, že nič nemá zmysel, často hľadajú podporu a pomoc na internete.
Ak máte možnosť komunikovať s mladými aj online a priblížiť sa im aj v ťažkých chviľach, náš kurz môže byť veľkou pomocou.
Akreditovaný Kurz Online krízovej intervencie (Akreditácia MŠVVaŠ SR) sme pripravili pre pracovníkov s mládežou a s deťmi (psychológovia, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia,…).

Od roku 2012 občianske združenie IPčko prevádzkuje internetovú psychologickú linku dôvery, kde poskytuje prostredníctvom svojich odborníkov pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách.
Tento 30-hodinový zážitkový kurz ponúka teoretické východiská, overené nástroje na poskytovanie pomoci v akútnom ohrození (nie len) v online priestore a odborné skúsenosti z internetovej linky dôvery.
Kurz sa uskutoční v priestoroch IPčka v Bratislave.

Lektormi kurzu sú: PhDr. Marek Madro, Mgr. Dominika Rajznerová, Mgr. Veronika Kohútová a Mgr. Katarína Vincová, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním krízovej intervencie nie len v online priestore.

Cena kurzu je 280,-eur.
V cene kurzu je malé občerstvenie, metodická publikácia a osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
Termín kurzu: 10.-12.1. 2019 (vždy v čase od 9,00 do 15,30)
Počet frekventantov na kurze je 7-9.
Registračný formulár a ďalšie informácie nájdete TU

Udalosť na facebooku, kde sú všetky aktuálne informácie o kurze


Sociálne siete (Instagram, Facebook, Youtube, Twitch,…) sú fenoménom a prirodzenou súčasťou života mladých ľudí.
Vďaka disinhibičnému efektu sú priestorom, kde mladí spoznávajú iných ľudí, učia sa sociálnym kompetenciám, vyhľadávajú názory a informácie, otvorene hovoria o svojich problémoch i ťažkostiach, a zároveň hľadajú pomoc.

Ak chceme s mladými ľuďmi komunikovať a pomôcť im, musíme sa za nimi často vydať práve do online priestoru, ktorý je pre nich prirodzeným miestom zdieľania sa.
Ako však na to?
Akreditovaný kurz „Pomoc mladým ľuďom na sociálnych sieťach“ sme pripravili pre pracovníkov s mládežou a s deťmi (psychológovia, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, učitelia,…) a môže byť pre nich účinnou pomocou a inšpiráciou.

Od roku 2012 občianske združenie IPčko prevádzkuje internetovú psychologickú linku dôvery, kde poskytuje prostredníctvom svojich odborníkov pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách. IPčko je známe svojim projektom internetovej poradne pre mladých ľudí IPčko.sk, internetovou poradňou pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením s názvom Dobrá linka, no v posledných rokoch pracovníci IPčka mapujú uzatvorené online komunity, diskusné fóra a skupiny, kde priamo poskytujú psychologickú pomoc.

Počas 8-hodinového zážitkového kurzu sa ponoríme do online sveta mladých ľudí, kde si spoločne priblížime pomáhajúce ale aj ohrozujúce aspekty internetu pre našich mladých ľudí a zároveň si rovno vyskúšame, ako im môžeme čo najlepšie v jednotlivých situáciách pomôcť. Samozrejme nebudú chýbať ani konkrétne skúsenosti a príklady našich lektorov.

Kurz sa uskutoční v priestoroch IPčka v Bratislave.

Lektormi kurzu sú: PhDr. Marek Madro, Mgr. Dominika Rajznerová, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním pomoci mladým ľuďom v online priestore a s realizáciou inovatívnych nástrojov pomoci.

Cena kurzu je 90,-eur.
V cene kurzu je malé občerstvenie, metodická publikácia a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (MŠVVaŠ SR).
Termín kurzu: 18.1. 2019 v čase od 9,00 do 15,30.
Maximálny počet frekventantov na kurze je 9.
Registračný formulár nájdete TU

Udalosť na facebooku, kde sú všetky aktuálne informácie o kurze

Veľmi nepremýšľajte a prihláste sa 😉
Všetky ďalšie informácie si pýtajte na marek@ipcko.sk

0

Nezaradené

Snívame o dobrej krajine, kde budú mať všetky deti a mladí ľudia rovnaké šance na dobrý život. Preto sme začali pomáhať deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Plánujeme pre nich internetovú psychologickú pomoc a chceme ju volať Dobrá linka.Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk poskytuje podporu a pomoc deťom a mladým ľuďom v náročných životných situáciách už 6 rokov. Za ten čas sme poskytli viac než 85 000 poradenských chat-rozhovorov a pomáhali sme prostredníctvom 3000 e-mailových kontaktov.

Pri rozhovoroch s mladými ľuďmi v rôznych krízových situáciách sme si všimli, že relatívne veľkú skupinu tvoria deti a mladí ľudia s rôznym zdravotným znevýhodnením. Okrem bežných ťažkostí dospievania sa títo navyše vyrovnávajú s menšou samostatnosťou, problémami s autonómiou, sebaprijatím, ťažkosťami s nájdením priateľov, diskrimináciou, obavami o svoju budúcnosť. Ľudia v ich okolí často vnímajú len ich znevýhodnenie, nie ich ako človeka, ktorý má svoju hodnotu, emócie a sny. Toto všetko týmto deťom a mladým ľuďom ubližuje a znižuje ich sebavedomie, sebaistotu a sebahodnotu.

Podľa výskumu Repkovej (2013) sú deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením až dvakrát častejšie obeťami domáceho násilia a až trikrát častejšie obeťami zneužívania cez internet. So svojimi negatívnymi zážitkami sa zdôverujú linkám dôvery častejšie, ako deti a mladí ľudia bez zdravodného hendikepu.

Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením majú len veľmi obmedzené možnosti ako vyhľadať odborníka. Bránia im v tom fyzické a sociálne komunikačné bariéry. Pomoc cez internet by mnohé z nich prekonala. V našej praxi sme si uvedomili, že štandardné online poradenstvo neprekonáva každú prekážku, títo mladí potrebujú špeciálny prístup. Toto by sme chceli zmeniť, aby všetci mali rovnakú šancu na dobré detstvo a dospievanie.


AKÉ SÚ NAŠE PLÁNY?
 
  • Vytvoriť psychologickú online poradňu, ktorá bude zohľadňovať špecifiká detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aby deti a mladí ľudia mali možnosť hovoriť o svojich emóciách, pocitoch, túžbach, strachoch a nie len o zdravotnom znevýhodnení.

  • Zamerať sa chceme na technické možnosti a potrebné zmeny („blind friendly webu“, video poradenstvo, a pod.) ako aj špeciálne schopnosti, zručnosti a vedomosti našich poradcov, ktorí budú týmto deťom a mladým ľuďom pomáhať.

  • Našu poradňu chceme nazvať „DOBRÁ LINKA“. Určená bude pre všetky deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keďže každé zdravotné znevýhodnenie má svoje špecifiká, na Dobrej linke si budú môcť vybrať ten najlepší spôsob pre nich (chat, email, videohovor a pod.)

  • Dobrá linka bude umiestnená na podstránke www.ipcko.sk. Na nej deti a mladí ľudia nájdu všetky potrebné informácie a zásady pomoci. Tie budú vysvetlené a znázornené presne pre nich (videá, grafické obrázky a pod.).

  • Máme sen, že „Dobrá linka“ bude súčasťou ďalších web stránok organizácií, ktoré sa deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím venujú.

  • Poradcovia Dobrej linky budú online 5 hodín počas 5 pracovných dní. Tím poradcov bude pozostávať zo 4 psychológov, jednej sociálnej pracovníčky a jednej koordinátorky, ktorá sa bude starať o odbornosť a kvalitu poradenských intervencií. Takýmto spôsobom dokážeme chod linky zabezpečiť jednak ekonomicky efektívne a zároveň je poradenstvo poskytované vysoko motivovanými poradcami, prinášajúcimi rovesnícke prijatie a potrebnú odbornosť.

Vízia DOBREJ LINKY:
  • Aby malo každé dieťa a mladý človek bez rozdielu rovnakú možnosť obrátiť sa na psychológa s pocitom bezpečia, anonymne a bezplatne.

  • Chceme dať mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením podporu, porozumenie a prijatie prostredníctvom priateľského a odborného prístupu našich poradcov.

  • Vďaka rozšíreným možnostiam odbornej psychologickej pomoci chceme zvýšiť ich šancu na lepší život.


Na Dobrú linku sme sa poctivo pripravili vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii Pontis. Organizovali sme okrúhle stoly, absolvovali sme rôzne vzdelávania a konzultácie s odborníkmi u nás a v zahraničí. Pilotnú prevádzku Dobrej linky spustíme už o pár týždňov 21.11.2018 počas Medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie vďaka podpore z Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vďaka IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže. 

Dobrá linka bude pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením k dispozícii v pracovných dňoch už od 22.11.2018 vždy v čase od 15,00 do 20,00 hodiny na webovej stránke www.dobralinka.sk.

V pilotnej prevádzke budeme poskytovať psychologickú pomoc prostredníctvom chatu a emailu, neskôr pripojíme pre nepočujúcich mladých ľudí aj možnosť videoporadenstva.

Ďalej hľadáme partnerov na udržanie chodu Dobrej linky v plnej prevádzke v novom roku.

Chceme sa však obrátiť aj na Vás, robíme dobré veci, prosíme, nenechávajte nás v tom samých. 
Podporiť projekt Dobrej linky môžete TU. 

Koordinátorka projektu Dobrej linky, psychologička Ema Oriňáková pracuje v IPčku už dva roky ako dobrovoľníčka. Je inšpiráciou pre tento projekt, pretože sama vie, čo je žiť so zdravotným hendikepom. Pred časom o tom napísala aj blog.Držte nám, prosíme, s Dobrou linkou palce. 

Veľmi sa na to, čo prichádza, tešíme, bude to fantastické.


Ďakujeme, že budete pri tom s nami.Prípravný tím.

0