Nezaradené

Nové technológie zmenili život takmer celej spoločnosti.
Viete si dnes predstaviť život bez mobilov, počítačov, internetu a wifi na každom kroku?
Pre mnohých z nás je už prirodzené komunikovať cez e-maily či sociálne siete, informácie nehľadať v knihách, ale na internete alebo nakupovať cez e-shopy.

Všetko potrebné info chceme mať teraz hneď a v pohodlí domova. Aj tento blog pravdepodobne čítate na internete namiesto toho, aby som Vám ho poslala do schránky.

V tomto týždni sa stretávajú dva, pre moderné technológie, významné dni.

6.február nás vyzýval k odloženiu svojho „verného kamaráta“ v rámci Dňa bez mobilu.

9. februára nás čaká Deň bezpečného internetu.

Mali by sme sa moderných technológií vzdať?
Mali by sa ich vzdať naše deti?
Sú pre nich nebezpečné?

Tieto otázky si možno kladú viacerí z nás.
Deťom, mladým, ale dokonca aj nám, dospelým môže v online svete hroziť riziko, ak sa v ňom nevieme orientovať a chrániť samých seba.
Dovoľte mi však malé prirovnanie.
Predstavte si mladého človeka, ktorý celý svoj mladý život prežil v jednej dedine. Poznal susedov, vedel, kde sú cesty a ktorým miestam sa vyhýbať. Asi ich nebolo veľmi veľa. Čo by sa stalo keby sme tohto mladého človeka poslali do veľkomesta? Predstavme si tohto chlapca  v takom New Yorku. Bude tam v bezpečí? Nebude. Pretože nebude poznať nástrahy a možnosti, ako sa im vyhnúť. A predsa toto veľké mesto navštevujú mnohí aj mladí ľudia a mnohí tam žijú. Napriek potenciálnemu nebezpečenstvu – vďaka tomu, že sa naučili, ako sa vo veľkomeste správať. Naučili sa, kam ísť a ktorým miestam sa vyhýbať, s kým sa rozprávať, ale komu nedôverovať. Najmä sa naučili to, prečo je niečo zakázané alebo nevhodné robiť.

Internet a celý virtuálny priestor je podobný ako veľkomesto. Nájdeme v ňom „kaviarne“ na stretávanie sa s priateľmi, knižnice, školy, voľnočasové aktivity, informácie a ďalšie užitočné a príjemné časti, no nájdeme tam aj rizikové oblasti, potenciálne nebezpečných ľudí, ktorí nám môžu ublížiť, podviesť nás a pod.

Mladí ľudia sa na internete venujú mnohým činnostiam. Veľkú časť svojho online času trávia práve na sociálnych sieťach. V tomto období ide o prirodzené správanie. Potrebujú priateľov, prijatie rovesníkov.  Tento proces sociálizácie je významný pre psychosociálny vývin práve v čase, keď hľadajú svoju identitu, odpútavajú sa od rodičov, hľadajú nezávislosť a vytvárajú prvé vážnejšie vzťahy. V minulosti boli mladí ľudia odkázaní na komunity a ľudí v ich fyzickom prostredí. Internet však tieto hranice  narúša a umožňuje nájsť priateľov s podobnými záujmami či pohľadom na svet. Mladí ľudia majú však väčšinu svojich online priateľov zo svojho fyzického prostredia a sociálne siete skôr posilňujú už existujúce vzťahy . Sociálnu sieť môžeme vnímať ako akési „ihrisko,“ na ktorom sa s priateľmi stretávajú.

Takéto online stretávanie je tiež možnosťou pre sociálne izolovaných mladých ľudí, ktorí môžu vďaka internetu nájsť priateľov, ktorí sú v tomto období takí dôležití. Online priestor a sociálne siete prinášajú možnosť, ako nájsť podporu pre mladých s problémami a duševnými ťažkosťami, ktorí sa o svojom trápení hanbia a boja hovoriť často aj pred najbližšími. V rôznych skupinách na sociálnych sieťach tak získavajú emocionálnu, sociálnu aj informačnú podporu (Viac v našom článku). Vysoké počty a obsah rozhovorov na našej Internetovej poradni pre mladých IPčko.sk rovnako naznačujú, že podpora v online priestore je dôležitá.

Internet môže byť pre mladých ľudí prínosný v mnohých ďalších oblastiach. Notley zhŕňa medzinárodné výskumy, ktoré naznačujú pozitíva v oblastiach kultúrneho a sociálneho vývinu, kreativity, edukácie, ako aj zdravotných možností, ktoré sú mladým online poskytované.

Rovnako ako v akomkoľvek inom prostredí, sa aj tu v online priestore stretávame s mnohými rizikami. Zneužívanie údajov, identity, kyberšikana či zneužívanie, či nevhodný obsah sú tie, z ktorých máme prirodzene obavy. Rovnako, ako by sme mali obavy v offline priestore, ktorý by bol pre mladého človeka neznámy a potenciálne ohrozujúci.

Dovolili by sme v offline priestore mladému človeku všetko, alebo mu pre istotu všetko zakázali? Prevalencia rizík na jednej strane a príležitosti  na strane druhej nás navádzajú k tomu, aby sme vytvorili akúsi rovnováhu medzi úplným slobodným a nekontrolovaným pohybom mladých ľudí a určitou kontrolou alebo skôr vedením dospelými.

Riziká a nebezpečie internetu potrebujú pomoc dospelých, sprevádzanie v tomto priestore. Boyd a Ellison (2007) uvádzajú, že mnoho mladých ľudí si je vedomých nástrah a sami sa snažia tieto riziká minimalizovať. Ak umožníme mladým ľuďom naučiť sa správne, zodpovedne a bezpečne pohybovať v online priestore, vytvoríme im zároveň možnosť, ako získavať a využívať to pozitívne, čo nám online virtuálny svet prináša.

Otázkou však je to, do akej miery vedia rodičia dnešných detí a mladých ľudí využívať virtualitu. Poznajú príležitosti a nástrahy a môžu byť tak ich sprievodcami, rovnako ako v offline svete?

V tomto roku, spolu s českou organizáciou Modrá linka a s podporou Kaspersky Lab, uskutočňujeme výskum, v ktorom sa zameriavame na online činnosti mladých ľudí, ale aj špecifické a rizikové správanie, s ktorým sa môžu online stretnúť. Vo výskume nás zaujíma tiež to, ako sa na internete správajú rodičia a či sa prípadným rizikám vyhýbajú oni. Už teraz sme veľmi zvedaví na výsledky a veríme, že budeme môcť podporiť rodičov v zorientovaní sa vo virtualite a pomoci ich deťom.

V bežnom živote nám rodičia hovorili, ako sa správať a na čo si dať pozor. Je možné takýmto spôsobom viesť aj svoje deti v online prostredí, keď deti toho vedia neraz viac než my, dospelí? Možno ďalšia generácia, ktorá v online priestore vyrástla, bude vedieť svoje deti sprevádzať a učiť. Avšak, technický vývoj ide takou rýchlosťou, že asi aj ďalšia generácia detí bude vo využívaní technológii pred svojimi rodičmi o krok popredu.

Internet a online svet sú ako oheň – dobrý sluha, no zlý pán.

Využívajme ich preto s rozumom a učme tomuto „rozumu“ aj deti, aby sme všetci z nových technológií nemali hlavu v smútku, a obavy, ale naopak, aby slúžili v náš prospech.

Ako?


V rámci dnešných dní napríklad využime mobil na to, aby sme sa dohodli s kamarátmi a šli spolu von. Napríklad sa sánkovať alebo na kávu, či čaj.

A kde je  čaj a káva najlepšia? Na to nám odpovie internet. ?

Mgr. Veronika Kohútová

Ďakujeme, Kaspersky Lab, že nám pomáhaš pomáhať mladým.

0

V IPčku deje sa veľká vec…

HĽADÁ SA UMELEC!

A aký umelec má v IPčku byť?

Umelec, ktorý ovláda umenie žiť.

Vo svojom umení je ochotný iným pomôcť, poslúžiť.

Pýtaš sa, “komu by som mal slúžiť?!”

Predsa mladým, ktorí by sa umelcami na život tiež stali radi!

Chceš pomáhať a užitoční byť?


a pomôž mladým, umelcov na život v sebe objaviť!

A akému umeniu sa môžeš v IPčku naučiť?

– umeniu získavať odborné skúsenosti v pomáhajúcej oblasti

– umeniu dištančného poradenstva mladým ľuďom

– umeniu spolupracovať v priateľskom kolektívne IPčkarskych umelcov

– umeniu pomáhať a získavať inšpiráciu od psychologov a sociálnych pracovníkov


Ponúkame Ti možnosť pohybovať sa v umeleckej oblasti dobrovoľníctva, v ktorej naše občianske združenie poskytuje pomoc mladým ľuďom a deťom v krízových situáciách. Kráčame s nimi najmä vo virtuálnom priestore na našej internetovej poradni pre mladých IPčko.sk. Pristupujeme k nim profesionálne, ale hlavne ľudsky a s otvoreným srdcom. Cesta poradcu nie je jednoduchá, no stojí za to. Denne sme svedkami, ako sa mladí vďaka našej práci môžu s novou nádejou pohnúť ďalej smerom k lepšiemu životu.

IPčko.sk funguje už od roku 2012 a za ten čas sme pomáhali mladým ľuďom už 66-tisíkrát.

Poskytujeme chatové a e-mailové  poradenstvo, realizujeme aj jeden projekt na sociálnych sieťach a diskusných fórach, ktorý voláme „online terén“.

Momentálne hľadáme nových kolegov do chatovej linky pomoci. Tu sa na nás obracajú mladí ľudia, ktorých spája zúfalstvo, samota, depresia, často prežili traumu, riešia vzťahové problémy, sebapoškodzujú sa, niektorých prenasledujú myšlienky na smrť.

Práca s klientmi na internetovej poradni je veľmi náročná. No je krásna, pretože často sme svedkami zázrakov a vďaka šikovným expertom, s ktorými IPčko spolupracuje, spôsobu práce, je aj veľmi efektívna.

Aký má byť umelec, ktorý pomáha iným v umení žiť?

– má dušu, vďaka ktorej sa nebojí byť výnimočný/á a vkročí na cestu  pomoci mladým

– má odvážne srdce, ktoré mu/jej ukazuje originalitu v každom jednom príbehu mladého človeka

– má otvorené oči, prijíma a vidí krásu v rozličných cestách mladých

– je láskavý/á, svoje umenie robí celým srdcom a inšpiruje ním aj iných

– má neustále chuť vylepšovať svoje umelecké techniky

– je priateľský/á k iným umelcom


IPčkar/ka má citlivú dušu, ktorá je ochotná nahliadnuť do života mladých a hľadať ich umelecké sklony, ktoré využívajú v kráčaní po neľahkých chodníkoch. IPčkar/ka im pomáha zdokonalovať sa v ich nadaniach, ukazuje im umenie života a jeho krásy. Pomáha im v tomto umení rozvíjať sa, prijíma ich bez odsúdenia a má priateľký prístup. Je motivovaný/á neustále vylepšovať svoje vlastné talenty a ich uplatnenie, vzdelávať sa a rásť. Rád/a si dá poradiť od iných a s ochotou s kolegami umelcami spolupracuje.


IPčkar/ka uplatňuje svoje umelecké talenty prostredníctvom chatového poradenstva na internete. Popri tom sa neustále učí, ako svoje umenie robiť lepšie a efektívnejšie. Svoju prácu vykonáva doma v zhode s dobrovoľníckou zmluvou a etickým kódexom.

• podmienkou je minimálne bakalárske vzdelanie v odboroch psychológia, sociálna práca alebo sociálne služby a poradenstvo

• záujem o prácu s mládežou v prijímajúcej atmosfére

• profesionálny prístup

• ochota vzdelávať sa

• schopnosť sebareflexie

• empatia, trpezlivosť, otvorenosť

• cit pre zodpovednosť


Ako budeme v IPčku Tvoje talenty rozvíjať a podporovať Ťa v umeleckej činnosti? 

možnosťou získať neopakovateľné skúsenosti

⁃praxou v poradenskej oblasti

⁃pravidelnou expertnou supervíziou

akreditovaným vzdelávaním v dištančnom poradenstve

inými špecializovanými vzdelávaniami 

certifikátmi o úspešne absolvovaných vzdelávaniach

pravidelnými konzultáciami so skúsenejšími kolegami

podporujúcim a priateľským tímom mladých odborníkov
Si aj Ty umelec a chceš mladým pomáhať objavovať umenie žiť? Ukáž nám svoj talent vo video eseji (za ktorú získaš body navyše oproti písanej eseji v rozsahu max. 2x A4) na tému:

“Aj v Tebe nájdem umelca na život!” 


Čo viac by si mal/a v eseji povedať?

⁃Čo pre Teba znamená “umenie žiť?”

⁃Ako si predstavuješ  “umelca na život?”

⁃Vďaka čomu vidíš umenie v životoch iných?

⁃A akými spôsobmi ukazuješ ľuďom umenie v ich vlastných životoch?

⁃Čo Ti pomáha zdokonaľovať sa v “umení života?” 

⁃Ako vyzerá umelec IPčkar, ktorý pomáha mladým objavovať “umenie žiť?”

⁃Aké má vlastnosti, postoje, vedomosti, zručnosti, talenty, prístup k ľuďom?

⁃Akým spôsobom by mal IPčkar mladým pomôcť objavovať umenie v ich živote? 

⁃Aké nástroje by použil? Aké nadanie mu v tom pomôže? Aké vedomosti potrebuje?

⁃Ako by si svojim umením chcel obohatiť IPčko?

⁃V čom by si sa rád/a zdokonaľoval/a?

⁃A z čoho máš na ceste hľadania umenia žiť v IPčku obavy?


Vyplň prihlasovací formulár. Prilož k nemu vypracovanú (video)esej. Vyplniť ho musíš do 25. februára  2018. S jeho vyplnením si nedávaj na čas, čím skôr nám ho odošleš, tým lepšie.


Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie. Výber nových poradcov prebieha vo viacerých kolách. To znamená, že od nás môžeš najneskôr 26. februára očakávať e-mail, v ktorom Ťa pozveme do ďalšieho kola. To bude pozostávať zo splnenia “rýchlej domácej úlohy,” ktorej podrobnosti Ti vysvetlíme v e-maili. Pre istotu si občas skontroluj zložku “spam” vo svojej e-mailovej schránke. Naše e-maily tam zvyčajne nezablúdia, ale nikdy nevieš.Počkaj si na rozhodnutie, ktorým Ťa informujeme, či sa staneš členom našich umeleckých kruhov. O našom rozhodnutí Ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Malo by to byť 11. marca. V tomto termíne už budeme rozhodnutí, ktorí mladí umelci obohatia náš tím a každý prihlásený by mal vedieť, či bol prijatý alebo nie. V prípade, že sa staneš jedným/jednou z nás, oznámime Ti termíny akreditovaných vzdelávaní.

Ako si sa rozhodol/ rozhodla?

Chceš sa stať poradcom Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk?

Klikli na CHCEM SA PRIHLÁSIŤ  a vyplň prihlasovací formulár.

Tešíme sa na Teba!

Tím IPčko

0

Nezaradené

Vianoce sú pre mnohých z nás symbolom pokoja, radosti, lásky a blízkosti.

Ak by to však u vás tak nebolo, pre všetkých mladých ľudí bude IPčko.sk online aj počas Vianoc.

Sme presvedčení, že kúsok pokoja a nádeje môžete nájsť v dialógu aj s našimi poradcami prostredníctvom chatu.

IPčko.sk bude počas sviatkov fungovať nasledovne:

Od Štedrého dňa do 30.12. 2017 bude IPčko.sk online na chate od 17,00 do  23,00 hodiny.

Silvester a Nový rok budeme offline, no fungovať bude naša e-mailová poradňa, ktorú môžete využiť na ipcko@ipcko.sk.

2.1.2018 – 6.1.2018 bude zase nás chat online na od 17,00 do 23,00 hod.

Milí mladí, ktorí čítate tieto riadky, chceme Vám popriať krásne Vianoce priamo vďaka krátkemu videu od poradcov.


Krásne Vianoce!

0

Nezaradené

S krízou sa v určitom období svojho života stretne takmer každý človek. Podľa Silvu, Siegmunda a Bredemeiera (2015) môžeme krízu charakterizovať ako reakciu na situáciu, ktorá ohrozuje fyzické a duševné zdravie človeka, kedy môžu ľudia pociťovať klinické symptómy a potrebujú pomoc.  Kríza nastáva, keď stres a napätie v živote človeka prerastú cez jeho kapacitu a schopnosti, vďaka ktorým je schopný náročnú situáciu svojho života vyriešiť a zvládnuť (Fusco, 2005).

Okolnosti prinášajú do života človeka rôzne situácie. Mnohé z nich zvláda bez problémov, s niektorými sa vyrovnáva ťažšie. V určitej životnej etape sa však takmer každý človek ocitne v menšej či väčšej kríze. To, čo bolo dovtedy bežnou istotou sa zrazu rozpadá ako domček z karát. V období krízy potrebuje človek podporu a pomoc, vďaka ktorej znova získa schopnosti zvládať situácie v živote a dostať sa do bezpečia.

V súčasnej dobe, keď takmer čokoľvek môžeme vyriešiť cez internet, môžu nové technológie slúžiť ako pomocník pre ľudí, ktorí prežívajú ťažkosti. Koncept pomáhania prostredníctvom internetu už dávnejšie objavili odborníci v zahraničí. Rochlen, Zack a Speyer (2004) definujú online poradenstvo ako akýkoľvek typ profesionálnej terapeutickej interakcie, ktorá využíva internet na prepojenie klienta a profesionála, ktorý mu takýmto spôsobom poskytuje duševnú zdravotnú starostlivosť. Internetové poradenstvo predstavuje flexibilnú a bezpečnú formu pomoci, ktorou môžu klienti prekonať rôzne bariéry. Ide o anonymný, dôverný a bezpečný kontakt. Charakteristiky internetového poradenstva predstavujú tiež dôvody, prečo môže byť chatová komunikácia (prípadne chatová poradňa) vhodnou formou pre poskytnutie krízovej intervencie.

Kríza v živote človeka súvisí s neočakávanou a náročnou situáciou. Viac ako situácia samotná, je pri psychologickej kríze dôležitá súhra okolností a udalostí, v ktorých sa človek ocitne, spolu s tým, ako samotný človek túto situáciu vníma a aké ma zdroje na jej zvládnutie (Silva, Siegmund, Bedemeier, 2015). Pre mnohých ľudí je náročné vyhľadať pomoc, prípadne im v tom bránia rôzne objektívne a subjektívne bariéry. Najmä ľudia, ktorí sa ocitli v suicidálnej kríze častokrát nechcú vyhľadať pomoc kvôli strachu, hanbe a stigme, s ktorou sa spájajú s týmito ťažkosťami. Anonymita online prostredia môže facilitovať ochotu mladých ľudí v kríze vyhľadať pomoc (ibid.) Hoci nie je možné zasiahnuť do života klienta fyzicky, dobre odvedený krízový rozhovor môže klienta ochrániť viac, ako ponechanie ho na vysporiadanie sa s krízou osamote.

Online krízová intervencia pracuje s ľuďmi v kríze podobne, ako keď je krízová intervencia poskytovaná tvárou v tvár. Zároveň má však online komunikácia svoje špecifiká, vďaka ktorým má poskytovanie online krízovej intervencie takisto svoje špecifiká. V príručke „Krízová intervencia prostredníctvom chatu“ preto vychádzame z krízovej intervencie, ktorá je poskytovaná osobnou formou. Zároveň však jednotlivé metódy, techniky a postupy poskytovania krízovej intervencie prispôsobujeme charakteristikám online prostredia. Vychádzame z niekoľkoročných skúseností Internetovej poradne IPčko.sk. V rámci praxe sme sa na internetovej poradni stretli s potrebou poskytovať krízovú intervenciu, a preto hľadali najúčinnejšie spôsoby a metódy práce, ako prostredníctvom chatu pomôcť mladým ľuďom v kríze.

Každá organizácia, ktorá poskytuje, či už poradenstvo alebo krízovú intervenciu online, má svoje špecifiká a svoje pravidlá. Mnohé z opísaných prístupov, postupov a metód sú všeobecne použiteľné v online prostredí. Niektoré metódy a techniky sú však špecifickejšie a vychádzajú z poskytovania krízovej intervencie v organizácii, ktorá pracuje s klientom v anonymite, ktorý však môže prísť opakovane a vybrať si konkrétneho poradcu či dohodnúť si s ním ďalšie stretnutie online na chate. Príručka môže slúžiť aj ako inšpirácia pre poskytovanie krízovej intervencie prostredníctvom chatu v iných podmienkach.

I keď je kríza vo všeobecnosti vnímaná negatívne, Erikson krízu vnímal ako bežnú súčasť vývinu človeka a v kríze videl potenciál pre rast. Kríza predstavuje životné obdobie, ktoré je náročné, ale vďaka ktorému máme možnosť naučiť sa niečo nové v živote, získať skúsenosti a posunúť svoj život ďalej (Silva, Siegmund, Bedemeier, 2015, Vágnerová, 2008).

Kríza býva spôsobená stresorom, ktorý klient neočakáva, nad ktorým nemá kontrolu a taktiež nemá vzorec správania, ktorý by mu v tej chvíli pomohol situáciu zvládnuť (Vodáčková, 2012).

Príručka, ktorú predstvavujeme, prináša poznatky o online krízovej intervencii. Zámerom nás, autorov z IPčko.sk, bolo vytvoriť návod, inšpiráciu a ponúknuť účinné metódy pre prácu odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v náročných krízových situáciách prostredníctvom online chat-u. Pri písaní tejto príručky sme vychádzali z teórie krízovej intervencie, ktorá má už dlhú tradíciu. Tradíciu prepájame s novými možnosťami a metódami poskytovania krízovej intervencie online, pričom zohľadňujeme špecifiká online priestoru. Pri metódach a technikách vychádzame aj z niekoľkoročných skúseností našej organizácie IPčko a jej poradcov, ktorí odvážne ako dobrovoľníci poskytujú odborné psychologické a sociálne chatové poradenstvo. Patrí im za to obrovské uznanie a vďaka.

Autormi metodickej príručky sú Mgr. Veronika Kohútová, PhDr. Marek Madro a Mgr. Dominika Rajznerová. Elektronická knižka má 55 strán.

Veľmi vďační sme za recenzie, pripomienky, cenné rady a podporu  Mgr. Bohuslave Horskej a PhDr. Andrei Láskovej z Modrej Linky z Českej republiky. Napísaniu príručky predchádzal aj okrúhly stôl o poskytovaní krízovej intervencie cez chat s  pracovníčkami a pracovníkmi Linky detskej istoty, Linky detskej dôvery a Modrej Linky.

Prvé vydanie metodickej príručky vychádza v elektronickej forme s ISBN 978-80-971933-4-8.

Obálku a zalomenie vytvoril Lukáš Kalo.

Veríme, že „Krízová intervencia prostredníctvom chatu“ sa stane inšpiráciou, ako aj užitočnou pomôckou pre odborníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov či všetkých tých, ktorí chcú mladým ľuďom prostredníctvom chatu pomôcť v čase, kedy najviac potrebujú podporu a pomoc.

Pomáhať ľuďom v kríze prostredníctvom internetu je náročná úloha.
Všetkých, ktorí túto úlohu chcú zvládnuť, pozývame, aby si príručku prečítali.

Za to, že mohla vzniknúť, vďačíme IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže a dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade záujmu o elektronickú metodickú príručku „Krízová intervencia prostredníctvom chatu“, nás kontaktujete na e-mailovej adrese riaditeľa IPčko.sk, PhDr. Mareka Madra – marek@ipcko.sk.
Použitá literatúra:

Vágnerová, M. (2008). Vývojová psychologie I. Detství a dospívaní. Praha: Karolinum Vodáčková, D. a kol. (2012). Krízová intervence. 3. vyd, Praha: Portál

Vodáčková, D. a kol. (2012). Krizova intervence. 3. vydanie. Praha: Portál.

0

STOPY, ktoré nezostanú iba v piesku…
…ale STOPY, ktoré ovplyvnia životy mnohých mladých ľudí, ktorým je ťažko?
Chceš mladým pomáhať prekonávať problémy a svojimi STOPAMI ich sprevádzať k novým cestám?
Staň sa jedným z nás.


STOPY odborných skúseností.
STOPY práce v dištančnom poradenstve pre mladých ľudí.
STOPY spolupráce v priateľskom kolektíve IPčkovcov.
STOPY pomoci a inšpirácie od psychológov a sociálnych pracovníkov.

Ponúkame Ti možnosť pohybovať sa a nechávať svoje STOPY v oblasti dobrovoľníctva, v ktorej naše občianske združenie poskytuje pomoc mladým ľuďom a deťom v krízových situáciách. Kráčame s nimi najmä vo virtuálnom priestore na našej internetovej poradni pre mladých IPčko.sk. Pristupujeme k nim profesionálne, ale hlavne ľudsky a s otvoreným srdcom. Cesta poradcu nie je jednoduchá, no stojí za to. Denne sme svedkami, ako sa mladí vďaka našej práci môžu s novou nádejou pohnúť ďalej smerom k lepšiemu životu.

IPčko.sk funguje už od roku 2012 a za ten čas sme pomáhali mladým ľuďom už 70-tisíkrát.
Poskytujeme chatové a e-mailové  poradenstvo, realizujeme aj jeden projekt na sociálnych sieťach a diskusných fórach, ktorý voláme „online terén“.

Momentálne hľadáme nových kolegov do chatovej linky pomoci. Tu sa na nás obracajú mladí ľudia, ktorých spája zúfalstvo, samota, depresia, často prežili traumu, riešia vzťahové problémy, sebapoškodzujú sa, niektorých prenasledujú myšlienky na smrť.
Práca s klientmi na internetovej poradni je veľmi náročná. No je krásna, pretože často sme svedkami zázrakov a vďaka šikovným expertom, s ktorými IPčko spolupracuje, spôsobu práce, je aj veľmi efektívna.

Ten, kto má odvážne srdce na pravom mieste.

Nebojí sa vybočiť zo svojej pohodlnej cesty a ísť v ústrety rôznym životným príbehom mladých ľudí.

Je pri tom vyzbrojený/á láskavosťou, otvorenosťou, chuťou neustále na sebe pracovať, akceptujúcim a priateľským prístupom.
IPčkar/ka je ochotný/á skrížiť svoje cesty s cestami mladých ľudí v kríze, na ktorých zanecháva STOPY. Prijíma bez odsúdenia a má priateľský prístup. Je motivovaný/á neustále na sebe pracovať, vzdelávať sa a rásť. Je otvorený/á konštruktívnej kritike. A je tímový/á hráč/ka.
IPčkar/ka kráča spolu s mladými na ich cestách prostredníctvom chatového poradenstva na internete. Popri tom sa neustále učí, ako ísť lepšie a efektívnejšie. Svoju prácu vykonáva doma v zhode s dobrovoľníckou zmluvou a etickým kódexom.

• podmienkou je minimálne bakalárske vzdelanie v odboroch psychológia, sociálna práca alebo sociálne služby a poradenstvo
• záujem o prácu s mládežou v prijímajúcej atmosfére
• profesionálny prístup
• ochota vzdelávať sa
• schopnosť sebareflexie
• empatia, trpezlivosť, otvorenosť
• cit pre zodpovednosť

Neopakovateľné skúsenosti, prax v poradenskej práci, podporujúci a priateľský tím, pravidelnú expertnú supervíziu, akreditované vzdelávania a certifikáty o úspešne absolvovaných vzdelávaniach.

Chceš aj TY prostredníctvom IPčko.sk zanechávať STOPY v životoch mladých?


Ukáž nám aké STOPY môžeš zanechávať v životoch mladých vo svojej video eseji (za ktorú získaš body navyše oproti písanej eseji v rozsahu cca 2 x A4) na tému:

„Toto sú STOPY, ktoré zanechávam v životoch iných.“

Doplňujúce otázky:

  • • Aké STOPY zanechávaš v životoch iných?
• Akým spôsobom tieto STOPY vznikajú?
• Čo prinášajú do životov ľudí v Tvojom okolí?
• Čo pre Teba znamená „zanechávať STOPY?“
• Ako by mal vyzerať IPčkar, ktorý v životoch mladých zanecháva STOPY (charakter, vlastnosti, postoje, vedomosti, prístup k ľuďom…)
• Akým spôsobom by mal IPčkar v živote mladých ľudí zanechávať STOPY (prístup, ktorý by si k tomu využil/a, nástroje, vedomosti, prednosti…)?
• Aké STOPY by si rád zanechal v IPčku? Čo by si rád/a ponúkol/ponúkla?
• V čom by si sa rád/rada na svojej ceste zdokonaľoval/a?
• Z čoho máš obavy na ceste pomoci mladým prostredníctvom chatu?


Vyplň prihlasovací formulár.
Prilož k nemu vypracovanú esej / video.
Vyplniť ho musíš najneskôr do 8. októbra 2017. S jeho vyplnením neotáľaj, čím skôr ho vyplníš, tým lepšie.


Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie.
Výbor nových poradcov prebieha vo viacerých kolách.
To znamená, že od náš môžeš najneskôr do 9. októbra očakávať e-mail, v ktorom Ťa pozveme do druhého kola. To bude obsahovať splnenie rýchlej „domácej úohy.“ Všetky podrobnosti Ti v maili vysvetlíme. Pre istotu si občas skontroluj zložku „spam“ vo svojej mailovej schránke. Naše e-maili v nej zvyčajne neskončia, no istota je istota.


Počkaj si na konečné rozhodnutie. O tom, ako sme rozhodli, Ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Ten plánujeme ukončiť 22. októbra 2017. To znamená, že v tomto termíne budeme rozhodnutí o každom prihlásenom a každý už bude vedieť, či bol prijatý alebo nie. V prípade, že budeš prijatý/á, oznámime Ti termíny akreditovaných vzdelávaní.

Ako si sa rozhodol/ rozhodla?

Ak sa chceš stať poradcom na internetovej poradni IPčko.sk, klikni na CHCEM SA PRIHLÁSIŤ nižšie a vyplň prihlasovací formulár.

Tešíme sa na Teba!

Tím IPčko

0